Większość Polaków woli energię odnawialną od energii z węgla i atomu

ceo (3)

Jak pokazują wyniki najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS, aż 89% Polaków chce, aby więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Ponadto, ponad 2/3 respondentów (70%) chce polityki energetycznej wspierającej rozwój odnawialnych źródeł energii w porównaniu z węglem kamiennym i brunatnym (18%) i energią jądrową (16%). 73% Polaków chciałoby, żeby Polska była bardziej zaangażowana w działania przeciwdziałające negatywnym skutkom zmian klimatu.

Badanie opinii publicznej przeprowadzono pomiędzy 2 a 11 października 2013r. przez CBOS w całej Polsce, na reprezentatywnej i losowo wybranej próbie dorosłych Polaków w oparciu o metodę badań ilościowych CAPI (bezpośredni wywiad ankieterki wspomagany komputerowo). Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Greenpeace. Łącznie przebadanych zostało 1066 respondentów.

Wyniki badania pokazują silne poparcie społeczne w Polsce dla energii odnawialnej i działań na rzecz klimatu. Ponadto wskazują ogromną różnicę pomiędzy oczekiwaniami obywateli a działaniami polskiego rządu, który planuje rozwijać energetykę w oparciu o spalanie paliw kopalnych.