Północna Izba Gospodarcza apeluje do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

Polski złoty PLN

Pandemia koronawirusa mocno odbiła się na kondycji wielu przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Wiele firm z dużą nadzieją oczekuje na informacje o kolejnych projektach mających na celu wspieranie bieżącej działalności przedsiębiorstw, które straciły na pandemii. Samorząd województwa zwrócił się do instytucji otoczenia biznesu o opinię w sprawie kryteriów, które muszą być spełnione by firma mogła się ubiegać o wsparcie. Sugestia przedsiębiorców i specjalistów była zupełnie inna niż ostateczna decyzja Zarządu Województwa. W ocenie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie kryterium kwalifikujące przedsiębiorstwa do wsparcia na poziomie trzymiesięcznego spadku przychodów na poziomie 70% jest zbyt wysokie i dyskwalifikuje wiele firm z możliwości ubiegania się o pomoc.  Apelujemy o obniżenie kryterium spadku dochodów o 50%. Niech programy pomocowe Urzędu Marszałkowskiego będą bardziej dostępne dla przedsiębiorców i będą realnym wsparciem rozwojowym.

Poniżej treść listu, który otrzymał od Północnej Izby Gospodarczej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Północna Izba Gospodarcza jako instytucja wspierająca przedsiębiorców, na bieżąco obserwuje skutki jakie przynosi obecna sytuacja na naszym rynku i jakie konsekwencje gospodarcze wywołała epidemia COVID-19. Jednym z naszych licznych działań wspierających przedsiębiorców i mających na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego było zaangażowanie się w prace nad programem grantów na kapitał obrotowy uruchamianym przez Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, podczas których braliśmy udział w konsultacjach koordynowanych przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych. W  tym celu przeprowadziliśmy własne konsultacje ze zrzeszonymi w Izbie przedsiębiorcami, pytając ich o preferencje i sugerowane kryteria przyznawania grantów. Przedstawiliśmy jasno nasze stanowisko i wskazania, mając na uwadze docelowe uwzględnienie w ostatecznym kształcie kryteriów dostępu do programu, realnego głosu i potrzeb przedsiębiorców z regionu zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym i z ogłoszonymi przez Urząd Marszałkowski kryteriami dostępu do przedmiotowych grantów, pragniemy zaapelować o ich złagodzenie i umożliwienie wnioskowania o środki szerszemu gronu przedsiębiorców. W tej chwili województwo zachodniopomorskie ma najbardziej rygorystyczne warunki przyznawania grantów w całej Polsce, co stanowi bardzo dużą przeszkodę dla wielu firm potrzebujących pomocy w walce z kryzysem. Przyznawanie środków przedsiębiorcom, którzy w ciągu trzech miesięcy odnotowali średni spadek wielkości 70% przedstawia się jako finansowanie firm, które są w ekstremalnie trudnej sytuacji i nierzadko z takiego kryzysu nie będą w stanie wyjść, nawet po otrzymaniu dofinansowania. Natomiast wierzymy w to, że program ten ma na celu wsparcie firm, które pomocy bardzo potrzebują, ale jednocześnie wykorzystają te fundusze na utrzymanie swojej działalności.

Ponadto należy zaznaczyć również fakt, iż ustalenie tak wysokiego progu spadku obrotów w znacznym stopniu ogranicza spektrum branż, które mogą na taką pomoc liczyć. Przede wszystkim z dotacji skorzystać będą miały szanse branże, które były całkowicie wyłączone z działalności w czasie epidemii, a więc głównie branże rozrywkowa i turystyczna, które bez wątpienia stanowią dużą część gospodarki naszego województwa. Apelujemy jednak o uwzględnienie innych działalności, które potrzebują wsparcia i pomocy w tym trudnym czasie, ale ich średni spadek obrotów nie wyniósł 70%.

Biorąc pod uwagę opinie i postulaty przedsiębiorców, a także powyższe argumenty pragniemy zaproponować obniżenie wymaganego kryterium spadku obrotów w przedsiębiorstwach wnioskujących o wsparcie do 50%. Dzięki temu znacznie więcej przedsiębiorstw będzie miało szanse na otrzymanie pomocy niezbędnej do zachowania i kontynuowania działalności na naszym rynku, a program przyznawania grantów stanie się realnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii koronawirusa.