Kogo szukali pracodawcy w I półroczu 2019? Raport Rynek Pracy Specjalistów

rekrutacja

W I półroczu 2019 firmy zamieściły na Pracuj.pl 295 257 ofert ogłoszeń – o 1,4% więcej, niż przed rokiem. To historyczny rekord w tym okresie. W raporcie oprócz danych o specjalizacjach, branżach i województwach znalazła się sekcja „W centrum uwagi”. Pokazujemy w niej, które branże najczęściej poszukują kierowników, a które stażystów. Sprawdzamy też, jak zainteresowanie różnymi specjalizacjami rozkłada się na poszczególne województwa.

Raport w pigułce:

  • Handel, obsługa klienta, IT i finanse na czele specjalizacji.
  • Najwięcej rekrutowały branża finansowa, handel B2C produkcyjna.
  • Najwięcej ofert na 1 mieszkańca w woj. mazowieckim i dolnośląskim.
  • Wzrost liczby ogłoszeń dla pracowników fizycznych o 43% rok do roku.
  • Aż 34% ofert dla specjalistów IT pochodziło z woj. mazowieckiego.
  • Stażystów poszukiwano najczęściej w branży FMCG, a kierowników – w handlu B2C.

Rynek pracy: dużo ofert, umiarkowany wzrost

W I półroczu 2019 roku na Pracuj.pl zamieszczono 295 257 ofert pracy. To najlepszy wynik od stycznia do czerwca w historii portalu. Jednocześnie w I półroczu odnotowany został umiarkowany wzrost liczby ogłoszeń rok do roku – o 1,4%. Dane Pracuj.pl pokazują, że skala rekrutacji stopniowo się stabilizuje – po bardzo intensywnym okresie wzrostu od 2015 roku.Kogo szukali pracodawcy w I półroczu 2019 3

Jeszcze cztery lata temu w tym samym okresie pracodawcy zamieścili na portalu aż o 38% ogłoszeń mniej. Mniejsza różnica między I półroczem 2018 i 2019 roku może wskazywać na wpływ na rekrutacje wywierany m.in. przez ograniczoną liczbę kandydatów i wykwalifikowanych kadr.liczba ogłoszeń na pracuj

Pod względem intensywności rekrutacji firmy były nieco bardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników w I kwartale 2019 roku. Zamieszczonych zostało wówczas 52% ogłoszeń z całego półrocza. W II kwartale aktywność pracodawców była nieco mniejsza – zamieszczono wówczas 142 301 ofert pracy. Początek roku to już tradycyjnie okres wzmożonej liczby rekrutacji.

Specjalizacje: kogo szukano?

W I półroczu najczęściej poszukiwano specjalistów od handlu i sprzedaży (29% ofert i 86 993 ogłoszenia), obsługi klienta (22% i 64 674), IT (15% i 43 404) oraz finansów (13% i 38 297).

Czołówka najczęściej poszukiwanych specjalizacji pozostaje od wielu kwartałów niezmienna. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie widać interesujących tendencji. O istotnych zmianach można mówić zwłaszcza w kontekście handlowców i sprzedawców – liczba ogłoszeń dedykowanych tej grupie spadła o 8% w stosunku do I półrocza 2018, gdy kierowanych było do niej 32% ofert. Wpływ na tę tendencję może mieć zarówno sytuacja w branży handlowej i ustawa o zakazie handlu w niedzielę, jak i odnotowywane przez pracodawców trudności z rekrutacją handlowców, m.in. związane z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi.specjalizacje i zatrudnienie

Inną ciekawą grupą są specjaliści IT. Według danych Komisji Europejskiej, specjaliści ICT stanowią około 2,8% całej siły roboczej w Polsce. Tymczasem kierowanych było do nich aż 15% ogłoszeń na Pracuj.pl w I półroczu 2019. To specjalizacja, w której widoczny jest największy rozdźwięk między skalą dostępnych kadr a natężeniem rekrutacji.

Wart odnotowania jest także wzrost liczby ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych aż o 43% rok do roku. Wynik ten potwierdza rosnące znaczenie tej grupy na rynku pracy – zwłaszcza w odniesieniu do wykwalifikowanych pracowników, m.in. osób posiadających uprawnienia do obsługi maszyn. Według badań Pracuj.pl aż 77% pracowników z tej grupy byłoby skłonnych zmienić pracę, jeśli otrzymaliby lepszą pensję. Takie postawy dodatkowo napędzają rywalizację o kadry.fizyczni

Branże: kto szukał pracowników?

W I półroczu 2019 pracowników najchętniej rekrutowały firmy z branży bankowo-finansowej (10% – 14 347 ogłoszeń) oraz handlu detalicznego / sprzedaży B2C (10% – 14 082). Tuż za nimi znalazły się produkcja FMCG (8%), handel hurtowy / sprzedaż B2B (7%) oraz branża IT (6%). Co interesujące, największy wzrost liczby ogłoszeń odnotowany został w kategorii administracji państwowej, co może wskazywać na coraz większą otwartość instytucji publicznych na rekrutację online. Zamieściły one aż o 39% ogłoszeń więcej, niż rok wcześniej.kogo szukali

Województwa: gdzie było najwięcej ofert?

