Raport IDC i Oracle – organizacje z Europy Środkowo-Wschodniej muszą wprowadzać innowacje

Tomasz Bochenek – Dyrektor Generalny Oracle Polska
Tomasz Bochenek - Dyrektor Generalny Oracle Polska

By zapewnić sobie bezpieczną przyszłość, organizacje w Europie Środkowo-Wschodniej powinny wypracować nowe możliwości rozwoju. Raport z najnowszego badania przeprowadzonego przez IDC i Oracle wskazuje firmom na co powinny zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać. Prezentuje też najważniejsze kroki, które należy podjąć, by zmaksymalizować szanse odniesienia sukcesu.

Europa Środkowo-Wschodnia stoi dziś przed wyzwaniami mogącymi stanowić zagrożenie dla konkurencyjności regionu. Przyspieszenie transformacji i szybka adopcja rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza opartych o chmurę obliczeniową, może być kluczowa dla przetrwania i rozwoju firm i instytucji z tego obszaru. Takie wnioski płyną z najnowszego badania IDC przeprowadzonego na zlecenie Oracle wśród respondentów z ośmiu krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji, Chorwacji i Serbii, reprezentujących sektor publiczny i komercyjny.

Priorytety biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej

W dobie pandemii organizacje musiały na nowo określić swoje priorytety. Kwestia ta wyjątkowo często dotyczyła, i wciąż dotyczy, inwestycji IT. Poddawane zwiększonej kontroli, powinny stanowić wartościowe wsparcie dla strategicznych i biznesowych celów organizacji. Osoby decyzyjne z regionu CEE, biorące udział w badaniu IDC, wskazały najważniejsze ich zdaniem priorytety biznesowe. Są nimi:

 • poprawa wyników biznesowych (72%)
 • redukcja kosztów (71%)
 • lepsze zaspokojenie potrzeb klientów (71%)
 • zabezpieczenie biznesu/cyberbezpieczeństwo (69%)
 • zwiększenie możliwości pracowników (62%)

W podziale na poszczególne kraje, najważniejsze priorytety prezentują się następująco:najważniejsze priorytety

Trzy najwyżej notowane priorytety biznesowe mają niemal równe znaczenie dla respondentów. Pokazuje to wyraźnie, jak ważny dla organizacji w regionie CEE jest proces podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa bardzo często muszą bowiem wybierać pomiędzy celami krótkoterminowymi, zorientowanymi na ochronę firmy, a inwestycjami wspierającymi długoterminowy dobrobyt organizacji – mówi Razvan Savu, Senior Consultant IDC w regionie CEE – Pytanie, jak w tej sytuacji dokonać optymalnego wyboru? IT, a w szczególności chmura, zarządzanie danymi i rozwiązania do ich analizy będą odgrywać coraz większą rolę w równoważeniu kompromisów, na które muszą obecnie iść firmy oraz w osiąganiu przez nie celów biznesowych – dodaje ekspert IDC.

Szybsza droga do chmury

Obserwowane ostatnio przyspieszenie wdrażania rozwiązań chmurowych przez firmy i instytucje w regionie CEE to nie przypadek. Jest ono związane, m.in., z pandemią Covid-19. W okresie wiosennego lockdownu i po nim, dla wielu organizacji usługi w chmurze okazały się być optymalnym rozwiązaniem. – Przykłady projektów cyfrowych zrealizowanych w ostatnim czasie przez naszych klientów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej mógłbym długo wyliczać. Wśród nich są zarówno instytucje rządowe, jak też organizacje publiczne czy prywatne przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże – komentuje Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska – Niezależnie od obszaru działalności, historie naszych klientów mają wspólny mianownik. Nowe technologie, jak usługi w modelu cloud, miały stanowić dla nich narzędzie do poradzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami. Tymczasem ich wdrożenie otworzyło drogę do realizacji znacznie ważniejszego celu, jakim była trwała zmiana procesów technologicznych i biznesowych – dodaje.

Te przykłady są dość charakterystyczne dla wielu firm w regionie CEE. Po kilku miesiącach korzystania z rozwiązań chmurowych przekonały się one do licznych korzyści, jakie oferuje cloud computing. W efekcie coraz śmielej eksplorują ten obszar technologiczny. Jest to o tyle istotne, że usługi chmurowe stanowią obecnie klucz do szybkiej i skutecznej transformacji cyfrowej.

