PMI dla przemysłu strefy euro spadł we wrześniu do 53,2 pkt.

Euro Europa

PMI dla przemysłu strefy euro spadł we wrześniu do 53,2 pkt. z 54,6 w sierpniu i był nieznacznie gorszy niż wstępnie szacowano. Spowolnienie miało szeroki zakres, a PMI obniżył się we wszystkich badanych gospodarkach poza Holandią. Szczególnie źle wygląda ocena koniunktury we Włoszech, gdzie PMI znajduje się na neutralnym poziomie 50,0 pkt. i jest najniższy od 25 miesięcy. Źródłem spowolnienia jest popyt zewnętrzny (najniższy od 63 miesięcy wzrost zamówień eksportowych), a napięcia handlowe przyczyniły się do pogorszenia oczekiwań przedsiębiorstw. Podobna sytuacja jest widoczna w Chinach, gdzie PMI spadł do 50,0 pkt., najniżej od 16 miesięcy. Wzrost pesymizmu nie omija gosp. wschodzących, wśród których największy spadek odnotował wskaźnik dla Turcji (42,7 pkt.).