Piotr Zawistowski w Zarządzie Europex na kolejną kadencję

Piotr Zawistowski, prezes TGE
Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE
  • 22 października 2021 r., podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Europejskich Giełd Energii Europex (Association of European Energy Exchanges), wybrano Zarząd na kolejną kadencję. 
  • Jednym z członków świeżo powołanego Zarządu ponownie został Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Europex zrzesza 29 giełd energii oraz operatorów rynku z całej Europy. TGE dołączyła do stowarzyszenia w 2005 r.

Nowy Zarząd został wybrany na dwuletnią kadencję (2022–2023). Pieter Schuurs (Prezes
i Dyrektor Operacyjny ICE Endex) został ponownie wybrany Prezesem Zarządu i będzie to jego trzecia kadencja na tym stanowisku. Jednocześnie Borut Rajer (Dyrektor Operacyjny Borzen), Jonas Törnquist (Dyrektor Operacyjny EPEX SPOT) i Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu TGE) nadal będą pełnić swoje funkcje jako członkowie Zarządu. Nowo wybranymi osobami w Zarządzie są Andrea Péruzy (Prezes i Dyrektor Generalny GME) oraz Ahmet Türkoğlu (Dyrektor Generalny EPİAŞ/EXIST).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia omówili również aktualne zmiany cen energii
i z zadowoleniem przyjęli „zestaw narzędzi” zaproponowany przez Komisję Europejską, aby wspomóc konsumentów znajdujących się w trudnym położeniu. Podkreślili swoje poparcie dla skoordynowanego podejścia przy jednoczesnym utrzymaniu korzyści, jakie z punktu widzenia dobrobytu zapewniają efektywne, zintegrowane i przejrzyste europejskie rynki energii.

„Transformacja energetyczna w Europie galopuje. Oczywiście Polska jest jej częścią, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku przemian systemowych. Jako przedstawiciel polskiej giełdy w Europex mam możliwość zapoznania się z doświadczeniami innych państw, które mogą być istotne z punktu widzenia krajowego rynku energii. Przed nami wiele wyzwań, niewiadomych i barier, dlatego czuję się zaszczycony, że przez kolejne 2 lata będę reprezentował Polskę w tak szacownym gronie ekspertów oraz za pośrednictwem stowarzyszenia będę miał wpływ na kierunek zachodzących zmian” – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Christian Baer, Sekretarz Generalny Europex, skomentował: „Nadchodząca dekada będzie decydująca dla transformacji w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto oraz dla utrzymania kosztów tej transformacji na jak najniższym – a tym samym akceptowalnym społecznie – poziomie. Dlatego cieszę się, że mamy kompetentny zespół, który wniesie swój wkład w dyskusje toczące się obecnie wokół „Fit for 55”, tworzonego pakietu legislacyjnego w zakresie dekarbonizacji gazu, i wielu innych, które będą kształtować przyszłość energetyczną i klimatyczną Europy”.

Towarowa Giełda Energii jest członkiem stowarzyszenia Europex od 2005 r. Polska giełda bierze czynny udział w pracach grup roboczych zajmujących się tematyką energii, gazu czy integracji. Wybór Piotra Zawistowskiego na członka Zarządu Europex w kadencji 2020–2021 oraz reelekcja na lata 2022–2023 to doskonały dowód na to, że w procesie budowy wspólnego europejskiego rynku polski głos ma znaczenie.