POLSA i EFK łączą siły – wspólnie o najważniejszych wydarzeniach kosmicznych

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Współpraca przy organizacji i promocji European Rover Challenge w ciągu najbliższych lat, wspólne działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne, związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat sektora kosmicznego – to główne założenia podpisanego 7 czerwca br. porozumienia pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a Europejską Fundacją Kosmiczną.

Porozumienie ze strony POLSA podpisał prezes Grzegorz Wrochna, natomiast EFK reprezentował prezes zarządu Łukasz Wilczyński.

European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowy konkurs dla zespołów uniwersyteckich w budowaniu i sterowaniu pojazdami robotycznymi – odpowiednikami pojazdów przeznaczonych do eksploracji Marsa i Księżyca. Odbywa się w Polsce od 2014 r. i składa się z tytularnych zawodów robotycznych oraz strefy inspiracji z licznymi pokazami oraz prelekcjami popularno-naukowymi. To największe tego typu wydarzenie w Europie.

Głównym celem projektu ERC jest upowszechnianie i promocja nauki oraz innowacyjnych rozwiązań powstających na uczelniach na świecie i w Polsce w zakresie technologii kosmicznych i robotycznych. ERC jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami, naukowcami oraz studentami zainteresowanymi inżynierią i robotyką kosmiczną.

Zdaniem prezesa Wrochny, korzyści dla polskiego sektora kosmicznego związane z organizacją ERC są ogromne – Konkurs pozwala budować kompetencje oraz wspiera rozwój przyszłych kadr. To również doskonałe miejsce do nawiązywanie kontaktów i współpracy między polskimi i zagranicznymi podmiotami oraz tworzenie pozytywnego wizerunku krajowego sektora kosmicznego zagranicą – mówił prezes POLSA. Dodał, że eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej od samego początku powstania są zaangażowani w prace podczas ERC.

Zdaniem prezesa Łukasza Wilczyńskiego, współpraca z Polską Agencją Kosmiczną pozwoli na zacieśnianie relacji i współpracy przy samym ERC, ale także przy innych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym w Polsce. – Misją Fundacji jest tworzenie sieci współpracy w europejskim sektorze kosmicznym i umowa z  POLSA jest ważnym krokiem na tej drodze. To ważne, aby podmioty kosmiczne w naszym kraju mocno współpracowały ze sobą, gdyż dzięki temu możemy wspólnie szybciej osiągać założone cele – dodał Wilczyński