Pracodawcy RP: Nowe Prawo Zamówień Publicznych trzeba uchwalić jak najszybciej

Sejm RP

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Zdaniem Pracodawców RP, należy je uchwalić jak najprędzej. Polska gospodarka ponosi bowiem coraz wyższe koszty obecnego stanu prawnego.

– Prawo zamówień publicznych wymaga zmian, i to szybko. Należy raz na zawsze wykorzenić urzędniczy zwyczaj wybierania najtańszych ofert – mówi dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP. – Liczy się efekt całościowy, czyli solidność i efektywność dostarczonego rozwiązania przez cały okres, przez jaki ma ono funkcjonować, a dopiero potem jego cena – podkreśla.

Przyjęte w projekcie założenia (jak np. odformalizowanie procedur dla zamówień poniżej progów unijnych, badanie kształtowania umów zgodnie z zasadą proporcjonalności) zasługują zdaniem Pracodawców RP na poparcie. To również próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, by relacje zamawiających z wykonawcami były bardziej partnerskie. Odpowiedzialność za realizowany projekt jest bowiem wspólna. Gdy tej wspólnej odpowiedzialności nie ma, dochodzi do tak groźnych kryzysów jak np. obecnie w sektorze budownictwa dróg i tras kolejowych. Brak waloryzacji trwających już kontraktów z powodu zaskakującego i poważnego wzrostu cen surowców może doprowadzić do upadku wielu firm budowlanych oraz niezrealizowania wielu ważnych projektów infrastrukturalnych. Ich ponowne uruchomienie będzie kosztować więcej niż dokończenie obecnych kontraktów.
W projekcie są też rozwiązania, które należy jeszcze poprawić. Obawy budzi chociażby obecność tzw. in-house , czyli ścieżki wyłączającej konkurencję i pozwalającej na zlecanie wykonywania zadań spółkom publicznym czy komunalnym. Według Pracodawców RP ścieżka ta powinna być maksymalnie ograniczona. Innym punktem wymagającym poprawek jest też kwestia zwiększenia roli i odpowiedzialności Urzędu Zamówień Publicznych za rozwój i wdrażanie na rynku dobrych praktyk, czyli wzorców właściwego postępowania.

Pracodawcy RP od lat zwracali uwagę na to, że konieczne jest uchwalenie nowego Prawa zamówień publicznych. Obecnie obowiązująca ustawa funkcjonuje od 2004 r. i była nowelizowana kilkadziesiąt razy, w tym kilkakrotnie były to istotne, głębokie nowelizacje. W swym aktualnym brzmieniu ustawa nie przystaje do realiów życia społeczno-gospodarczego i bywa niejasna dla posługujących się nią podmiotów.

– Praktyka jej stosowania została sprowadzona do tego, że zamawiający ma tylko prawa, a na wykonawcę przerzucono ryzyko i obowiązki. Dlatego potrzebna jest kompleksowa zmiana, która może dokonać się tylko poprzez przyjęcie zupełnie nowej ustawy a nie kolejną nowelizację – wyjaśnia dr Juchniewicz.