Raport Dell: przedsiębiorstwa nie są gotowe na GDPR

0
 • GDPR (General Data Protection Regulation), unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, wejdzie w życie w roku 2018 i wymusi na firmach istotne zmiany w sposobie gromadzenia danych osobowych i administrowania nimi
 • Ponad 80% przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w globalnym badaniu, ma szczątkową wiedzę lub nie wie nic na temat rozporządzenia GDPR.
 • Mniej niż 1 na 3 firmy czuje się przygotowana na GDPR już dziś.
 • 97% przedsiębiorstw nie ma planu przygotowań do spełnienia wymogów GDPR.
 • Tylko 9% ankietowanych uważa, że ich firmy będą w pełni gotowe na GDPR w chwili wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Firma Dell przedstawiła wyniki globalnego badania (obejmującego również Polskę), dotyczącego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR). Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa — zarówno małe i średnie firmy, jak i korporacje — nie są świadome wymagań nakładanych na nie przez nowe przepisy, nie wiedzą, jak dostosować się do regulacji i nie znają konsekwencji nieprzestrzegania jej postanowień.

GDPR wejdzie w życie w maju 2018 r. i wpłynie na wszelkie firmy, niezależnie od wielkości, regionu i branży. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, które nie zadbają o pełną zgodność z GDPR w chwili wejścia regulacji w życie, mogą ponieść wysokie kary finansowe.

Z badania wynika, że 82% osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych – zarówno w małych i średnich firmach, jak i w korporacjach – jest zaniepokojonych kwestią spełnienia wymogów GDPR. Jednocześnie tym samym osobom brakuje ogólnej świadomości w zakresie nowej dyrektywy i udzielone odpowiedzi dowodzą, że firmy nie są jeszcze przygotowane na nowe przepisy i prawdopodobnie nie będą na nie przygotowane w chwili jej wejścia w życie.

 • Ponad 80% przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w badaniu, ma szczątkową wiedzę lub nie wie nic na temat rozporządzenia GDPR.
 • Mniej niż 1/3 firm czuje się przygotowana na GDPR już dziś.
 • Niemal 70% ankietowanych twierdzi, że nie są jeszcze przygotowani na GDPR lub nie wiedzą nic o stanie przygotowania swojej firmy, a tylko 3% z nich ma stosowny plan przygotowań.
 • Ponad 75% respondentów spoza Europy przyznało, że ich firmy nie są w ogóle przygotowane do GDPR lub nie mają żadnej wiedzy na ten temat
 • Niemal żadna z firm (97%) nie ma przygotowanego planu działań do wdrożenia w momencie wejścia w życie GDPR w roku 2018
Czytaj również:  Analitycy Domu Analiz SII wycenili akcje Sescom

gdpr

Jak wynika z badania, przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z faktu, że nieprzestrzeganie przepisów GDPR wpłynie zarówno na poziom bezpieczeństwa danych, jak i na wyniki biznesowe, nie są jednak pewne zakresu niezbędnych zmian, wymiaru kar za nieprzestrzeganie regulacji i ich wpływu na przedsiębiorstwo. 79% ankietowanych stwierdziło, że nie wie, czy ich przedsiębiorstwa zostałyby ukarane, lub sądzi, że nie dotknęłaby ich kara za stosowane podejście do ochrony danych, gdyby przepisy GDPR obowiązywały w tym roku.

 • 21% ankietowanych zdaje sobie sprawę, że gdyby GDPR obowiązywało już dziś, ich firma poniosłaby karę
 • 36% spośród tej grupy nie wie, jaki byłby wymiar kary lub uważa, że wystarczyłoby dokonać drobnych korekt
 • Niemal połowa sądzi, że spotkałaby ich kara finansowa o umiarkowanej wielkości lub konieczność dokonania korekt o umiarkowanym stopniu trudności