Prospekt Millennium Banku Hipotecznego zatwierdzony przez KNF

Agata Chrzanowska, Prezes Millennium Banku Hipotecznego
Agata Chrzanowska, Prezes Millennium Banku Hipotecznego

29 kwietnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pierwszy prospekt Millennium Banku Hipotecznego. Decyzja KNF o zatwierdzeniu prospektu umożliwi bankowi emisję hipotecznych listów zastawnych na terytorium Polski, na zasadach określonych w prospekcie.
– Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej w czerwcu 2021 roku koncentrowaliśmy się na transferach kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium do banku hipotecznego. Kredyty te mogą stanowić podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych. Równolegle do tych działań, przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego kończy ważny etap tych przygotowań – powiedziała Agata Chrzanowska, Prezes Millennium Banku Hipotecznego. – Dla przypomnienia w Polsce banki hipoteczne są jedynymi instytucjami finansowymi, które mają prawo emitować ten rodzaj papierów dłużnych.
Treść prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest dostępna na stronie internetowej Millennium Banku Hipotecznego www.millenniumbh.pl.

Emisje Listów Zastawnych to główny cel powołania banku hipotecznego w Grupie Banku Millennium. Mają one zapewnić efektywne i stabilne finansowanie kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium i wpierać dalszy rozwój tej linii biznesowej. W 1 kwartale 2022 roku, mimo spadku sprzedaży spowodowanego bezprecedensowym, zbyt szybkim wzrostem stóp procentowych, co podniosło koszt kredytów i przełożyło się na zmniejszony popyt oraz mniej korzystnym scenariuszem gospodarczym opóźniającym podjęcie decyzji przez klientów, sprzedaż kredytów hipotecznych w Banku Millennium wyniosła 1,985 mld zł. Ich udział w rynku wynosi aktualnie 10,5%.
Prospekt Millennium Banku Hipotecznego zatwierdzony przez KNF