PKO Leasing niezmiennie liderem rynku leasingu

Andrzej Krzemiński
Andrzej Krzemiński

W ciągu pierwszych trzech kwartałów miesięcy PKO Leasing udzielił łącznego finansowania w kwocie 6 mld PLN z dynamiką na poziomie ok. 6%. Kolejny rekord obrotów umocnił pozycję spółki jako lidera polskiego rynku. Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności MŚP, który stanowi drugie, obok kredytu, zewnętrze źródło finansowania ich działalności.

– PKO Leasing potwierdza swoją obecność przede wszystkim w segmencie MŚP, istotnie zwiększając skalę finansowania polskich firm, wspierając przedsiębiorców szeroką ofertą, na każdym etapie rozwoju firmy, niezależnie od jej wielkości, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Głównymi odbiorcami usług finansowych PKO Leasing są przedsiębiorstwa z grup: transportu 30%, przemysłu 19%, usług 15%, handlu 18% i budownictwa 8%.

Według danych Związku Polskiego Leasingu pojazdy lekkie, w tym osobowe i ciężarowe do 3,5t są najczęściej leasingowanymi aktywami na rynku z 43,9% udziałem w portfelu polskich firm leasingowych. W PKO Leasing ten segment stanowi 46% całościowej kwoty udzielonego finansowania. Na tak wysoki popyt wpływają: dynamiczny wzrost leasingowania samochodów osobowych na poziomie ok. 22% r/r oraz wysoka wartość sfinansowanych środków tego segmentu wynosząca 17,7 mld PLN. Wg danych skumulowanych Instytutu Samar od początku roku zarejestrowano 355,5 tys. nowych samochodów osobowych, to 17,3% wzrost r/r., z czego ok. 238,2 tys. zakupili przedsiębiorcy, co stanowi 67% zakupów całego rynku. Przedstawiciele branży wynajmu samochodów osobowych zakupili ponad 20,5 tys. szt. na potrzeby użytkowania w firmach oraz przez klientów indywidualnych.

Segment Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing (w tym IT) po 3 kw. 2017 roku stanowi 23% udzielonej kwoty finansowania, odnotowując 16% wzrost r/r. Utrzymująca się wysoka 20% dynamika rynku i niegasnący popyt, wskazują na dobrą koniunkturę w sektorze przemysłowym, stanowiący 27,7% udziału w ogólnej sprzedaży leasingu. Rynek finansowania IT w PKO Leasing konsekwentnie rozwija skrzydła dzięki nowym strategicznym partnerstwom, m.in. z Comarch oraz wzrostowi świadomości możliwości finansowania tego typu aktywów. Rynek, dzięki dużemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw, popytowi krajowemu napędzanemu głównie niskimi stopami procentowymi, stabilnemu kursowi Euro oraz stabilnej gospodarce będzie nadal wzrastał.

Wzrost gospodarczy, zwiększona liczba zamówień krajowych, rozwój eksportu oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 napędzają gospodarkę, a co za tym idzie, dynamiczny wzrost rynku finansowania inwestycji leasingiem, dodaje Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

PKO Leasing osiągnął 1,62 mld zł po III kw. w segmencie transportu ciężkiego, co stanowi 27% udzielonej kwoty finansowania przez spółkę. Sytuacja rynkowa transportu ciężkiego jest stabilna, utrzymuje się na tym samym poziomie, odnotowując drobny spadek -0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wielkość portfela segmentu również znajduje się na podobnym poziomie stanowiącym 27,7% rynku leasingu. Trwająca od początku roku bessa w transporcie ciężkim wpłynęła na obniżenie popytu na ciągniki siodłowe (-1,9%) oraz autobusy (-3%), jednak wzrosty w obszarach samochodów dostawczych i ciężarowych powyżej 3,5 (+11,1%) oraz naczep (+1%) wpłynęły na ustabilizowanie ogólnego wyniku.

Leasing jest jednym z szerokiej gamy produktów oferowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej PKO. Klienci mogą korzystać również z kredytów obrotowych i inwestycyjnych, pożyczek oraz usługi faktoringu.