Podsumowanie I kwartału 2018 na rynku pożyczek pozabankowych

Przedsiębiorcy pożyczają na bieżące inwestycje. Handel hurtowy i detaliczny na top liście zadłużonych branż. Nieco lepiej w transporcie i budownictwie.

pieniądze monety

W wielu branżach to sezonowość wyznacza popyt i podaż. O ile handel hurtowy i detaliczny – zwłaszcza w okresie dobrej koniunktury gospodarczej – wydaje się być stałym i w miarę stabilnym źródłem przychodów, tak w tej branży to, co ma znaleźć się na sklepowych półkach determinują przede wszystkim pory roku, a przejście z sezonu jesienno-zimowego na wiosenno-letni oznacza nie odwilż, a zamrożenie gotówki w towarze, który trzeba wymienić na nowy asortyment. Zatowarowanie sklepów i hurtowni pociąga za sobą znaczące koszty, które zarówno hurtownicy, jak i detaliści pokrywają między innymi z pożyczek, a ich udział w strukturze klientów firm pożyczkowych systematycznie rośnie. Na top liście firm korzystających z pożyczek pozabankowych nadal wysoko pozycjonują się: transport drogowy i budowlanka.

***

Kluczową branżą, która dominowała w segmencie pożyczek pozabankowych, udzielanych przez Aforti Finance w 2017 roku i w I kwartale 2018 roku, jest handel hurtowy i detaliczny.

Tylko w trzech pierwszych miesiącach 2018 roku odnotowano dynamiczny wzrost udziału pożyczek udzielonych klientom działającym w tym segmencie rynku do niemal 40 proc., z potencjałem wzrostowym na kolejne miesiące 2018 roku, zwłaszcza w I połowie roku, kiedy to hurtownie i sklepy będą przygotowywały się do kolejnej, sezonowej wymiany towaru.

Z danych AFORTI – holdingu finansowego świadczącego usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla firm z sektora MSP oraz zarządzającego platformą wymiany walut on-line dla firm – wynika, że w strukturze klientów firmy pożyczkowej Aforti Finance drugą co do wielkości branżą, która posiłkuje się w prowadzeniu biznesu środkami finansowymi pozyskanymi w instytucjach pozabankowych, jest transport drogowy. Co istotne, ten segment klientów – mimo, że nadal pozycjonuje się wysoko – zanotował w IQ 2018 roku znaczący spadek w ogólnej liczbie udzieleń do 9 proc. W ocenie ekspertów Aforti Finance pozornie tylko poprawiająca się sytuacja finansowa firm działających w transporcie drogowym jest wynikiem większego zastoju w zakresie zleceń w okresie zimowym, a tym samym konieczności finansowania bieżących inwestycji. Jednocześnie analitycy Aforti Finance szacują, że właściciele mikro, małych i średnich firm transportowych zaczną poszukiwać finansowania w kolejnych kwartałach 2018 roku, a zwłaszcza w okresie letnio-jesiennym, kiedy to liczba zamówień na usługi transportu drogowego jest największa.

Listę trzech branż, które według danych Aforti Finance w największym stopniu posiłkowały się w 2017 roku oraz w I kwartale 2018 roku finansowaniem działalności w oparciu o pożyczki pozabankowe, zamyka sektor budowlany. Udział firm budowlanych w ogólnej liczbie udzieleń przekroczył w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 roku poziom 10 proc. i będzie systematycznie rósł, uwzględniając oczywiście sezonowość w branży. Bez wątpienia dobra koniunktura w budownictwie sprawiła, że wzrosła liczba inwestycji, a wraz z nią firmy świadczące usługi na tym rynku wpierają się dodatkowym, uproszczonym finansowaniem w instytucjach pozabankowych, chcąc sprostać rosnącej liczbie zamówień. Co więcej – dodatkowe fundusze na bieżące inwestycje przekładają się na rynkową wydajność mikro, małych i średnich firm budowlanych, pozwalając na generowanie zysków.

Więcej i na dłużej. Przedsiębiorcy coraz lepiej zarządzają pożyczkami.

Dłuższy termin kredytowania – większe możliwości obrotu gotówką.

Z danych Aforti Finance za I kwartał 2018 roku wynika, że przedsiębiorcy z sektora MSP zaciągający zobowiązania finansowe w instytucjach pozabankowych preferują coraz dłuższe okresy kredytowania. O ile w 2017 roku ponad połowa z nich wybierała finansowanie do 12 miesięcy, to w już w I kwartale 2018 udział ten wynosi tylko niewiele ponad 40 proc. w odniesieniu do udzielanych pożyczek. Obecnie najczęściej wybieraną przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców opcją jest okres co najmniej 18 miesięcy i dłuższy. Wynika to w dużej mierze również z rosnących średnich kwot pożyczek, przy których zarządzanie środkami w dłuższym okresie czasu pozawala na minimalizowanie zatorów płatniczych i dużo większą swobodę w realizację zobowiązań pożyczkowych.

W I kwartale 2018 roku  w porównaniu z 2017 rokiem zdecydowanie wzrosła średnia kwota pożyczki. O ile w 2017 roku połowa przedsiębiorców wybierała finansowanie do 25tys. zł, to już w I kwartale 2018 roku stanowią oni niecałe 40 proc. Jednocześnie eksperci Aforti Finance zauważają, że udział pożyczek powyżej 75 tys. zł wzrósł z 30 proc. w 2017 roku do ponad 40 proc. w I kwartale 2018, co pozwala zakładać, że pożyczki wysoko kwotowe w ogólnej liczbie udzieleń będzie dalej znacząco rosły.

Autor: Piotr Zieliński, dyrektor analiz i ryzyka Aforti Finance / Grupa AFORTI