Nowa krajowa regulacja o ochronie danych osobowych wciąż są w fazie koncepcyjnej, ale jak przekonuje dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji „założeniem jest, aby projekt nowych przepisów został przedstawiony wiosną 2017 roku”. Kwestie prawne i technologiczne były przedmiotem dyskusji na seminarium dotyczącym unijnej reformy danych osobowych oraz jej skutków dla podmiotów indywidualnych i gospodarczych w Polsce, które odbyło się w dniu 16 stycznia br. w Warszawie.

Seminarium pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zgromadziło wybitnych specjalistów i przedstawicieli kluczowych organów administracji publicznej,  których wystąpienia wysłuchali licznie zgromadzeni uczestnicy z różnych sektorów.

Podczas czterech sesji prelegenci zaprezentowali istotne rekomendacje dla polskich podmiotów w odniesieniu do całego pakietu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR/RODO).

Dostosowanie krajowych regulacji prawnych oraz wprowadzenie odpowiednich procedur wraz z rozwiązaniami technologicznymi przez podmioty zobowiązane wiąże się ze skomplikowanym procesem. Chociaż rozporządzenie będzie stosowane dopiero od dnia 25 maja 2018 r. to już teraz istotnym jest poznanie przyszłych przepisów krajowych i zorientowanie w stosowych procedurach.

Jak przekonuje dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji przy pracy nad ustawą „polski ustawodawca kieruje się główną zasadą, że uregulowanie danej kwestii w GDPR/RODO wyłącza możliwość jej przyjęcia przez krajowe ustawodawstwo państw członkowskich chyba, że przepisy ogólnego rozporządzenia powyższe przewidują”. W takim przypadku państwa członkowskie mogą „uregulować daną kwestię w zakresie, w jakim nie wyłącza to ani nie utrudnia stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia” – wyjaśnia ekspert.

W seminarium udział wzięli między innymi: Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, GIODO, Rafał Szyndlauer, Analityk polityczny, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, radca prawny Jakub Wezgraj, ekspert Fundacji Pułaskiego i Krzysztof Grabczak – Identity Governance and Enterprise Security Sales Director, Oracle Polska.

Pełna relacja już wkrótce!