Pylon S.A. po I kwartale 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pylon S.A.  Spółka notowana od 2013 roku na rynku NewConnect – zamknęła I kwartał 2016 roku z doskonałymi wynikami finansowymi.

Producent zestawów oraz obudów głośnikowych nie tylko zwiększył w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów własnych o ponad 58 proc. względem IQ 2015, osiągając 74 proc. wzrost w ujęciu ilościowym. To zdecydowanie najlepszy – pod względem sprzedaży autorskich zestawów głośnikowych – kwartał w historii działalności spółki, która coraz dynamiczniej zaznacza swoją obecność zarówno w Polsce, jak też na międzynarodowych rynkach.

W I kwartale 2016 roku Pylon S.A. odnotował 0,87 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów własnych w porównaniu do 0,55 mln zł rok wcześniej. Początek 2016 roku okazał się dla polskiego producenta niezwykle atrakcyjny pod względem zbytu – tylko krajowi konsumenci kupili bowiem w tym czasie aż 625 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 359 rok wcześniej i 233 w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku. Jednocześnie zysk Pylon S.A. z działalności operacyjnej – mimo bieżących inwestycji w infrastrukturę produkcyjno-badawczą oraz rozwój sieci sprzedaży – wyniósł 28,7 tys. zł.

– Wyniki za IQ 2016 są w naszej ocenie niezwykle satysfakcjonujące. Zwłaszcza, że był to zdecydowanie bardzo intensywny okres, który przyniósł znaczące efekty naszych dotychczasowych działań biznesowych. Nie tylko kupiliśmy nową nieruchomość pod działalność produkcyjną, ale uruchomiliśmy również sprzedaż pierwszych zestawów głośnikowych z autorskimi przetwornikami elektroakustycznymi sygnowanymi marką Pylon Audio. W I kwartale 2016 roku udało nam się również sfinalizować – w ramach projektu GO_GLOBAL.PL realizowanego przy współpracy z NCBiR – pierwszy kontrakt z niemieckim dystrybutorem, dzięki któremu nasze produkty są dostępne od kwietnia 2016 roku w berlińskich salonach audio. Te wydarzenia stanowią skok milowy w dotychczasowej działalności Pylon S.A. i są doskonałym punktem wyjścia do dynamicznego rozwoju naszej spółki w kolejnych latach. Nie poprzestajemy na chwilowych sukcesach, tylko z precyzyjnie zakrojonym planem aktywności wchodzimy w nowe obszary, dążąc do maksymalizacji przychodów i zysków oraz wartości Pylon S.A. – podsumowuje Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący rady nadzorczej Pylon S.A.

Pylon S.A. – kluczowe wydarzenia biznesowe i branżowe w działalności spółki w IQ 2016 roku:

  • Zakup 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której uruchomiony zostanie jeszcze w 2016 roku nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2styczeń 2016
    • Inwestycja we własną infrastrukturę to nie tylko sposób na optymalizację bieżących kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznej ekspansji Pylon Audio na rynki europejskie.
  • Rynkowa premiera pierwszych zestawów głośnikowych, wyposażonych w autorskie przetworniki elektroakustyczne Pylon Audio marzec 2016:
    • Premiera zestawu głośnikowego Opal 23, którego przetworniki zostały zaprojektowane i skonstruowane przez Pylon

Jednocześnie – w związku z zakupem nieruchomości przemysłowej w Jarocinie – zarząd Pylon S.A. poinformował w styczniu 2016 roku, że rozważa emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ewentualna emisja miałaby miejsce nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję. Celem reinwestycji pozyskanych w ten sposób środków byłoby maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki stanowiącej wkład własny na poczet zakupu nieruchomości przeznaczonej pod działalność produkcyjną.