Podsumowanie poprzedniego roku i plany Nest Bank S A na 2018 r.

0

Rok 2017 jest drugim po przejęciu kontroli nad bankiem przez fundusz AnaCap. W pierwszym roku przygotowaliśmy nasz bank do wzrostu, tworząc nową markę oraz zestaw elementów składających się na przewagi konkurencyjne. Z kolei w 2017 roku oczekiwaliśmy znacznego rozwoju. To był rok sprawdzenia naszych założeń biznesowych. Z satysfakcją  mogę powiedzieć, że skala rozwoju nie tylko spełniła, ale nawet przekroczyła oczekiwania właściciela. Złożyły się na to wysoka świadomość marki Nest Bank, błyskawiczny rozwój sieci sprzedaży i mocna sprzedaż – zarówno skierowana do klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie, budując portfel naszych klientów, wciąż zwiększamy zasięg na terenie kraju i intensywnie pracujemy nad ofertą produktową.

Zamykamy 2017 r. z poczuciem sukcesu w każdym z tych obszarów. Wprowadziliśmy do oferty wiele atrakcyjnych produktów, które rzeczywiście wyróżniają się na rynku. Wypływają z filozofii naszej marki, odpowiadają na potrzeby znane każdej polskiej rodzinie czy rodzinnej firmie – wychodzą poza szablony utarte na polskim rynku bankowym. Pierwszy taki na rynku, bezpłatny kredyt na fotelik samochodowy, z jednej strony był odpowiedzią na ważny społeczny problem i świetnie wpisywał się w filozofię naszego banku jako rodzinnego i opiekuńczego. Towarzysząca mu kampania zakomunikowała jednocześnie rynkowi, że mamy w ofercie dobre i bezpieczne kredyty.

Mieliśmy również wiele ciekawych wdrożeń skierowanych do mikrofirm. Wyróżniającym się pomysłem produktowym jest Sukcesja – kredyt skierowany do rodzinnych firm, w którym wiarygodność kredytowa przechodzi z dotychczasowego właściciela na sukcesora. Ważnym projektem było dla nas również nawiązanie współpracy z Google i świetna promocja połączona z edukacją przedsiębiorców, w ramach której firmy zaciągające u nas kredyt otrzymują 1000 zł na reklamę w Internecie wraz z profesjonalnym wsparciem w zaplanowaniu kampanii. To tylko niektóre z tegorocznych wdrożeń. Wszystkie je łączy silne dopasowanie cech produktu do filozofii naszej rodzinnej markipodsumowuje Bartosz Chytła, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Nest Banku.

Co oczywiście dla nas najważniejsze – nasza strategia produktowa znalazła odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych. Obecnie Nest Bank udziela dziesięciokrotnie więcej kredytów miesięcznie niż bank sprzedawał jeszcze dwa lata temu.  – Nest Bank w ostatnich dwóch latach skupiał się na segmencie mikrofirm i w 2017 r. zrealizował potrojenie wartości sprzedaży kredytów w stosunku do 2015 roku, przy jednoczesnym podwojeniu jej rentowności – mówi Agnieszka Porębska-Kość,  Dyrektor Zarządzająca Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania. – Było to możliwe między innymi dzięki zbudowaniu od nowa portfolio produktów kredytowych, zmianie modelu zarzadzania ryzykiem i automatyzacji procesu kredytowego – dzięki czemu przedsiębiorca może otrzymać decyzję kredytową w kilka minut. Drugim czynnikiem tak dynamicznego wzrostu był rozwój kanałów dystrybucji, zarówno jakościowy jak  i ilościowy. Bank rozpoczął także budowanie swojej obecności w obszarze finansowania gospodarstw rolnych oraz skutecznie wdrożył finansowanie zabezpieczone polskimi i europejskimi instrumentami gwarancyjnymi dodaje Agnieszka Porębska-Kość.

