Przedsiębiorcy już liczą straty wynikające z Nowelizacji Ustawy o gazie

0

Wzrost kosztów wytworzenia produktów, utrata konkurencyjności na rynkach zagranicznych i w kraju oraz wizja grupowych zwolnień pracowniczych – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego wśród polskich firm przez Hermes Energy Group w ciągu 2 dni po głosowaniu Sejmowej Komisji Energii i Skarby Państwa nad Nowelizacją Ustawy o zapasach ropy i gazu.

Prawie połowa firm (45,2%) przewiduje, że wzrost ceny gazu, będący efektem nowelizacji przepisów o zapasach ropy i gazu, wpłynie na podwyżkę ceny ich produktu o 3 proc. Ponad 25 proc. przedsiębiorstw obawia się, że podwyżka ta zmieni ceny ich finalnych produktów o 4-5 proc. a 12 proc. uznało, że kwota ta może być większa niż 5 proc..

wykres1Jednocześnie prawie połowa badanych firm obawia się negatywnych skutków wzrostu cen gazu w postaci ograniczenia kosztów działalności i redukcji  zatrudnienia pracowników, w celu zachowania opłacalności biznesu.

Badanie objęło ponad 40 dużych przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej, wodnej i oczyszczania ścieków, chemicznej , hotelarskiej i turystycznej, motoryzacyjnej oraz handlu detalicznego. Badanie miało formę anonimowej ankiety online prowadzonej w okresie 20-23.06.2017.