PragmaGO® i Allegro.pl Sp. z o.o. będą współpracować w modelu white label

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

Zarząd PragmaGO SA poinformował dziś o zawarciu umowy o współpracy z Allegro Sp. z o.o. Przedmiotem wspólnej działalności obu Spółek będzie oferowanie w serwisie Allegro.pl usług faktoringu online PragmaGO® w modelu white label.

„Podjęcie współpracy z Allegro jest ważnym krokiem w realizacji przyjętej strategii działania na lata 2017-2020. Dostarczanie usług finansowych online do ekosystemów naszych partnerów jest jednym z głównych projektów PragmaGO® o kluczowym znaczeniu. Techniczna integracja z zewnętrznymi partnerami jest możliwa dzięki naszemu systemowi klasy Enterprise Navi PragmaGO, który jest w pełni przygotowany do obsługi dużej skali transakcji” – komentuje wiceprezes Daniel Mączyński.

Na czym będzie polegać współpraca z największą internetową platformą handlową online w Polsce? Jak wyjaśnia prezes PragmaGO SA Tomasz Boduszek „przedmiotem współdziałania Spółek jest udostępnienie przedsiębiorcom sprzedającym towary w serwisie Allegro.pl usług faktoringu online z przejęciem ryzyka wypłacalności. W efekcie, firmy sprzedające na platformie Allegro.pl z wydłużonym terminem płatności, skorzystawszy z usługi PragmaGO®, uzyskają natychmiastową zapłatę za swój sprzedany towar, a firmy kupujące go na fakturę zyskają wydłużony termin na opłacenie zakupów.”

Usługa będzie realizowana online dzięki komunikującym się ze sobą aplikacjom Allegro.pl i Navi PragmaGO. Obie strony zobowiązują się nie podejmować przez określony czas żadnych działań z podmiotami konkurencyjnymi w zakresie analogicznych produktów. Dodatkowo, PragmaGO SA ma zapewnić środki finansowe pozwalające zrealizować obroty w minimalnej kwocie 500 mln zł do końca 2021 r., 1,2 mld zł do końca 2022 r. oraz 1,2 mld zł w kolejnych latach.