Połączenie ENEA Wytwarzanie S.A. z Elektrociepłownią Białystok S.A., Elektrowniami Wodnymi Sp. z o.o. i Dobitt Energia Sp. z o.o.

0

Z dniem 31 grudnia 2013 r. ENEA Wytwarzanie S.A. połączyła się z Elektrociepłownią Białystok S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Dobitt Energia Sp. z o.o. Połączenie Spółek zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na ENEA Wytwarzanie S.A.. Jednocześnie, z dniem 31 grudnia 2013 r., ENEA Wytwarzanie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Czytaj również:  Podsumowanie wyników Grupy Enea po III kwartale 2018 r