Rafał Nachyna: Rynek Pracy Specjalistów w I półroczu 2019 roku

Rafał Nachyna
Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Stabilizacja niejedno ma imię – można powiedzieć, podsumowując I półrocze 2019 roku na rynku pracy.

Rafał Nachyna
Rafał Nachyna,
Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Oznacza ona bowiem z jednej strony utrzymanie się bardzo wysokiej liczby ofert zatrudnienia dla kandydatów oraz sporej aktywności pracodawców, z drugiej jednak – niezmienną listę wyzwań rekrutacyjnych, przed którymi stają firmy i kandydaci. Stabilnie trzyma się także cała gospodarka, charakteryzując się nadal rekordowo niskim bezrobociem (5,3% w czerwcu) i mniejszym, niż wcześniej zapowiadano spadkiem dynamiki wzrostu gospodarczego (4,7% w pierwszym kwartale 2019 według GUS, o 0,2% mniej niż rok wcześniej).

Tendencje rynkowe odbijają się na danych Pracuj.pl za I półrocze 2019. Między styczniem, a czerwcem pracodawcy zamieścili na portalu 295 257 ofert zatrudnienia – to najlepszy wynik w tym okresie w historii. Osiągnęliśmy go przy umiarkowanej dynamice wzrostu liczby ogłoszeń – było ich o 1,4% więcej, niż w tym okresie rok wcześniej.

Z dzisiejszej perspektywy widać, z jak bardzo dużym rozwojem zainteresowania nowymi pracownikami mamy do czynienia w ostatnich latach. Cztery lata temu na Pracuj.pl w tym samym okresie zamieszczonych było aż o 38% mniej ogłoszeń.

Pracodawcy chcą rekrutować nowych pracowników, ale mierzą się z szeregiem czynników wpływających na możliwość zatrudnienia nowych osób. Należą do nich m.in. zmieniające się prognozy dla gospodarki, malejąca baza specjalistów dostępnych na rynku, niskie bezrobocie, rosnące oczekiwania płacowe kadr, rynek pracownika w wybranych branżach i co za tym wszystkim idzie – mniejsza responsywność kandydatów. To wyzwania, które znamy na rynku od kilku lat, ale które też zyskują z roku na rok na intensywności.

W obliczu tych danych ewoluuje rola portali rekrutacyjnych. Coraz wyraźniej widać, że muszą się one zmieniać i poszerzać zakres wsparcia oferowanego rekruterom, wychodząc poza samo pośredniczenie w procesie poszukiwania kadr. W tym kierunku rozwijamy zarówno Pracuj.pl, jak i pozostałe obszary działań Grupy Pracuj. Mocno rośnie liczba użytkowników aplikacji mobilnej Pracuj.pl, spersonalizowaliśmy stronę główną serwisu. Pracujemy nad automatyzacją i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wspieramy procesy rekrutacji end-to-end poprzez eRecruiter, a z myślą o studentach i absolwentach rozwijamy Festiwal Pracy JOBICON. Angażujemy się też w projekty edukacyjne, wspierające nabywanie nowych kompetencji ​poszukiwanych przez pracodawców, m.in. poprzez partnerstwa z Facebookiem i Coders Lab. Szukamy kolejnych pól, na których możemy jeszcze skuteczniej wspierać pracodawców.

Druga połowa 2019 roku powinna przynieść odpowiedź na to, czy na horyzoncie polskich firm i kandydatów pojawią się wkrótce kolejne istotne, nowe wyzwania rekrutacyjne.
Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja sięganiu po innowacje i testowaniu wielu kanałów dotarcia do kandydata – to dobry pretekst do rozwoju firmowych strategii HR.