Pracodawcy w Polsce planują ponad 17% wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2023 r.

Tomasz Walenczak – dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce
Tomasz Walenczak - dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce

Jak wskazują dane z najnowszego Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, w IV kwartale 2023 roku 33% pracodawców w Polsce chce powiększać swoje zespoły, podczas gdy redukcję stanowisk deklaruje 16% organizacji. Niemal połowa firm (47%) nie planuje zmian w zatrudnieniu. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na najbliższy kwartał wynosi +17% – to wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na lipiec-wrzesień, a także wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do wskaźnika deklarowanego przez organizacje przed rokiem. Na chęć rekrutacji nowych talentów wskazują pracodawcy we wszystkich ośmiu analizowanych sektorach. Największe zapotrzebowanie na kandydatów zgłaszają pracodawcy z branży finansów i nieruchomości, a także energetyki i usług komunalnych. Analizując dane dla regionów można zauważyć, że na najwięcej ofert w tym kwartale mogą liczyć mieszkańcy Polski centralnej.

ManpowerGroup opublikował dziś najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na czas od października do końca grudnia. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr na najbliższy kwartał, wynosi +17%, co oznacza więcej ofert pracy niż w ostatnich miesiącach. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na lipiec-wrzesień, a także wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do wskaźnika deklarowanego przez organizacje na IV kwartał 2022 roku. Pozyskanie nowych rąk do pracy planuje 33% badanych przedsiębiorstw, na konieczność redukcji etatów wskazuje 16% ankietowanych firm. Niemal połowa, bo 47% organizacji nad Wisłą mówi o chęci pozostawienia struktury zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a na brak decyzji wskazuje 4% z nich.

– Czwarty kwartał tego roku pokazuje, że pracodawcy w całej Polsce patrzą w przyszłość z dobrą myślą, a ostatnie miesiące 2023 roku przyniosą wiele możliwości na rynku pracy – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. – Wzrost prognozy netto zatrudnienia o 5 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym, a także o 17 punktów procentowych rok do roku to bardzo doby sygnał. W analogicznym czasie 2022 roku mieliśmy bowiem do czynienia ze swego rodzaju stagnacją rynku pracy, niepewnością, a firmy pełne obaw dość sceptycznie patrzyły w przyszłość, nie planując tym samym zbyt wielu rekrutacji. Aktualnie kontynuujemy również trend powrotu do dwucyfrowych prognoz zatrudnienia notowanych przed pandemią, co tylko potwierdza coraz lepsze nastroje polskich przedsiębiorców – dodaje ekspert.

Centrum i Południe Polski z największym optymizmem rekrutacyjnym

Barometr ManpowerGroup Perspektyw ZatrudnieniaFirmy z całej Polski przewidują wzmożone działania rekrutacyjne. Najwięcej nowych pracowników chcą pozyskiwać organizacje z Centrum (+28%), Południa (+19%) oraz Południowego Zachodu (+17%) kraju. W nieco mniejszym stopniu swoje zespoły chcą powiększać firmy zlokalizowane we wschodniej (+11%) i północnej (+9%) części Polski. Najmniejsze, choć wciąż optymistyczne prognozy rekrutacyjne deklarują organizacje w regionie północno-zachodnim (+7%).

– Jak pokazują prognozy zatrudnienia dla regionów, pracodawcy w całej Polsce planują nowe rekrutacje. Najwięcej ofert pracy w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się kandydaci z Centrum, Południa, a także południowego zachodu naszego kraju. Ten optymizm w powiększaniu kadr wynika między innymi z otwarcia nowych inwestycji, ale także sezonowości związanej z czasem wzmożonych działań w segmencie produkcji, handlu, e-commerce czy logistyce – mówi Tomasz Walenczak.

Finanse i nieruchomości oraz energetyka i usługi komunalne branżami z dużym apetytem na nowe talenty

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia sektoryRaport ManpowerGroup prezentuje prognozy zatrudnienia dla 8 sektorów rynku. Jak pokazują deklaracje ankietowanych, pracodawcy z każdej branży chcą w nadchodzących miesiącach zatrudniać nowych pracowników. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszaru finansów i nieruchomości (+26%), energetyki i usług komunalnych (+22%), a także transportu, logistyki i motoryzacji (+18%). To również branże, które zanotowały najwyższe wzrosty porównując wyniki z tymi deklarowanymi przez pracodawców na III kwartał tego roku – odpowiednio o 22 oraz 21 punktów procentowych. W nieco mniejszym stopniu powiększanie zespołów planują przedsiębiorstwa sektora dóbr i usług konsumenckich (+17%) oraz IT (+16%), które odnotowały największy spadek deklaracji pracodawców w ujęciu kwartalnym odpowiednio o 12 i 10 punktów procentowych. Prognozę netto zatrudnienia na najbliższe miesiące na poziomie +14% zadeklarowały firmy sektora przemysłu i surowców, a także usług komunikacyjnych. Wśród analizowanych obszarów, w najmniejszym stopniu swoje zespoły planują powiększać organizacje branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych (+12%).

– Pracodawcy w Polsce, pomimo nieustannych wyzwań związanych otoczeniem ekonomicznym, inflacją, kosztami prowadzenia działalności, chcą rozwijać swoje firmy, wzmacniać zespoły niezależnie od branży. Można śmiało stwierdzić, że utrzymaliśmy pozytywną perspektywę, widoczną w badaniu na poprzedni kwartał tego roku i patrzymy na zbliżający się koniec roku z większą dozą pewności. To cieszy, ponieważ inwestowanie organizacji w zespół to jeden z najlepszych sposobów na rozwój i zachowanie przewagi rynkowej – podsumowuje Tomasz Walenczak.

Duże organizacje z największym optymizmem rekrutacyjnym

Barometr ManpowerGroup pokazuje, że w IV kwartale 2023 roku najbardziej otwarte na powiększanie swoich zespołów są duże firmy (+20%), zatrudniające powyżej 250 pracowników, a także średnie organizacje (+19%) (50-249 pracowników). Nieco mniej nowych ofert pracy (+12%) przewidują w nadchodzących miesiącach małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników). Najmniejsze potrzeby rekrutacyjne deklarują natomiast mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, z prognozą netto zatrudnienia +10%.

Polska na tle regionu EMEA

Jak wskazują dane dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wszystkie badane kraje odnotowują dodatnią prognozę netto zatrudnienia. Oznacza to większą niż w ostatnich miesiącach chęć pozyskania nowych pracowników. Wśród państw regionu EMEA z najmniejszymi potrzebami rekrutacyjnymi znalazły się Czechy (+11%), Węgry (+13%) oraz Słowacja (+15%). W największym stopniu swoje zespoły chcą powiększać pracodawcy ze Szwajcarii (+38%), Południowej Afryki (+35%), Portugalii (+35%), a także Holandii (+35%).