Potencjał biznesowy Krakowa

Unity Centre – Szkieletor – Kraków
Unity Centre - Kraków

Dynamiczny rozwój Krakowa i regionalnych rynków w ostatnim dziesięcioleciu jest spowodowany między innymi rozwojem branży nowoczesnych usług dla biznesu, która upodobała sobie region Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polskę. Strategia rozwoju miasta sprzyja aranżowaniu współpracy najszerszego spektrum podmiotów, instytucji i środowisk na szczeblu miasta, gmin sąsiadujących oraz regionu. Polska Strefa Inwestycji jest jednym z wyznaczników atrakcyjności inwestycyjnej stolicy Małopolski.

Najnowsza, 3. edycja cyklu badań Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint – Business Environment Assessment Study, przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Krakowie przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pro Progressio.

Kraków stabilny mimo pandemii

Wśród respondentów badania Business Environment Assessment Study, którzy zadeklarowali inwestycje w rozwój geograficzny firmy, Kraków cieszy się wysokim zainteresowaniem. Średnia ocena miasta wynosi 6,7 punkta (spadek o 0,2 p w porównaniu do 2019 r.) w 10-stopniowej skali, co plasuje miasto na trzecim miejscu w rankingu (ex-equo z Katowicami). Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak: ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,9 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) oraz potencjał biznesowy (7,7 p).

Kraków to przede wszystkim silny ośrodek sektora nowoczesnych usług biznesowych czy start-upów. Notowana w ostatnich latach dynamika wzrostu to przede wszystkim zasługa firm działających w regionie, dzięki którym Małopolska otrzymała tytuł jedynego regionu w Polsce z wydatkami B+R powyżej 2% PKB. Bez dalszego rozwoju sektora przedsiębiorstw aktualny potencjał Krakowa i regionu może nie zostać wykorzystany w pełni, szczególnie w dobie pandemii COVID-19– mówi Agnieszka Pala, Manager, Centrum Business in Małopolska. KRAKÓW INWESTYCYJNĄ PERŁĄ MAŁOPOLSKI

Kraków to synonim miejsca atrakcyjnego do życia, dynamicznego rozwijania kariery zawodowej oraz prowadzenia biznesu. To miejsce zapewniające możliwości rozwoju napędzane potencjałem absolwentów najlepszych szkół wyższych, z dodatnim przyrostem naturalnym oraz bogatym zapleczem edukacyjnym i kulturalnym – tłumaczy Radosław Kostka, Acquisition Manager, Vastint.

Siła krakowskiej infrastruktury i nieruchomości

Kraków leży na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych i jego korzystne położenie geograficzne sprzyja płynnej komunikacji. Transport lotniczy jest w tym obszarze wskaźnikiem o największej wartości, wynoszącym aż 7,5 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 roku. Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach, drugi pod względem wielkości w kraju zapewnia bezpośrednie połączenia krajowe oraz międzynarodowe z wieloma miastami Europy i innych kontynentów. Wartością dodaną dla krakowskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej – 157 000 m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy województwa małopolskiego wynoszą obecnie 1 554 900 m2. Ocena infrastruktury plasuje się na poziomie 6,5 p a ocena dostępności powierzchni biurowej na 6,8 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 r.

Kraków ma bardzo wydajną i efektywną komunikację miejską oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko, które w latach 2018-2019 obsłużyło ponad 8 mln pasażerów rocznie. Miasto jest także dobrze skomunikowane drogowo oraz kolejowo z resztą Polski. Atutem Krakowa jest niewątpliwie jego położenie w sąsiedztwie autostrady A4, dzięki czemu jest też rozpoznawalnym ośrodkiem logistycznym – komentuje Dariusz Madej, Senior Negotiator, Office Department, Cushman & Wakefield. Natomiast krakowski rynek biurowy postrzegany jest jako topowa lokalizacja dla firm świadczących usługi dla biznesu, które chcą rozwijać się w sektorze nowoczesnych technologii czy R&D. Motorem napędowym rynku biurowego jest popyt z sektora usług SSC/BPO, głównie w segmencie Business Services oraz IT, ale również R&D, call i service center – dodaje ekspert.

Rosnący potencjał edukacyjny

Dwadzieścia trzy uczelnie wyższe, a wśród nich jeden z najstarszych uniwersytetów, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Kraków liczy sobie ponad 129 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze inżynieryjnym (32,9 tys.), potem w obszarze finansowym (17,7 tys.) a następnie w IT (9 tys.). Potencjał edukacyjny został oceniony na 7,9 p w dziesięciostopniowej skali.studenci w krakowie

Pandemia zwiększyła w pewien sposób możliwości Krakowa poprzez angażowanie ludzi z regionu pracujących zdalnie. Obecna sytuacja nie wpłynęła znacząco na rozwój współpracy pomiędzy uczelniami biznesem i miastem. W dalszym ciągu branża IT przyciąga ludzi z całej Europy. Perła Małopolski nieustannie przyciąga inwestorów. Przykładem jest nowa inwestycja z branży Fintech. Firma wywodząca się z Austrii będzie szukać 300 pracowników. Obecni gracze też nie zwalniają tempa wzrostu, co gwarantuje także rozwój potencjału edukacyjnego, szczególnie w obszarach nowych technologii – wyjaśnia Sebastian Wysocki, Branch Manager, Engineering & Operations Antal.

Rozwój krakowskiego rynku pracy

Mocną stroną Krakowa są kadry o kompetencjach lingwistycznych, a także obecność kadry z obszaru administracji i HR. Równie wysokie wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach z zakresu IT oraz wśród kadry o kompetencjach z zakresu inżynierii. Z perspektywy potencjału zatrudnienia, otwartość na kandydatów zlokalizowanych w innych miastach przyniosła Krakowowi korzyści.zatrudnienie w krakowie

Bez wątpienia Kraków pod względem potencjału zawodowego jest wciąż jedną z bardziej obiecujących lokalizacji. W związku z trwającą pandemią przedsiębiorcy działający w Krakowie stanęli w obliczu nowej rzeczywistości, jaką jest praca zdalna. Chodzi nie tylko o pracę zdalną aktualnych pracowników, ale także tych, którzy w niedługiej perspektywie mieli dołączyć do organizacji. Część krakowskich firm w bardzo dużym stopniu otworzyła się na całkowitą lub częściową pracę z domu. To spowodowało, że potencjał zatrudniania specjalistów IT w Krakowie wzrósł. Kandydaci z innych miast, którzy do tej pory nie rozważali Krakowa na swoich mapach zawodowych, zaczęli uczestniczyć w rekrutacjach, a firmy, które wcześniej nie brały pod uwagę osób dojeżdżających z daleka, zapraszały takich kandydatów do procesów rekrutacyjnych – komentuje Karolina Giza, Team Leader, Antal IT Services.

O badaniu 

Badanie „Business Environment Assessment Study” zostało zrealizowane metodą CAWI wśród szefów 809 firm w Polsce w IV kwartale 2020 r. Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku. Pełny raport dostępny jest na stronie: www.investmentpotential.pl