Zdecydowanym liderem pod względem liczby ofert jest woj. mazowieckie – pochodziło z niego 24% ogłoszeń (72 082 ofert) na Pracuj.pl w I półroczu 2019. Drugie miejsce zajęło woj. dolnośląskie – pochodziła z niego co dziesiąta oferta (30 884). Na dalszych pozycjach znalazły się śląskie (9% i 27 769 ofert), małopolskie (9% i 27 673) oraz wielkopolskie (9% i 25 506). Największy wzrost liczby ofert został odnotowany w woj. śląskim (o 8%).Kogo szukali pracodawcy w I półroczu 2019 4

Ciekawe dane przynosi zestawienie województw pod względem liczby ofert przypadającej na mieszkańca. O ile dwa pierwsze miejsca pozostają bez zmian i zajmują je woj. mazowieckie z 13 ofertami przypadającymi na 1000 mieszkańców oraz dolnośląskie z 11 ofertami, tak następne miejsca różnią się od poprzedniego zestawienia. Na sporą liczbę ogłoszeń mogą liczyć mieszkańcy woj. pomorskiego (9 ofert na 1000 osób), które pod względem ogólnej liczby ofert znajduje się dopiero na szóstym miejscu.Kogo szukali pracodawcy w I półroczu 2019 2

W CENTRUM UWAGI

Nowe dane o rynku pracy

Tym razem w sekcji „W centrum uwagi” postanowiliśmy przyjrzeć się ogłoszeniom z dwóch nowych perspektyw – biorąc pod lupę dane za II kwartał 2019. Analitycy Pracuj.pl sprawdzili:

  • Które branże najczęściej poszukują kierowników, a które – stażystów
  • Jak zainteresowanie konkretnymi specjalizacjami rozkłada się na województwa

Kto częściej szuka stażystów, a kto – prezesów?

Analitycy Pracuj.pl sprawdzili, w których branżach najczęściej poszukiwano pracowników na poszczególne szczeble kariery zawodowej. Branża handlu detalicznego / B2C była liderem pod względem zainteresowania asystentami, pracownikami fizycznymi i kierownikami.

Z kolei firmy z branży produkcji FMCG były tymi, które najczęściej poszukiwały stażystów i praktykantów – ta grupa kandydatów była szczególnie istotna także dla firm z obszarów bankowości i finansów oraz handlu detalicznego / B2C. Zdecydowanie największą grupę kandydatów, czyli osoby na szczeblu specjalistów, najczęściej obierali jako cel rekrutacyjny pracodawcy z branż bankowo-finansowej, IT oraz produkcji FMCG. Dyrektorów i prezesów szukały przede wszystkim firmy specjalizujące się w bankowości i finansach.Kogo szukali pracodawcy w I półroczu 2019

Wyraźnie odznacza się zainteresowanie specjalistami ze strony branży bankowo-finansowej oraz IT. W obu tych obszarach pracodawcy podkreślają rosnące wyzwania w rekrutacji doświadczonych osób na średnie szczeble zatrudnienia. Zwłaszcza w sektorze nowych technologii, w wyniku przekwalifikowywania się części specjalistów na rynku, przybywa kandydatów na stanowiska juniorskie. Na natężeniu zyskuje natomiast rywalizacja o ekspertów IT z co najmniej paroletnim doświadczeniem – co pokazuje liczba ofert.

W świecie finansów z kolei oprócz specjalistów często poszukuje się dyrektorów oraz kierowników. To branża, w której rośnie liczba skomplikowanych projektów z obszarów księgowości czy rachunkowości, do których prowadzenia coraz częściej potrzeba menedżerów z doświadczeniem pracy m.in. w międzynarodowych zespołach.

Rynkowe tendencje potwierdza także lista branż najbardziej aktywnych w poszukiwaniu pracowników fizycznych – handlu B2C, transportu i produkcji FMCG. To sektory, które w dużym stopniu przyczyniły się do dynamicznego wzrostu liczby ofert dla pracowników fizycznych – wynikającej z rosnącej rywalizacji o osoby zatrudnione na tym szczeblu.

Czy województwo mazowieckie dominuje we wszystkich specjalizacjach?

Z woj. mazowieckiego pochodziło 23% ofert publikowanych w II kwartale 2019 roku na Pracuj.pl. Trudno się więc dziwić, że to właśnie ono dominuje we wszystkich specjalizacjach – nie wszędzie jednak w podobnej skali.

Mazowieckie jest zdecydowanym liderem rynku pracy specjalistów ds. IT – pochodziło z niego aż 34% ogłoszeń na Pracuj.pl w II kwartale, daleko za nim znalazły się woj. małopolskie (13%) i dolnośląskie (12%). Te same województwa i dominację mazowieckiego (33%) można było zaobserwować na czele listy ofert kierowanych do finansistów. Z mniej popularnych kategorii warto zwrócić także uwagę na specjalistów ds. marketingu (aż 42% ofert z mazowieckiego) oraz prawników (40%).oferty dla spoecjalizacji

Z drugiej strony, większą równowagę można zauważyć w kilku innych istotnych specjalizacjach. Ze stołecznego województwa pochodziło 18% ogłoszeń dotyczących specjalistów ds. handlu i sprzedaży, 21% – obsługi klienta, 21% – budownictwa, 19% – logistyki i tylko 17% kierowanych do inżynierów.

Wyniki te mogą wynikać z silnej roli Warszawy na gospodarczej i inwestycyjnej mapie Polski, m.in. w obszarze działalności centrów biznesowych, zatrudniających duże grupy informatyków, finansistów czy marketingowców – co tłumaczy także obecność na podium silnych pod tym względem woj. małopolskiego (Kraków) oraz dolnośląskiego (Wrocław). W innych obszarach dominacja stołecznego województwa odznacza się słabiej.