Przemysł kosmiczny w Polityce Przemysłowej Polski

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Bardziej efektywne wykorzystanie danych satelitarnych, budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych – to główne założenia zaprezentowanej 9 czerwca br. przez premiera Jarosława Gowina Polskiej Polityki Przemysłowej w zakresie rozwoju sektora kosmicznego.

Sektor kosmiczny w Polsce to ok. 100 podmiotów zajmujących się m.in. oprogramowaniem naziemnym oraz stosowanym w przestrzeni kosmicznej i, mechaniką precyzyjną, rozwiązaniami robotycznymi, optyką, optoelektroniką, obserwacją Ziemi i przestrzeni kosmicznej, awioniką, systemami orientacji na orbicie i korekcją orbity, systemami zasilania, technologiami materiałowymi oraz technologiami materiałów pędnych.

W całym kraju 262 podmioty zajmują się produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. Pracuje w nich ok. 20 tys. osób.

– Przemysł kosmiczny należy do branż bardzo innowacyjnych. Firmy z sektora sprzedają swoje rozwiązania do Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy też do najlepszych firm na świecie. Dlatego zaliczyliśmy go w Polityce Przemysłowej Polski do obszarów wzrostu – powiedział podczas konferencji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Dodał, iż przemysł kosmiczny zostanie wsparty poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, którego powstawanie koordynuje MRPiT i POLSA.

– Dodatkowo, zastosujemy szyte na miarę ulgi podatkowe na badania i rozwój. Będziemy też stymulować popyt sektora publicznego na rozwiązania przemysłu lotniczo-kosmicznego np. w zakresie tzw. segmentu naziemnego, czyli rozwiązań służących cyfryzacji państwa. Mamy również zamiar wspierać rozwój kierunków zamawianych, na których będą kształcone kadry dla tego przemysłu i rozwijać szkolnictwa branżowe i kształcenie dualne – podsumował wiceminister Robert Tomanek.

W przedstawionym dokumencie wskazano, że istotną rolę w rozwoju polskiego sektora kosmicznego będą odgrywać dane satelitarne i ich wykorzystanie. Poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, ulgi podatkowe na B+R oraz stymulowanie popytu sektora publicznego nastąpi rozwój technologii gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych cyfrowych pochodzących z obserwacji Ziemi.

Jednym z priorytetów będzie także budowanie systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie kluczowych technologii. Istotna jest bowiem synergia przemysłu kosmicznego i obronnego, bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, od których zależy nie tylko powodzenie działalności naukowej, gospodarczej, ale i bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Wskazano także konieczność zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, gotowych do podjęcia pracy w branży lotniczo-kosmicznej. Ma w tym pomóc rozwój szkolnictwa branżowego, kształcenia dualnego oraz kierunki zamawiane, zgodne z potrzebami sektora.

Dokument określa także mocne i słabe strony sektora kosmicznego oraz przedstawia jego szanse i zagrożenia

– Jednym z głównych wyzwań polskiej branży kosmicznej jest szersze włączanie się w międzynarodowe łańcuchy dostaw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stają się istotnym graczem w sektorze. Rozwój technologii, miniaturyzacja systemów pozwalają im tworzyć instrumenty dostarczające istotne dla gospodarki i nauki dane – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna. Jego zdaniem ogromną szansą dla sektora jest rozwój New Space oraz nowych technologii, dostępność krajowych i unijnych funduszy oraz wysoka jakość polskiego kształcenia w obszarze nauk technicznych.

W przedstawionym dokumencie wskazano również, iż istotne jest stworzenie odpowiednich warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy zaawansowaną technologicznie i procesowo polską branżą lotniczą a branżą kosmiczną. Może się to przyczynić do zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych projektach badawczych oraz stworzyć odpowiednie zaplecze przemysłowe.