PGNiG SA podpisało aneks do umowy ze spółką Gazprom/Gazprom Export

0

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 21 marca 2011 roku aneks do Kontraktu Jamalskiego z dnia 25 września 1996 r. ze spółką Gazprom/Gazprom Export dotyczący zwiększenia maksymalnych dobowych ilości kontraktowych gazu ziemnego w punkcie zdawczo-odbiorczym Wysokoje na granicy polsko-białoruskiej z poziomu 9,36 mln m3 do poziomu 13,95 mln m sześc. na dobę wg polskiej normy.

Roczna ilość kontraktowa gazu ziemnego przewidziana do odbioru przez PGNiG SA w 2011 r. nie ulega zmianie i wynosi 9,77 mld m sześc. wg polskiej normy.

Konieczność zapewnienia większych dostaw w ciągu doby do sytemu wynikała z powodu gwałtownych spadków temperatur począwszy od 20.02.2011 r. W związku z tym, że była to końcówka sezonu zimowego, podziemne magazyny gazu były wypełnione jedynie w ok. 15 procentach (efekt bardzo mroźnego grudnia 2010 roku, kiedy zanotowano rekordowe miesięczne zużycie gazu). Aby uniknąć konieczności wprowadzania ograniczeń dostaw gazu dla wszystkich klientów przemysłowych, co nie byłoby korzystne dla polskiej gospodarki (kilkudniowe ograniczenie wprowadzono na podstawie umowy handlowej jedynie dla PKN Orlen), PGNiG SA w lutym br. wystąpiło do Gazpromu o zwiększenie dostaw gazu. Zwiększone odbiory gazu PGNiG SA rozpoczął 23 lutego br.

Podpisując aneks PGNiG SA oraz Gazprom/Gazprom Export uzgodniły, że ilości gazu ziemnego odebrane w punkcie zdawczo-odbiorczym Wysokoje w poszczególnych dobach, powyżej poziomu 9,36 mln m3 wg polskiej normy zostaną opłacone przez PGNiG zgodnie z ceną wyliczoną na podstawie obowiązujących w momencie zawarcia Aneksu warunków Kontraktu Jamalskiego i powiększoną o 3,5%. Kwota ta ma pokryć dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem dostaw. Z tego tytułu za zwiększenie dobowych ilości gazu przesłanego przez Wysokoje w dniach 23-28 lutego 2011 r. PGNiG SA zapłacił ok. 1,2 mln PLN.

Aneks będzie obowiązywał do 31 grudnia 2011 roku. Dzięki temu PGNiG SA będzie miał możliwość odbioru zwiększonych dobowych ilości kontraktowych do 31 grudnia 2011 r. Niewykluczone, że z tej możliwości skorzysta jeszcze w tym roku w związku z zaplanowanym na czerwiec zakończeniem rozbudowy PMG Strachocina, którego pojemność zwiększy się ze 150 mln m3 do 330 mln m3, a także z oddaniem do użytku rozbudowanego PMG Wierzchowice, którego pojemność zwiększy się z 600 mln m3 do 1,2 mld m3.

Czytaj również:  Porozumienie PKN ORLEN i związków zawodowych w sprawie ZUZP oraz wzrostu wynagrodzeń w 2019 r.