Prawodawstwo w Polsce wymaga naprawy

0

Federacja Przedsiębiorców Polskich analizuje w swoim programie gospodarczym system stanowienia prawa w Polsce oraz jego wpływ na działanie przedsiębiorstw. Niejasne i niespójne przepisy, ulegające częstym zmianom, utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności. FPP proponuje, by dokumenty przygotowywane w ramach procesów legislacyjnych spełniały określone wymogi. Jednym z nich miałoby być rzadsze zmienianie aktów prawnych – szczególnie tych o fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorców.

– Chcemy wprowadzić takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które pozwolą na to, żeby prawo było przede wszystkim zmieniane rzadziej – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Lang, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Jeżeli zaś jest zmieniane, zależy nam, by te zmiany służyły konkretnemu celowi i miały praktyczny wymiar dla wszystkich adresatów aktu prawnego. W ramach procedur, które nie są przestrzegane w sposób wystarczająco rygorystyczny, nie dojdzie do cudownego uzdrowienia sytuacji. Dlatego w przeciwieństwie do wcześniejszych raportów, my bardzo silnie kładziemy nacisk na konkretne rozwiązania – podkreśla Lang.