Różne branże, różne priorytety

W dzisiejszej rzeczywistości, gdy wiele firm boryka się ze skutkami pandemii Covid-19, decydenci biznesowi znajdują się pod coraz większą presją, aby udowodnić, że inwestycje w transformację cyfrową przynoszą organizacji realną wartość. Zapytani o plany dotyczące trwającej lub przyszłej transformacji cyfrowej, respondenci wskazali najważniejsze inicjatywy dla swoich branż:Różne branże, różne priorytety

Wszechobecne dane i ich analiza

W badaniu prawie trzy czwarte (72%) respondentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wskazało rozwiązania do zarządzania danymi jako najważniejszy czynnik ułatwiający realizację priorytetów danej organizacji. Wysokiej jakości dane, profesjonalnie zbierane, zarządzane i analizowane za pomocą narzędzi opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe mogą pomóc firmom w szybszym podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. W rezultacie przedsiębiorstwa są lepiej zorganizowane i dostosowane do wymagań rynku. Jednocześnie wiele organizacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wciąż zmaga się z wykorzystaniem siły danych, które gromadzą. Firmy czują się też przytłoczone ilością informacji, którymi muszą zarządzać.Wszechobecne dane i ich analiza

Siedem kroków do bezpieczniejszej przyszłości

Pomiędzy celami i priorytetami organizacji w regionie CEE a rolą, jaką IT odgrywa we wspieraniu tych celów, nadal istnieje pewien rozdźwięk. Nadszarpnięta zębem czasu infrastruktura IT, silosy informacyjne, nieefektywne lub realizowane ręcznie procesy mogą hamować innowacje. Aby dobrze przygotować się na przyszłość, organizacje powinny sprostać tym wyzwaniom. Jak to zrobić? IDC radzi, aby decydenci biznesowi rozważyli podjęcie następujących kroków:

 • zobrazowanie sobie roli firmy w gospodarce zdominowanej przez platformy internetowe
 • umieszczenie redukcji długu technologicznego na czele listy priorytetów
 • stworzenie inteligentnego rdzenia technologicznego
 • uproszczenie i modernizacja procesów w celu kontroli ich złożoności
 • wdrożenie infrastruktury spełniającej wymagania dynamiki biznesowej
 • podkreślenie znaczenia zaufania i bezpieczeństwa
 • uczynienie analizy istotną częścią procesu podejmowania decyzji na wszystkich poziomach

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych kroków i ich znaczenia dla firm z regionu CEE można znaleźć w raporcie przygotowanym przez IDC i Oracle.

Nie ma wątpliwości, że technologia pomaga organizacjom w szybkim dostosowaniu do wymagań „nowej rzeczywistości”. Od sukcesu transformacji cyfrowej często bowiem zależy ich los. Z tego powodu powinna być ona traktowana przez każdą organizację jako priorytet biznesowy. Znaczna część tego procesu zależy od sposobu, w który firmy wykorzystają swoje zasoby IT oraz tego, jakie nowe technologie i aplikacje będą wdrażać. Podstawowym narzędziem w tym zakresie staje się przetwarzanie w chmurze, zapewniające organizacjom elastyczność i skalowalność, których obecnie potrzebują.

Wybrani klienci z regionu CEE realizujący innowacyjne projekty z wykorzystaniem Oracle Cloud:

Polska: Miasto Katowice uruchomiło serwis internetowy zawierający zdjęcia miasta w modelu 3D, precyzyjną ortofotomapę, zdjęcia archiwalne oraz potencjalne instalacje fotowoltaiczne. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i Europie w pełni wdrożone w Oracle Cloud. Usługa umożliwia prezentację zmian w poszczególnych latach, pomiar odległości, wysokości i powierzchni.

Polska: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za zarządzanie i rozwój Systemu Funduszy Europejskich w Polsce. Klient zdecydował się na migrację rozwiązania do Oracle Cloud z bazą danych Autonomous Transaction Processing Database i użycie narzędzi programistycznych natywnych dla chmury. Ministerstwo posiada pierwszą w UE platformę do zarządzania funduszami opartą o rozwiązania chmury publicznej i usługi IaaS i PaaS od Oracle.

Polska: Stobrawskie Centrum Medyczne (SCM) uruchomiło nowoczesne centrum danych w chmurze oparte na Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Centrum medyczne korzysta z systemu do obsługi pacjentów i szpitali opracowanego przez partnera Oracle, firmę Asseco. W ramach projektu SCM wdrożyło usługi OCI wraz z migracją istniejącej serwerowni oraz wszystkich danych korporacyjnych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej służbie zdrowia.

