Przewidywana mocna końcówka roku na rynku inwestycyjnym

warszawa biznes

Łączna wartość transakcji na krajowym rynku inwestycyjnym na koniec 2017 roku, biorąc pod uwagę akwizycje sfinalizowane w pierwszych 9 miesiącach i szacunkową wartość transakcji w toku, może być wyższa o około 15 proc. od rekordowego 4,5 mld euro z ubiegłego roku. Wynik 2,3 mld euro osiągnięty w przeciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 był co prawda niższy niż wartość transakcji zamkniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak jak podkreślają autorzy raportu, wpływ na to mają m.in. nowe regulacje dotyczące klasyfikacji podatkowej umów, wydłużające proces decyzyjny i czas konieczny na przygotowanie i sfinalizowanie transakcji.

Biura i regiony w cenie

W trzecim kwartale 2017 właściciela zmieniły nieruchomości o wartości 810 mln Euro, z czego ponad połowa (52 proc.) przypadła na projekty biurowe. Gorszy wynik niż w II kwartale – kiedy główną rolę odegrały duże transakcje portfelowe – odnotował sektor handlowy. Z kolei na rynku powierzchni magazynowych i logistycznych właściciela zmieniły dwa obiekty, za które nowi właściciele zapłacili łącznie 92 mln euro.

Autorzy raportu podkreślają, że w minionych trzech kwartałach odnotowano rosnące zainteresowanie inwestorów projektami biurowymi na rynkach regionalnych, które oferują atrakcyjne produkty inwestycyjne o znaczącym potencjale. Skierowanie uwagi na regionalne biura przełożyło się bezpośrednio na wolumen transakcji w sektorze biurowym – połowa z nich została zawarta właśnie na tych rynkach.

Pozycja regionalnych rynków biurowych systematycznie się umacnia dzięki silnemu popytowi ze strony centrów nowoczesnych usług dla biznesu, które kreują wysokie zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię biurową. Obserwując wielkość podaży nowej powierzchni i poziom wskaźników powierzchni wynajętej, sytuacja podażowo – popytowa w regionach postrzegana jest jako stabilna, co sprzyja aktywnym tam deweloperom. Stąd spory wybór produktów, spełniających kryteria inwestorów – PATRYCJA DZIKOWSKA, DYREKTOR DZIAŁU ANALIZ RYNKOWYCH I DORADZTWA, EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA

Wzmożone zainteresowanie inwestorów biurowymi produktami najwyższej klasy, zlokalizowanymi w regionach, pociąga za sobą zmniejszenie różnicy stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości z rynku stołecznego i poszczególnych rynków regionalnych – PIOTR GOŹDZIEWICZ, DYREKTOR, DZIAŁ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH, EUROPA
ŚRODKOWO – WSCHODNIA

W poszukiwaniu logistycznych okazji

Podsumowując trzy kwartały 2017 roku, ponad połowa rynkowych transakcji została wygenerowana przez sektor handlowy, 29 proc. stanowiły transakcje z rynku biurowego. Wartość umów kupna – sprzedaży obiektów magazynowych wyniosła niecałe 119 mln euro. Odnotowany niski poziom wolumenu transakcji logistyczno-magazynowych nie oznacza jednak niskiej atrakcyjności tego sektora i braku apetytu ze strony inwestorów.

Cały czas obserwujemy niesłabnące zainteresowanie inwestorów nabywaniem nieruchomości magazynowych, natomiast faktem jest, iż podaż gotowych do sprzedaży obiektów jest bardzo ograniczona. Stąd też wiele transakcji w segmencie magazynowym zawierane jest na zasadzie forward-funding i forward-purchase, co nie zawsze jest odzwierciedlone w wolumenie transakcyjnym tego segmentu – JOHN PALMER, DYREKTOR DZIAŁ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH, EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA

Co dalej z REIT-ami?

Koniec wakacji przyniósł niepokojące wieści dotyczące perspektywy wprowadzenia długo oczekiwanych regulacji prawnych umożliwiających tworzenie w Polsce spółek typu REIT. Wprowadzenie w życie ustawodawstwa, wstępnie planowane na styczeń 2018, nie nastąpi w tym okresie, co tłumaczone jest m.in. koniecznością przeanalizowania wielu uwag zgłoszonych do projektu Ministerstwa Finansów przez różne instytucje i środowiska. Co więcej, projekt uregulowań został znacząco zmieniony w porównaniu z pierwszą wersją i w obecnym kształcie ogranicza możliwość tworzenia spółek REIT do sektora nieruchomości mieszkaniowych. Wyłączenie nieruchomości komercyjnych z ustawy wprowadzającej REIT w Polsce to utrata alternatywnych źródeł kapitału dla rozwoju rynku w tym sektorze.