Sztuczna inteligencja Minte.ai rewolucjonizuje likwidację szkód

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Minte.ai, insurtech z portfela JR HOLDING, wdraża z powodzeniem rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji rewolucjonizuje proces likwidacji szkód ubezpieczeniowych pod kątem szybkości i jakości. Oprogramowanie Minte.ai wdrożone produkcyjnie w grudniu ubiegłego roku, pozwoliło Grupie UNIQA znaleźć się na czele firm ubezpieczeniowych, jeśli chodzi o innowacyjne podejście do obsługi roszczeń osobowych.

Narzędzie opracowane przez Minte.ai automatyzuje analizę dokumentacji medycznej przesłanej przez klienta firmy ubezpieczeniowej: odczytuje ją, porządkuje i przeprowadza na jej podstawie ocenę roszczenia. Jako wynik tej analizy, Minte.ai określa podstawę wypłaty odszkodowania zgodnie z warunkami umowy (bądź stwierdza jej brak) oraz ustala parametry wypłaty (np. procent uszczerbku na zdrowiu czy długość pobytu w szpitalu).

Nasze rozwiązanie pozwala na transparentną automatyzację oceny szkód osobowych w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych: uszczerbku na zdrowiu, pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji oraz ciężkie zachorowania. – powiedział Romuald Paprzycki, CEO Minte.ai.

Według UNIQA, dzięki technologii Minte.ai, średni czas likwidacji w przypadku uszczerbku na zdrowiu skrócił się do niespełna 5 minut. W najbliższym czasie wykorzystanie Minte.ai w UNIQA ma zostać rozszerzone o obsługę roszczeń z tytułu umów dodatkowych, dotyczących leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych i poważnych zachorowań.

Opracowane przez nas rozwiązanie pozwala firmom ubezpieczeniowym zaoszczędzić znaczne środki w każdym miesiącu działania oprogramowania. Potwierdza to pierwsze wdrożenie produkcyjne i przeprowadzone już testy u kolejnych kontrahentów. Minte.ai przynosi ogromną wartość dodaną swoim klientom nie tylko w zakresie oszczędności kosztów operacyjnych, ale również podniesienia jakości obsług klienta. Nie bez znaczenia są również dostarczane przez Minte.ai ustrukturyzowane dane medyczne, które mogą w dalszej kolejności zostać wykorzystane przez TU do optymalizacji produktów ubezpieczeniowych – dodał Romuald Paprzycki, CEO Minte.ai.

Modele Minte.ai zostały przygotowane przez łączony zespół lekarzy-orzeczników, specjalistów AI i programistów systemów core’owych.

Wartością dodaną była szczegółowa analiza tabel uszczerbkowych przeprowadzona przez ekspertów UNIQA i lekarzy-orzeczników Minte. Wnioski z warsztatów roboczych pozwoliły na ustalenie jednoznacznych, słownikowanych reguł oceny roszczenia na podstawie danej tabeli uszczerbkowej – tłumaczy Anna Njoku, dyrektorka Działu Obsługi Roszczeń z Ubezpieczeń Osobowych i Bancassurance w UNIQA.

Cechą wyróżniającą modele AI opracowane przez Minte.ai, jest to, że oprogramowanie – oprócz danych dotyczących wypłaty – dostarcza wyjaśnienie powodu decyzji, oparte o umowę zawartą pomiędzy ubezpieczonym a TU. Technologia może być również zastosowana do produktów ubezpieczeniowych dopiero wchodzących do sprzedaży, co odróżnia ją od standardowych modeli uczenia maszynowego.

Każda wydawana decyzja ubezpieczeniowa musi być uzasadniona, zatem zastosowanie typowych metod uczenia maszynowego proponujących kwotę wypłaty przestało być wystarczające – wyjaśnia Tomasz Tarkowski, dyrektor zarządzający Pionu Odszkodowań i Świadczeń w UNIQA.

W oprogramowaniu Minte.ai położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych ubezpieczonych. Cały proces przetwarzania danych jest zabezpieczony i odbywa się w środowisku informatycznym klienta, dzięki czemu wrażliwe informacje nie opuszczają infrastruktury IT towarzystwa ubezpieczeniowego. Proces spełnia więc wymagania RODO i KNF.

Minte.ai to jedna z najbardziej perspektywicznych spośród naszych spółek, motorem jej rozwoju jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Trwają prace nad wdrożeniem oprogramowania u kolejnych ubezpieczycieli. Dzięki dobremu przyjęciu usług spółka będzie się rozwijać, jesteśmy z tego zadowoleni i przekonani, że Minte.ai będzie „perełką” w naszym portfelu – podsumował January Ciszewski, główny akcjonariusz i Prezes JR HOLDING ASI S.A.

Plany strategiczne Minte.ai przewidują dalszy rozwój w zakresie obsługi szkód osobowych, w tym wsparcie interakcji z ubezpieczonym i unikalne moduły przeciwdziałania nadużyciom, a także rozszerzenie oferty na kolejne rynki europejskie.