– Linię biznesową Consumer Finance stworzyliśmy w Nest Banku od zera. Rozwija się ona bardzo szybko i obecnie stanowi już 50% wolumenu sprzedaży kredytowej Nest Banku – zauważa Bartłomiej Babicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej. – Wysoka jakość i elastyczność procesu udzielania kredytów została doceniona przez rynek. W 2017 r. Bank otrzymał prestiżową nagrodę Złotego Bankiera właśnie w kategorii kredytów gotówkowych. Nagroda jest tym cenniejsza, że kredyty detaliczne w Nest Banku debiutowały dopiero kilka miesięcy wcześniej. Dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej, szczególnie kredytów gotówkowych, Bank stał się liderem finansowania klientów w branży pośredników finansowych, co zostało potwierdzone przyznanym przez KPF Złotym Laurem Pośredników – dodaje Bartłomiej Babicz.

Konsekwencją intensywnej akcji kredytowej była bardzo atrakcyjna na tle rynku oferta lokat – nasze produkty przez cały rok przyciągały klientów najwyższymi miejscami w rankingach produktowych. – Dzięki  odpowiednim działaniom, nastawionym na akwizycję klientów z RORami i lokatami, przez kanał internetowy pozyskaliśmy w 2017 r. ponad 120 tys. nowych klientów i blisko 2 mld zł nowych depozytów– mówi Agnieszka Porębska-Kość. – W 2017 r. rozpoczęliśmy również budowanie bankowości relacyjnej i dwukrotne zwiększyliśmy udział klientów z wpływami wynagrodzeń do banku. Zrealizowaliśmy ten cel dzięki wzrostowi rozpoznawalności marki, ale również uruchamiając specjalne oferty lokat dla klientów z wpływem wynagrodzenia, udostępniając darmowe wpłatomaty, wdrażając płatności mobilne Android Pay i specjalne oferty promocyjne przygotowywane np. wspólnie z VISA –  dodaje Agnieszka Porębska-Kość.

– Rozwojowi oferty produktowej towarzyszył niezwykle intensywny rozwój sieci sprzedaży. Obok 57 oddziałów własnych mamy już ponad 150 placówek franczyzowych na terenie całego kraju i jako jedni z nielicznych banków na rynku wciąż nawiązujemy współpracę z nowymi partnerami – mówi Bartłomiej Babicz.

Czytaj również:  Karol Piekarski dyrektorem regionalnym Colliers International w Lublinie

Rok 2017  to również czas intensywnej pracy nad doświadczeniem klienta spotykającego naszą markę w różnych kanałach. Nieustannie pracujemy nad jakością obsługi naszych doradców i dbamy o atmosferę w oddziałach, bardziej przypominających kawiarnię niż bezduszne okienko bankowe. Intensywnie pracujemy także nad naszymi rozwiązaniami internetowymi i mobilnymi – jako jedni z pierwszych na rynku udostępniliśmy w grudniu możliwość założenia konta w Nest Banku za pośrednictwem wideoweryfikacji.

Wszystko to sprawia, że zamykamy ten rok z satysfakcją, tym większą, że popartą obiektywnymi wynikami branżowych rankingów i konkursów. W zakresie obsługi klientów w oddziałach i przez Internet zajęliśmy wysokie miejsca w środku stawki bankowej, wyprzedzając wielu bardziej doświadczonych od nas graczy z wieloletnią pozycją na rynku. Najnowsze badanie pokazuje, że wspomagana świadomość naszej marki wyniosła w listopadzie 48%. To znakomity rezultat.

Bardzo istotne, że nasze działania przełożyły się na wzrost jakości portfela kredytowego banku. Jednocześnie bank utrzymuje jeden z najwyższych wskaźników adekwatności kapitałowej T1 w sektorze. To wszystko składa się na wysoki, lecz stabilny, bezpieczny i rentowny wzrost Banku – dodaje Bartosz Chytła.

Plany na 2018 r.

Miejsce w którym jesteśmy zapewnia dobry start w nowym roku. Priorytety na 2018 rok to umocnienie pozycji rynkowej w segmentach konsumentów i mikrofirm przy znaczącym wzroście rentowności Nest Banku.

