Regionalny optymizm na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy coraz bardziej skłania się w kierunku pracownika. Rośnie nie tylko liczba ofert, ale i stawki płac. Firmy częściej oferują dodatki pozapłacowe, również pracownikom na niższych stanowiskach. Chętniej też obniżają swoje wymagania, co ułatwia zdobycie zatrudnienia i daje szanse na jego otrzymanie osobom bez doświadczenia. Jak wskazują wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia , nowe miejsca pracy szykują pracodawcy w każdym regionie Polski. Najwyższa w skali całego kraju prognoza zatrudnienia na nadchodzący kwartał została odnotowana w regionie Centralnym . Jednak i na pozostałych terenach kraju wyniki są dodatnie, wskazując na trend w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy.

0

W ciągu kilku nadchodzących miesięcy liczba ofert pracy będzie wzrastać. Sprzyja temu obecna sytuacja gospodarcza, a także zapotrzebowanie na pracę, powiązane z okresem około bożonarodzeniowym, do którego część rekrutacji rusza już teraz.

Wzmożone poszukiwania pracowników rozpoczną takie branże jak usługowa, produkcyjna oraz handlowa. Większej liczby ofert możemy spodziewać się również w transporcie, logistyce i komunikacji, a także centrach usług wspólnych. Jak wynika z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, opublikowanego przez ManpowerGroup, firmę doradztwa personalnego, prognoza netto zatrudnienia na IV kwartał br. jest najwyższa w regionie Centralnym, w skład którego wchodzą województwa mazowieckie i łódzkie. Uzyskany wynik wynosi tu +11%, co oznacza poprawę sytuacji zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, odpowiednio o 9 i o 7 punktów procentowych.2 Podobnie wysoki wynik odnotowano dla regionu Północno-Zachodniego. Również we wszystkich pozostałych terenach kraju prognozy zatrudnienia są dodatnie, wskazując na trend w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy. Uzyskane w raporcie Barometr Manpower prognozy pokrywają się z obserwacjami konsultantów agencji zatrudnienia Manpower.

Prognozy zatrudnienia w regionach Polska-Barometr Manpower
Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q4 2015 r. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Poprawę na regionalnym rynku pracy obserwujemy już od dłuższego czasu, – komentuje Karolina Rząsa, ekspert agencji zatrudnienia Manpower. – Tylko w chwili bieżącej mamy do zaoferowania około 1500 miejsc pracy u naszych klientów na terenie regionu Centralnego, a spodziewamy się, że ilość ta będzie wzrastać. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych regionach Polski. To rekrutacje do różnych branż i na różne stanowiska. Pośród nich pracę znajdą zatem pracownicy produkcji, magazynierzy, pakowacze, spedytorzy, kierowcy, przedstawiciele handlowi czy też pracownicy centrów usług wspólnych, a także wielu innych. Wzrost obserwujemy nie tylko w ilości dostępnych ofert, ale również w wynagrodzeniach, które uległy poprawie w porównaniu do adekwatnego okresu sprzed roku. Proponowane stawki, w zależności od stanowiska, wahają się w granicach od 11 zł do 15 zł  zł brutto za godzinę w przypadku stanowisk niższego szczebla i w granicach od 12 zł do 20 zł brutto za godzinę w przypadku stanowisk średniego szczebla, – dodaje Karolina Rząsa.

Z perspektywy kandydatów sytuacja staje się więc powoli coraz lepsza. Jednocześnie pracodawcy coraz bardziej odczuwają nasilający się niedobór talentów. Borykając się z narastającymi problemami w pozyskaniu pracowników, częściej są skłonni obniżać swoje dotychczasowe wymagania. Zwiększa to szansę na pracę również dla tych, którzy do niedawna mieli problem z jej znalezieniem z racji zbyt małego doświadczenia lub też zbyt długiego czasu przebywania na bezrobociu.

Czytaj również:  W Polsce północnej brakuje inżynierów, w południowo-zachodniej pracowników służby zdrowia