Grupa PZU przejmuje aktywa RSA w Polsce (Link4) oraz krajach bałtyckich

0

Zawarta 17 kwietnia 2014 roku umowa przewiduje, że PZU SA przejmie w Polsce lidera rynku ubezpieczeń direct – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz liderów rynków: litewskiego – Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego – AAS Balta. Przedmiotem umowy jest także przejęcie biznesu estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Transakcje uzależnione są od zgody regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki, a także właściwych urzędów antymonopolowych. Ich łączna wartość to około 360 mln EUR. Ekspansja międzynarodowa PZU jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy.

Strategia PZU 2.0 na lata 2012 – 2014 wskazuje, że celem PZU jest zbudowanie istotnego biznesu poza granicami Polski. Zakup aktywów RSA Insurance Group plc w Polsce i krajach bałtyckich jest zatem realizacją strategicznych celów.

– Cieszę się, że możemy dziś ogłosić realizację kolejnego, tak ważnego elementu strategii PZU. Ta akwizycja plasuje nas na pozycji lidera branży ubezpieczeniowej w naszym regionie – mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA. – Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku. Ważny jest też dla nas fakt, iż przejęcia realizujemy w krajach, które od dekady są w Unii Europejskiej. Od przyszłego roku wszystkie trzy kraje nadbałtyckie będą funkcjonowały w strefie Euro. To oznacza dla nas stabilność i przewidywalność.

Przejęcie w Polsce Link4 – lidera rynku direct – oznaczać będzie uzupełnienie strategii PZU. Pozwoli firmie na dotarcie do zupełnie innej grupy klientów, którzy preferują model obsługi bezpośredniej, którego pionierem w Polsce był właśnie Link4.

– Marka Link4 w portfolio PZU pozwoli na skierowanie oferty ubezpieczeniowej adresowanej do innych klientów, niż ma to miejsce w przypadku PZU. Udział w rynku graczy specjalizujących się w ofercie direct w ciągu ostatnich 5 lat zwiększył się dwuipółkrotnie. Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem. Ta akwizycja pozwoli Grupie PZU na udział we wzroście segmentu direct, w oparciu o znaną wśród Polaków markę. Dzięki temu będziemy liderem rynku ubezpieczeń sprzedawanych w tradycyjnym modelu agencyjnym oraz coraz bardziej popularnym modelu direct – mówi Andrzej Klesyk.

Czytaj również:  Świadome zarządzanie wpływem społecznym pozwoli firmie przyciągnąć najlepszych pracowników

Przejęcie Link4 umożliwi pozyskanie know-how w zakresie funkcjonowania kanału direct, a uzupełniające się kanały dystrybucji to kolejny argument przemawiający za tą transakcją.

Przykłady europejskie wskazują, że wiodący ubezpieczyciele na porównywalnych rynkach często wykorzystują wiele marek do oferowania swoich produktów. W Polsce 3 spośród 6 największych graczy sprzedaje pod więcej niż jedną marką.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie akwizycje powinny zostać sfinalizowane do końca 2014 roku.

Podstawowe informacje finansowe o przejmowanych spółkach

Działalność RSA w krajach bałtyckich obejmuje szeroką ofertę produktów ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość aktywów RSA w krajach bałtyckich wyniosła około 309 mln EUR, a jej aktywa netto wyniosły około 106 mln EUR. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł około 18 mln EUR. Cena za przejęcie aktywów RSA w krajach bałtyckich wyniosła około 270 mln EUR, włączając dywidendę w wysokości 12 mln EUR dla RSA Insurance Group plc.