Polska: Oracle wspiera 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dostarczając środowisko Oracle Cloud Infrastructure dla aplikacji „eSkarbonka”. „eSkarbonka” to „wirtualne puszki” dzięki którym można zbierać darowizny na rzecz Orkiestry za pośrednictwem skalowalnego, elastycznego i bezpiecznego środowiska chmurowego.

Czechy: Firma DCIT w oparciu o Oracle Cloud Infrastructure zbudowała rozwiązanie do kompleksowej obsługi audycji i programów dla jednego z nadawców radiowo-telewizyjnych i przeniosła dotychczasowych klientów z rozwiązań on-premise do Oracle Cloud.

Słowacja: IS-COVID to aplikacja, która odpowiada za proces testowania obywateli Słowacji pod kątem Covid19 – od rejestracji i wniosku o badanie, poprzez komunikację z laboratoriami oceniającymi próbki, po raportowanie wyników testów. Aplikacja została stworzona przez Asseco CE i jest obsługiwana przez Słowacki Urząd Zdrowia Publicznego w Oracle Cloud. Obecnie prowadzi rejestr milionów obywateli i wyników ich testów. Projekt zdobył brązowy medal dla „TOP Innowacyjny projekt IT na Słowacji 2020”.

Węgry: Dostawca energii E.on w swojej codziennej pracy zarządza flotą ponad 2300 pojazdów. E.on korzysta z rozwiązania do zarządzania flotą firmy Seacon, partnera Oracle, działającego w oparciu o Oracle Autonomous Database. Narzędzie to spełnia bardzo wysokie wymogi firmy E.on w zakresie bezpieczeństwa i dostępności. Oferuje rozwiązanie dostępne dla personelu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie na wielu urządzeniach.

Węgry: Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie (BME) jest jedną z wiodących węgierskich uczelni wyższych w dziedzinie badań i rozwoju. Instytucja ta od 2017 roku korzysta z usług Oracle Cloud, takich jak High Performance Computing, dynamiczne wykorzystanie maszyn wirtualnych i zasobów GPU, chatboty oraz rozwiązań opartych na technologii Oracle Autonomous.

Grecja: Narodowy System Świadczeń Zdrowotnych (EOPYY) przeprowadził migrację swojego środowiska IT do Oracle Exadata Cloud@Customer. EOPYY odpowiada za negocjacje, zawieranie umów i opłacanie publicznych i prywatnych usługodawców opieki zdrowotnej. EOPYY będzie korzystać z nowoczesnej platformy Oracle do zarządzania danymi, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa informacji i zgodności z RODO.

Grecja: ΑEGEAN jest największym przewoźnikiem lotniczym w Grecji. Firma prowadzi analitykę danych dotyczących sprzedaży lotów z wykorzystaniem połączonych usług Oracle Analytics Cloud (OAC) i Oracle Sales Cloud. Zintegrowane rozwiązanie AEGEAN w Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w pełni zaspokaja potrzeby analityczne firmy w tym wyjątkowo wymagającym dla branży lotniczej okresie.

Cypr: XM Trading jest jednym z wiodących detalicznych brokerów Forex na świecie. W celu obsługi wolumenu i tempa przyrostu danych generowanych z transakcji handlowych, klient zbudował system z dwiema instancjami Oracle Exadata Cloud Service zsynchronizowanymi przez narzędzia Oracle Data Guard i wykorzystujących usługi Object Storage Classic and Backup, replikowane poprzez łącze FastConnect pomiędzy centrami danych w Slough i Amsterdamie.

Serbia: Elektroprivreda Srbije. Oracle Cloud@Customer zapewnia środowisko chmurowe w centrum danych klienta i pomaga obniżyć koszty oraz usprawnić zarządzanie konsolidacją baz danych.

Serbia: Oktacron – wykorzystując platformę Oracle Cloud Infrastructure do hostowania rozwiązania SIEM, Oktacron zdołał obniżyć koszty, skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i wdrażania nowych funkcjonalności.

Chorwacja: Plodine d.d. – jeden z wiodących sprzedawców detalicznych w Chorwacji wdrożył swój system disaster recovery w Oracle Cloud. Jest on kluczowy dla strategii odporności firmy, która obejmuje zasoby lokalne oraz w chmurze. Celem jest szybkie wznowienie normalnych operacji i uniknięcie niekorzystnego wpływu ewentualnych długotrwałych przestojów w przypadku nieplanowanych zakłóceń w świadczeniu usług.