– Bank w kolejnych latach nadal planuje zwiększać swoje udziały rynkowe – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzająca Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania.Planujemy eksplorować segment spółek i rozszerzyć ofertę dla firm większych niż mikroprzedsiębiorstwa, jednak zachowując wszystkie przewagi konkurencyjne jak np. szybkość procesu wypracowane dla segmentu mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie nowatorska oferta produktowa oraz większa aktywność w kanałach digital pozwoli się nam skupić się na zaspokojeniu potrzeb nowego dla banku segmentu klienta, w szczególności wykorzystując lukę pomiędzy finansowaniem bankowym i pozabankowymdodaje Agnieszka Porębska-Kość. – Będziemy również utrzymywać kanał internetowy jako główny kanał pozyskania nowych rachunków osobistych i kont firmowych. Ponad 70%  sprzedaży tego produktu pochodzi teraz z Internetu, będziemy ten kanał usprawniać i optymalizować wprowadzając ułatwienia dla klienta w rodzaju niedawno wprowadzonej wideoweryfikacji  – mówi Agnieszka Porębska-Kość .

– Bank jest już uznanym dostawcą finansowania w tradycyjnych kanałach dystrybucji, a w roku 2018 będziemy dodatkowo rozwijać ofertę w Internecie i na platformach mobilnych – Zwiększy się reklamowa obecność Banku w mediach internetowych, ale zakładamy także szersze otwarcie się na pośredników pozyskujących klientów on-linemówi Bartłomiej Babicz Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej  – Wprawdzie jakość portfela kredytowego w systemie bankowym poprawia się, narasta jednak zjawisko nadmiernego zadłużania się w niektórych segmentach rynku. Projektując nowe produkty Nest Bank będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, przeciwdziałając zjawisku przekredytowania – podkreśla Bartłomiej Babicz.

Odrębnym dużym projektem będzie ruszająca właśnie cała linia produktów inwestycyjnych, umożliwiających efektywne oszczędzanie osobom o różnym doświadczeniu inwestycyjnym.
– w 2018 r. będziemy rozwijać ofertę inwestycyjną – wprowadzimy kolejne produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, specjalnie wyselekcjonowane i dopasowane do potrzeb rodzin. Ruszymy ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej –
dodaje Agnieszka Porębska- Kość.

Niezwykle wyczekiwanym przez nas wdrożeniem będzie premiera aplikacji internetowej i mobilnej. Jest ona z jednej strony silnie związana z wchodzącą w życie w przyszłym roku dyrektywą PSD2, wymuszającą na wszystkich graczach nowe standardy usług płatniczych.  – W pierwszej połowie roku udostępnimy naszym klientom zupełnie nowe rozwiązanie internetowe i mobilnemówi Małgorzata Adamczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej. Nowa bankowość elektroniczna będzie bazowała na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na otwartych interfejsach umożliwiających bankowi sprawny rozwój i integrację z systemami i aplikacjami partnerów zewnętrznych. Zaowocuje to bardziej dynamicznym rozwojem usług i oferty dodanej banku zarówno do kont, jak i docelowo do kredytów. Już na etapie budowy  nowego systemu integracja z partnerami zewnętrznymi z obszaru  Fintech następuje na nowych, przyszłościowych zasadach. Nowy system będzie z jednej strony pełen nowoczesnych rozwiązań,  w tym w zakresie usług płatniczych, oferty oszczędnościowej. Z drugiej strony przykładaliśmy ogromną wagę do doświadczenia naszego klienta. Szykujemy rozwiązania intuicyjne, przyjazne, łatwe w obsłudze oparte o cenioną przez klientów klasykędodaje Małgorzata Adamczyk.

Nadchodzący rok stawia przed nami ambitne wyzwania, ale jesteśmy na nie przygotowani. Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię opartą na rozwiązaniach oraz procesach bezpiecznych i przyjaznych dla rodzin i rodzinnych firm. Będziemy zwiększać naszą dostępność w całej Polsce, a także w Internecie, sukcesywnie podnosząc naszą rentowność.