Polskie firmy przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Globalne cele ONZ

17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki – rządy krajów na świecie przyjęły założenia, dzięki którym do 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej. Cele ONZ to nie tylko sprawa rządów. Światowe i polskie firmy udowadniają, że mogą realnie przyczynić się do ich realizacji. Niektóre robią to zresztą każdego dnia – prowadząc odpowiedzialny biznes. I tak od wielu lat.

Dla wielu firm nowe wytyczne to coś więcej niż uniwersalne cele, pobożne życzenia czy plany na bliżej nieokreśloną przyszłość. To ważne elementy ich strategii biznesowej.

17 celów ONZ w praktyce

Przykład Kompanii Piwowarskiej (KP), największej firmy piwowarskiej w Polsce pokazuje, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony przynosi rozwój i dobrobyt społecznościom wokół nas.

Zrównoważony rozwój leży u podstawy naszego biznesu. Zdajemy sobie sprawę, że jego trwałość zależy od kondycji ekonomicznej i społecznej naszego otoczenia oraz odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dlatego zintegrowaliśmy te zagadnienia w podejściu „Postaw na piwo”. Każdego dnia warząc piwo, współpracując z dostawcami czy klientami wiemy, że przyczyniamy się do realizacji wspólnej wizji Narodów Zjednoczonych. To wspaniałe uczucie! – skomentował Paweł Kwiatkowski, rzecznik prasowy Kompanii Piwowarskiej.

Globalne cele ONZRozwój biznesu i społeczności, odpowiedzialne spożycie alkoholu, oszczędzanie wody, czyste środowisko i wydajne i przyjazne uprawy to 5 źródeł wzrostu uznanych przez KP za kluczowe dla prowadzenia odpowiedzialnego biznesu piwowarskiego. Jak w praktyce browary za ich pośrednictwem przyczyniają się do realizacji celów ONZ?

Wsparcie małych przedsiębiorstw

Jednym z celów firmy do 2020 r. jest wsparcie 13,5 tysiąca małych i średnich firm w Polsce i ponad 500 tysięcy biznesów na świecie, w ramach grupy SABMiller, do której należy Kompania. Współpracującym z browarami właścicielom małych sklepów czy pubów firma dostarcza nie tylko ulubione piwa Polaków, ale także wiedzę i rozwiązania służące dalszemu rozwojowi tych biznesów. W grę wchodzą szkolenia z zakresu zarządzania kategorią piwa i budowania kultury piwnej oraz rekomendacje dotyczące asortymentu pozwalającego przyciągać kolejnych konsumentów. Dzięki takiemu podejściu, przedsiębiorcy zwiększają swoją konkurencyjność na rynku i uzyskują realne korzyści w postaci wzrostu sprzedaży. A to już pierwszy krok do poprawy dobrobytu ich rodzin i najbliższych. W ubiegłym roku KP objęła takim programem prawie 4 tysiące firm. Podobny projekt SABMiller w Ameryce Łacińskiej pozwoli wesprzeć do 2020 r. 190 tysięcy właścicieli sklepów, z których 70 procent stanowią kobiety. Szacuje się, że w ten sposób pośrednio uda się pomóc ponad 750 tysiącom ludzi w tym obszarze.

– Do roku 2020 chcemy w Europie realizować ambitny cel zakładający poprawę źródeł utrzymania 77 500 drobnych przedsiębiorców działających w tym regionie. Jesteśmy przekonani, że możemy też zadbać o podniesienie dobrobytu społeczności, wśród których działamy, wspierając tworzenie miejsc pracy i zapewniając dodatkowe możliwości lokalnym przedsiębiorcom. – podsumowała Sue Clark, dyrektor generalny SABMiller w Europie.

Woda na wagę złota

Woda to źródło życia i największe dobro, dlatego ochrona tego źródła dotyczy każdego z nas. Kompania Piwowarska należy do czołówki browarów na świecie pod względem oszczędzania wody, zużywając jedynie 2,85 hl wody na hl piwa, podczas gdy średnio w polskich browarach zużywa się około 4-6 hl, a w niektórych – nawet 10 hl. Grupa SABMiller wprowadza dobre praktyki na wszystkich rynkach, na których jest obecna. W mieście Neemrana, w Rajasthanie (Indie) działania na rzecz oszczędzania wody i poprawy infrastruktury upraw doprowadziły do podniesienia poziomu wody na tym obszarze o 23%, średnia produktywność na hektarze upraw zwiększyła się o 235,5 procenta, a średni dochód netto – wzrósł o 21%.

Dbałość o czyste środowisko

Kompania Piwowarska prowadzi także działania mające na celu obniżanie emisji dwutlenku węgla i zmniejszanie poziomu odpadów we własnych browarach, pomagając przy tym dostawcom, klientom i lokalnym środowiskom realizować ten cel. Na najbliższe lata zaplanowano zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na 1 litr piwa o 25% w całym łańcuchu wartości (w stosunku do poziomu z roku 2010). Cel ten realizowany jest poprzez zakup wyłącznie przyjaznych dla środowiska lodówek, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję gramatury opakowań, modernizację floty ciężarowej czy programy szkoleniowe dla kierowców z zakresu ekologicznej jazdy.

Zgodnie z polityką ONZ, kluczem do sukcesu wszystkich ambitnych celów ma być tworzenie partnerstw i szeroka współpraca firm, instytucji i rządów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy, jak SABMiller i należąca do niej Kompania Piwowarska już wyraziły swoją otwartość na takie rozwiązanie. Czas pokaże jak wiele jeszcze można zdziałać prowadząc „biznes jak co dzień”.

Jesteśmy gotowi do tego by, poprzez działania naszej firmy i w ramach partnerskiej współpracy, pokazywać innym jak biznes może wspierać rozwiązywanie największych światowych wyzwań. – skomentował Alan Clark, prezes SABMiller.

Z założenia, nowe cele ONZ zastępują 8 celów milenijnych z roku 2000, które przyczyniły się m.in. do wyprowadzenia ze skrajnego ubóstwa ponad miliarda osób, eliminacji nierówności między kobietami i mężczyznami w dostępie do edukacji oraz zapewnienia 91 procentom mieszkańców świata dostępu do źródła wody pitnej.