Raport dotyczący naruszeń danych osobowych kancelarii DLA Piper

0
haker dane osobowe

Ponad 160 000 naruszeń danych osobowych zostało odnotowanych w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia wejścia w życie RODO, 25 maja 2018 r. Według najnowszego Raportu dotyczącego naruszeń danych osobowych (Data Breach Survey – Raport dostępny tylko w angielskiej wersji językowej) przygotowanego przez kancelarię DLA Piper, organy regulacyjne ds. ochrony danych osobowych nałożyły kary w wysokości 114 mln euro za szereg naruszeń wskazanych w RODO.

Zgodnie z oficjalnymi danymi za okres od 25 maja 2018 r. do końca maja 2019 r. w Polsce odnotowano 4 538 naruszeń danych osobowych zgłoszonych do PUODO. Francja, Niemcy i Austria zajmują pierwsze miejsce w rankingu dotyczącym wartości nałożonych kar, wynoszących odpowiednio ok. 51 mln euro, 24,5 mln euro i 18 mln euro.  Holandia, Niemcy i Wielka Brytania znalazły się na czele tabeli dotyczącej liczby naruszeń wskazanych organom regulacyjnym i jest to odpowiednio 40 647, 37 636 i 22 181 zgłoszeń.

Dzienny wskaźnik liczby zawiadomień wzrósł o 12,6% – z 247 zawiadomień dziennie w ciągu ośmiu miesięcy od 25 maja 2018 r. do 27 stycznia 2019 r., do 278 w bieżącym roku.

Biorąc pod uwagę populację danego kraju, Holandia ponownie znalazła się na czele z liczbą 147,2 naruszeń na 100 000 osób, w porównaniu z 89,8 w zeszłym roku. Na kolejnych pozycjach znalazły się Irlandia i Dania. Włochy, Rumunia i Grecja zgłosiły najmniejszą liczbę naruszeń na jednego mieszkańca. Włochy, kraj zamieszkały przez ponad 62 miliony ludzi, odnotowały jedynie 1886 zawiadomień.

Najwyższa dotychczas kara nałożona na Google przez francuski organ regulacyjny za m.in. rzekome naruszenie zasady przejrzystości wyniosła 50 mln euro. Po dwóch znaczących naruszeniach, brytyjska organizacja ICO opublikowała w lipcu 2019 r. informacje o zamiarze nałożenia dwóch kar w wysokości 282 mln funtów, przy czym żadna z nich nie została nałożona do dnia sporządzenia niniejszego Raportu.

Czytaj również:  Holandia wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych

„Wprowadzenie RODO otworzyło dyskusję dotyczącą naruszania danych osobowych. W porównaniu z ubiegłorocznym Raportem wskaźnik zgłoszeń wzrósł o ponad 12%, a organy regulacyjne zaczęły korzystać z nowych uprawnień w zakresie nakładania kar.  Łączna kwota kar nałożonych do tej pory wyniosła 114 mln euro i jest stosunkowo niska w porównaniu z potencjalnymi możliwościami organów regulacyjnych. Spodziewamy się, że w nadchodzącym roku będziemy świadkami wzrostu liczby kar o dużej wartości.” – mówi Ewa Kurowska-Tober, partner kierująca praktyką własności intelektualnej i nowych technologii.