Powołanie członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na nową kadencję

gpw

22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW wybrało siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej GPW na nową, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 23 czerwca 2020 r.

Do Rady Giełdy zostali powołani:

  1. Michał Bałabanow
  2. Dominik Kaczmarski
  3. Janusz Krawczyk
  4. Jakub Modrzejewski
  5. Filip Paszke
  6. Eugeniusz Szumiejko
  7. Adam Szyszka

Życiorysy członków Rady Giełdy zostaną zamieszczone na stronie www.gpw.pl w zakładce dotyczącej władz spółki: https://www.gpw.pl/wladze-spolki