Prezes ATM: obrany przez spółkę kierunek rozwoju opłaci się w kolejnych latach

0

CEO Magazyn Polska

Trend spadkowy w branży telekomunikacyjnej wynika co najmniej z dwóch powodów. Jednym z nich wolniejsze tempo rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, które wynika z tego, że najwięksi operatorzy ograniczyli swoje inwestycje. To z kolei przekłada się na spadek liczby zamówień na dostawy łączy światłowodowych. Drugim powodem jest obniżenie cen za usługi transmisji danych, których wielkość nie jest kompensowana dostawcom wolumenem sprzedawanych usług. Aktualna sytuacja nie martwi jednak prezesa ATM SA, który przewiduje, że spółkę czekają w najbliższych latach sukcesy.

Obserwowane w bieżącym roku spowolnienie na rynku to zjawisko, które dotyczy wszystkich telekomów. 30 proc. naszej marży jest wciąż realizowane z usług transmisji danych, w tym sprzedaży łączy największym operatorom. W sytuacji, kiedy Ci ograniczają wydatki na rozwój infrastruktury, notujemy spadki przychodów z tej części działalności – mówi agencji informacyjnej Newseria Tadeusz Czichon, prezes zarządu ATM SA. – Miało to wpływ na wszystkich największych graczy na rynku. Także na nasze przychody i marżę, jako podwykonawcy i dostawcy łączy światłowodowych.

Obrana przez Zarząd ATM SA strategia rozwoju spółki poprzez rozwój centrów danych i świadczenie usług kolokacyjnych ma na celu gwarantować wysoką dynamikę przychodów, więc słabszy wynik w 2014 roku może dziwić akcjonariuszy.

W ciągu trzech kwartałów przychody ze sprzedaży ATM SA bez OST 112 (projekt Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112) przekroczyły 91,7 mln zł. To o 4 mln mniej niż w poprzednim roku. Z kolei zysk netto spółki, choć przekraczał 9,3 mln zł, był o ponad 3,5 mln niższy niż po trzech kwartałach 2013 roku. Przychody z usług centrów danych w tym okresie wzrosły o 4,1 mln zł do 46,8 mln zł. Zdaniem prezesa ATM potwierdza to jego przekonanie, że realizacja przyjętych kierunków rozwoju, w tym skoncentrowanie biznesu spółki na usługach kolokacyjnych, przyniesie oczekiwany cel.

Przychody z naszej podstawowej działalności, jaką są usługi w centrach danych, w porównaniu z poprzednimi latami nie rosły w tempie zadowalającym. Spodziewaliśmy się lekkiego przesilenia i byliśmy na to przygotowani. Na wyniki spółki z usług kolokacyjnych bezpośredni wpływ miały decyzje biznesowe trzech dużych klientów związane z jednej strony z procesem konsolidacyjnym, a z drugiej – z ograniczeniem działalności biznesowej, a więc i mniejszym zapotrzebowaniem na nasze usługi – dodaje prezes ATM SA.

Patrząc w przyszłość w kontekście kilku najbliższych lat, prezes ATM SA jest dobrej myśli. Spółka dostosowała swój plan biznesowy do aktualnej sytuacji na rynku, aby kontynuować dotychczasową drogę szybkiego wzrostu. Ponadto ATM poszukuje nowych rynków dla swoich usług zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wszystkie negatywne zjawiska, o których mówimy, niestety, skumulowały się w czasie. Dlatego 2014 rok jest relatywnie słabszy dla całego rynku. ATM SA dalej będzie rozwijać usługi kolokacyjne i inwestycje w rozbudowę centrów danych. Będziemy oferować nasze usługi także klientom z zagranicy, ponieważ wierzymy, że nasze usługi są dla nich atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do tych, które oferują dojrzałe europejskie rynki – podkreśla Tadeusz Czichon.