Pożyczka płynnościowa. Dla kogo? Na co? Za ile? – podsumowanie webinaru PARP i MR

bank gospodarstwa krajowego

Przedsiębiorcy, których biznesy ucierpiały na skutek pandemii COVID-19, mogą zwrócić się o pomoc finansową do różnych instytucji. Dostępnych jest szereg rozwiązań, które mają na celu zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw lub wsparcie inwestycyjne. Kto może złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową i jakie są zasady jej przyznawania? O tym 2 czerwca 2020 r. rozmawiali eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas webinaru w ramach cyklu konferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

Podczas wideokonferencji omówiono m.in. zasady, jakie obowiązują przedsiębiorców przy składaniu wniosków o pożyczkę płynnościową. Ekspertami, którzy wzięli udział w webinarze był Daniel Szczechowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Instrumenty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało szereg mechanizmów, działań i inicjatyw, które mają na celu pomoc w przetrwaniu przedsiębiorstw w czasach pandemii COVID-19. Do wyboru jest kilka dostępnych instrumentów – zaspokajają one różne potrzeby oraz adresowane są do różnych odbiorców.

Wśród priorytetowych obszarów jest wsparcie przedsiębiorstw w finansowaniu bieżących wydatków. Narzędzia, które mogą w tym pomóc to m.in. gwarancje na kredyt obrotowy oraz pożyczki płynnościowe.

Na rynku dostępne są również instrumenty inwestycyjne, skierowane do przedsiębiorców, którzy w czasach pandemii znaleźli niszę na rynku i chcą się w niej rozwijać. Dla takich firm dostępne jest wsparcie w postaci – obecnego od wielu lat – kredytu na innowacje technologiczne. Jego wymogi w czasie pandemii zostały złagodzone (rozszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych, zmieniona minimalna wartość oraz bardziej korzystne warunki dotyczące wkładu własnego).

Kolejną pomoc dla firm niesie działanie 2.1 POIR tj. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Instrument jest skierowany do organizacji, które planują projekty inwestycyjne polegające na budowie (lub unowocześnieniu) infrastruktury w przedsiębiorstwie, służącej do opracowania, testowania czy przygotowania do masowej produkcji produktów służących do zwalczania epidemii – produktów leczniczych, medycznych czy surowców chemicznych.

Pożyczki płynnościowe – dla kogo?

Skierowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Warunkiem przy składaniu wniosku jest wystąpienie problemu płynności finansowej, który nastąpił na skutek pandemii COVID-19. W tym przypadku, ważne jest indywidualne uzasadnienie wniosku, który podlega weryfikacji przez pośrednika finansowego. Po stronie ubiegającego się o pożyczkę leży uargumentowanie, jak sytuacja związana z pandemią wpłynęła na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć środki?

Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane fundusze na poprawę płynności finansowej, utrzymanie działalności czy uregulowanie bieżących kosztów działalności. Może je przeznaczyć na m.in. wynagrodzenia dla pracowników (w tym także dla osób samozatrudnionych), uregulowanie zobowiązań handlowych lub publiczno-prawnych, wydatki związane z użytkowaniem infrastruktury danego przedsiębiorcy czy kupnem surowców i półproduktów.

Pożyczka płynnościowa nie koliduje z innymi formami pomocy publicznej, którą przedsiębiorca uzyskał w przeszłości lub planuje dopiero uzyskać, np. pożyczka o charakterze inwestycyjnym – powiedział Daniel Szczechowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Fakt, że firma skorzysta z pożyczki płynnościowej nie ma wpływu także na limit pomocy de minimis – dodaje.

Na jakich warunkach?

Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Pod uwagę brane jest 25% wysokości obrotu lub dwukrotność wynagrodzeń za 2019 rok. Kredyt jest bezpłatny, tzn. klienci nie płacą oprocentowania, nie ma również żadnych innych dodatkowych kosztów (np. prowizji). Nie ma także wymogu wkładu własnego. Z pożyczki można finansować 100% wszystkich kosztów, na które jest ona przeznaczona. Zobowiązanie do 100 tys. zł zabezpiecza się w pierwszej kolejności wekslem in blanco.

– Bank Gospodarstwa Krajowego działa za pomocą pośredników finansowych. W celu dystrybucji pożyczki, wybraliśmy kilkanaście firm, które w poszczególnych regionach udzielają wsparcie – mówi Przemysław Derwich z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nabór wniosków

Od maja, czyli od momentu wprowadzenia pożyczki płynnościowej, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, przez co środki zostały rozdystrybuowane już w kilkanaście dni. Stąd rozwiązanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, aby zwiększyć pulę o dodatkowe kilkaset milionów złotych.

– Planujemy uruchomić kolejne nabory na nowe instytucje finansujące. Zwiększy się też kwota alokacji całego przedsięwzięcia. Ma to poprawić dostępność pożyczek w skali całego kraju. Nowa pula ma być dostępna na początku wakacji, prawdopodobnie w lipcu – dodaje Przemysław Derwich.