Prognozy fuzji i przejęć w energetyce w 2012

0

Jak wynika z raportu PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) „Power Deals 2012” na rynku zachodzi ważna zmiana – kończy się sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. Ponadto, kryzys strefy euro z jednej strony ogranicza dostęp do finansowania, z drugiej jednak może zapoczątkować nową falę prywatyzacji w miarę, jak rządy będą wyzbywać się aktywów energetycznych w ramach prowadzonych programów oszczędnościowych. W Polsce rok 2012 może oznaczać mniejszą liczbę transakcji w energetyce, ze względu na fakt, że część projektów znajduje się dopiero w fazie przygotowania, a także z uwagi na sytuację na rynkach finansowych. Kolejne lata przyniosą jednak dalsze zmiany własnościowe w polskiej energetyce.

Sytuacja w Europie i na rynkach światowych

W 2011 r. Europa odnotowała najniższy udział (23%) w światowych transakcjach w branży energetycznej od 1999 r. (czyli od czasu kiedy PwC przygotowuje raporty o fuzjach i przejęciach). Łączna wartość transakcji w Europie spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD w 2011 r. (z 70,3 mld USD rok wcześniej). Malejące wartości transakcji w Europie w 2011 r. zostały jednak z nawiązką skompensowane przez wzrost o 58,5 mld USD w Ameryce Północnej, do poziomu 107,5 mln USD.

Za największą liczbą transakcji w 2011 r. stali kupujący i sprzedający z regionu Azji i Pacyfiku. Utrzymywanie się w Europie warunków makroekonomicznych sprzyjających niższym wycenom przedsiębiorstw, prawdopodobnie dodatkowo zwiększy zainteresowanie tych inwestorów transakcjami na europejskim rynku, podobnie jak korzystny stosunek jena i renminbi (oficjalna nazwa waluty Chin – Yuana) do euro.

Rok 2012 może stać pod znakiem dalszych dezinwestycji na tych rynkach, które postrzegane są przez największe europejskie koncerny energetyczne (m. in. E-On i RWE) jako coraz bardziej poboczne dla działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa te będą dążyć do wzmocnienia swojej kondycji finansowej, aby zgromadzić kapitał na duże inwestycje na kluczowych rynkach, a przy tym zachować elastyczność niezbędną do rozwoju na rynkach wzrostowych.

Czytaj również:  Polska w czołówce równouprawnienia na rynku pracy. Kluczową rolę w wyrównywaniu płac kobiet i mężczyzn pełnią start-upy

Będzie to tym trudniejsze, że rynek długu jest obecnie bardziej ograniczony, a wybór dostępnych opcji finansowania mniejszy. Po stronie długu, emisje zmniejszyły się z 75,6 mld euro w 2009 r. do 14,6 mld euro w 2011 r. W 2011 r. w europejskim sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej 15 grup doświadczyło już obniżki ratingu, a 30 % stoi przed takim zagrożeniem.

Rynek polskich fuzji i przejęć w sektorze energetycznym w 2011 r.