Prywatyzacja Ciechu szansą na zagraniczną ekspansję spółki. Jutro decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze

rp_6f10844b51_179807528-ciech-WZA-ok.png

CEO Magazyn Polska

24 kwietnia akcjonariusze Grupy Ciech zdecydują o przyszłości spółki. To, czy KI Chemistry przejmie 66 procent akcji Ciechu, zależy od Ministra Skarbu Państwa, który kontroluje prawie 38 procent kapitału zakładowego chemicznej spółki. Wzywający do sprzedaży akcji zapowiada budowę międzynarodowej grupy, która będzie obecna m.in. w Afryce. WZA podejmie też decyzję w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

– Jesteśmy gotowi współpracować z każdym akcjonariuszem, który będzie ukierunkowany na rozwój firmy. Spółka przeszła przez naprawdę bardzo ciężką, ale skuteczną restrukturyzację – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prezes Grupy Chemicznej Ciech, Dariusz Krawczyk.

Według danych spółki, strategia polegająca na koncentracji działalności w segmentach sodowym i organicznym pozwoliła wypracować prawie 40 mln zł zysku netto w 2013 r., podczas gdy rok wcześniej Ciech zanotował 438 mln zł straty. Przychody w 2013 r. były niższe o 20 proc., jednak koszty własne sprzedaży spadły o 23 proc. W porównaniu do 2012 r. w tym samym okresie zadłużenie netto spółki zmalało o około 18 proc, dzięki czemu wskaźnik dług/znormalizowana EBITDA obniżył się z 3,5 do 2,7.

Dzięki poprawie sytuacji finansowej spółka stała się bardziej atrakcyjna dla inwestorów. 5 marca bieżącego roku kontrolowana przez Kulczyk Investments spółka KI Chemistry wezwała do sprzedaży 66 procent akcji Ciechu. Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano 29,5 zł za jeden walor. Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało w komunikacie, że „Spółka Ciech jest przeznaczona do prywatyzacji. Skarb Państwa z zadowoleniem przyjął informację o zainteresowaniu inwestorów akcjami Ciechu. Ponieważ spółka jest notowana na giełdzie, zbycie udziałów Skarbu Państwa może się odbyć również za pośrednictwem odpowiedzi na wezwanie. MSP będzie analizowało złożoną przez KI Chemistry propozycję”.

Na WZA zwołanym na 24 kwietnia br. akcjonariusze będą także głosować nad uchwałą o przeznaczeniu całości zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy, ponieważ chce w dalszym ciągu obniżać zadłużenie spółki.