Raport: Obraz polskiego managera – wyzwania 2018

0

Ponad 65% managerów jest promowanych na wysokie stanowiska z niewłaściwych powodów. Assessment Systems Poland przebadało ponad 3500 polskich managerów w średnich i dużych firmach*. Większość decyzji rekrutacyjnych podejmowanych jest intuicyjnie, co powodują, że ok. 70% wytypowanych liderów nie jest w stanie odnieść sukcesu zawodowego na zajmowanym stanowisku.

Badania wykazują, że polska kadra managerska jest dobrze wykształcona i  otwarta
na nowoczesne technologie. Jednocześnie odznacza się niską samooceną i odpornością na stres oraz małą pewnością siebie. Polscy liderzy mają również wysoką labilność emocjonalną, przywiązują dużą uwagę do statusu społecznego oraz finansów. Natomiast ze względu na niedopasowanie kulturowe do organizacji aż 40
% managerów ponosi porażkę już w pierwszych 18 miesiącach od momentu objęcia nowego stanowiska. Raport pokazuje również, że osobowość prezesa wpływa w 17-24% na wynik finansowy firmy.
– mówi Magdalena Giryn, Country Manager,
Assessment Systems Poland – Rekrutacje często są przeprowadzone intuicyjnie, a osoby awansuje się z złych powodów, czego konsekwencją są błędne decyzje biznesowe. Niewłaściwa rekrutacja to koszt ok. 150% rocznej pensji źle zrekrutowanego pracownika – dodaje.

Assessment Systems Poland przez 5 lat przebadał 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej  i obracające się
w podobnych kręgach.

Płeć polskiego managera

Polski manager bez względu na płeć jest bardzo dobrze wykształcony i ma wysokie kompetencje zawodowe. Ta grupa ma podobne ambicje i świadomie buduje swoją karierę. Raport wskazuje, że kobiety i mężczyźni mają podobne zawodowe zdolności umysłowe
i emocjonalne. Większość cech osobowości występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn na tym samym poziomie. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni wykazują nieznacznie wyższą dociekliwość (mężczyźni na skali dociekliwości plasują się
w ok. 31 percentylu a kobiety w ok. 26 percentylu) i większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (mężczyźni na skali finansów plasują się w ok. 63 percentylu a kobiety
w ok. 45 percentylu). Kobiety zaś są bardziej otwarte na wiedzę (mężczyźni na skali  otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu).   Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości i stylu zarządzania managera kobiety i managera mężczyzny.

Czytaj również:  Osobowość prezesa wpływa na wynik finansowy firmy na poziomie 17-24 procent

Główne motywatory managerów w Polsce

Czynnikami najbardziej motywującymi dla polskich managerów jest status społeczny
i finanse. Managerowie dużą uwagę przywiązują do rozpoznawalności (ok. 85 percentyl
na skali rozpoznawalności), władzy (ok. 85. percentyl na skali władzy co oznacza,
że ważne jest dla nich posiadanie wypływu na  projekty i realizację zadań w firmie).  Istotne jest też zadowolenie z pracy i radość życia (ok. 77 percentyl na skali hedonizmu).
Ważne jest dla nich również tzw. „bezpieczeństwo”,czyli posiadanie umowy o pracę, stałe, miesięczne przychody i wysokie zarobki (ok. 48 percentyl na skali bezpieczeństwa). Mniejszą uwagę przywiązują do tzw. motywatorów społecznych jak przynależność,