Rekordowa sprzedaż Grupy eSky po trzech kwartałach 2023 r.

Łukasz Habaj, Prezes Grupy eSky
Łukasz Habaj, Prezes Grupy eSky

Wzrost sprzedaży o 33 proc. po trzech kwartałach 2023 r. do 2,84 mld zł – to najlepszy historycznie wynik w tym okresie dla Grupy eSky. Oznacza to, że firma ma 47 proc. wyższe przychody niż przed pandemią w 2019 r. To m.in. za sprawą pakietów dynamicznych – w analizowanym okresie przychody ze sprzedaży tej oferty wzrosły o 90 proc. r/r. Największą dynamikę w kategorii oferty pakietowej osiągnęła Europa Środkowo-Wschodnia, generując sprzedaż o 226 proc. i 312 proc. wyższą względem 2022 i 2019 odpowiednio.

O jedną trzecią zwiększyła się sprzedaż Grupy eSky w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022, osiągając poziom 2,84 mld zł. To najlepszy historycznie wynik w okresie Q1-Q3 dla właściciela platformy do rezerwacji podróży. Z kolei zysk EBITDA w tym czasie wzrósł o 3 proc. i wyniósł 73 mln zł. Wolniejsze niż w poprzednich latach tempo wynika ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych na marketing, rozwój technologii i zatrudnienie wielu nowych specjalistów.

Wysoką dynamikę rozwoju spółki można dostrzec również z perspektywy wyników z 2019 roku. Po dziewięciu miesiącach br. firma odnotowuje 47 proc. wyższy poziom przychodów wyrażonych w Total Transaction Value (TTV) niż przed czterema laty. Zysk operacyjny jest zaś większy o 145 proc. wobec 2019 r.

Do góry poszły również wskaźniki niefinansowe. Przykładowo liczba obsłużonych rezerwacji w serwisach Grupy eSky w I-III kw. 2023 wyniosła prawie 1,8 mln (+23 proc. r/r), podczas gdy liczba klientów przebiła poziom 2,7 mln osób, co oznacza 24-procentowy wzrost względem ubiegłego roku.

– Nasze aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają znacznie lepszą efektywność działania w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Są również dowodem skutecznej realizacji strategii, która przybliża nas do objęcia pozycji platformy pierwszego wyboru do rezerwacji podróży w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaspokajamy wszystkie potrzeby podróżnika w jednym miejscu i to podejście przynosi rezultaty. Świadczą o tym zarówno rosnące przychody i zysk operacyjny, jak i nieustannie zwiększająca się baza klientów. Spodziewamy się jednak, że zarówno czwarty kwartał, jak i cały przyszły rok będą trudniejsze dla branży, szczególnie w porównaniu z ostatnimi dwoma latami, kiedy to ludzie „odreagowywali” po pandemii, co przełożyło się na zwiększony popyt na podróże. To z kolei spowodowało wzrost cen. Jeśli dodamy do tego możliwe spowolnienie gospodarcze, to wydaje się, że sytuacja w naszej branży w kolejnym roku może być nieco bardziej wymagająca dla wszystkich – tłumaczy Łukasz Habaj, prezes zarządu Grupy eSky.

Europa to trzy czwarte sprzedaży Grupy eSky

Największe obroty ze sprzedanych produktów i usług firma niezmiennie generuje w Europie. Co istotne, to właśnie jej Środkowo-Wschodnia część na czele z Polską odpowiada za 33 proc. całej sprzedaży Grupy między I a III kw. tego roku, odnotowując wzrost sprzedaży na poziomie 40 proc. r/r. Jednocześnie swoje pozycje spółka umocniła na innych rynkach, przy czym największym tego beneficjentem jest Europa Zachodnia, która w kategoriach sprzedaży urosła rok do roku o niemal połowę, a sprzedaż w tych krajach wyniosła około 42 proc. łącznej wartości przychodów Grupy w pierwszych trzech kwartałach br. (+3 p.p. r/r).

Trzeci największy rynek dla Grupy eSky to Ameryka Łacińska, gdzie w I-III kw. 2023 firma zarobiła 14 proc. więcej niż w 2022, ale z uwagi na większą dynamikę rozwoju sprzedaży w Europie jej udział w przychodach zmalał o 3 p.p. r/r do 17 proc. Dwa razy mniej – bo 8 proc. łącznej wartości TTV – spółka wygenerowała w Stanach Zjednoczonych, poprawiając lokalne wyniki sprzedażowe o ponad 15 proc. w skali roku. Udział regionów Afryki, Azji i Pacyfiku w strukturze przychodów Grupy to niecały 1 proc.

Po dziewięciu miesiącach 2023 r. najwięcej obsłużonych rezerwacji – 37,5 proc. – przypada na rynek Europy Zachodniej. Tuż za nim plasuje się Europa Środkowo-Wschodnia z 37-procentowym udziałem. W analizowanym okresie transakcje w Ameryce Łacińskiej stanowiły blisko 18 proc. wszystkich operacji w serwisach firmy, a w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wyniósł nieco powyżej 7 proc. Struktura klientów wygląda identycznie do rezerwacji, a różnice w wynikach nie przekraczają 1 p.p.

Popularność pakietów „Lot+Hotel” rośnie wykładniczo

– W tej chwili finalizujemy prace nad planem działań na przyszły rok. Nadal będziemy konsekwentnie rozwijać ofertę pakietów dynamicznych łączącą wiele produktów w jednej rezerwacji. Usługa ta jest dobrze znana na rynkach Europy Zachodniej, jednocześnie zyskując uznanie wśród klientów krajów ościennych. Komponujemy produkty City Break i Wakacje w czasie rzeczywistym, dając klientowi mnogość opcji i pełną dowolność w wyborze lotu, hotelu i innych usług dodatkowych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i ochrony konsumenckiej, gdyż oferta ta w całości jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym – mówi prezes Łukasz Habaj.

To na pakietach firma buduje swoją przewagę konkurencyjną, ze szczególnym akcentem na Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie rozwiązanie jest popularyzowane dopiero od niecałych kilku lat. Mimo to sprzedaż pakietów na tym rozwijającym się dynamicznie rynku w okresie I-III kw. 2023 może pochwalić się jedną z największych dynamik wzrostu – o 226 proc. i 312 proc. zwiększyły się przychody ze sprzedaży oferty pakietowej względem 2022 i 2019 odpowiednio.

Ponadto właśnie w naszym regionie klienci najchętniej korzystają z pakietów – udział Europy Środkowo-Wschodniej w sprzedaży tej oferty wynosi aż 60 proc. całości. Ponad 30 proc. pakietów sprzedanych zostało w Europie Zachodniej, a pozostałe 10 proc. należą do Ameryki Łacińskiej (8 proc.) i USA (2 proc.). W skali całej Grupy eSky wzrost sprzedaży pakietów dynamicznych w pierwszych trzech kwartałach br. znajduje się na poziomie 90 proc. wobec 2022 r. i 180 proc. w porównaniu z 2019 r.

Po trzech kwartałach 2023 r. platforma odnotowała także większą sprzedaż biletów lotniczych i hoteli. Klienci Grupy eSky wydali 33 proc. więcej na loty i 12 proc. więcej na ofertę hotelową niż w porównywalnym okresie 2022 r. Przy czym zarówno w przypadku biletów, jak i noclegów to Europa Zachodnia wyprzedza inne rynki – odpowiada bowiem za 42 proc. sprzedaży oferty lotniczej i 48 proc. przychodów z zarezerwowanych noclegów. W Europie Środkowo-Wschodniej wartości te wynoszą odpowiednio 33 proc. i 29 proc.

* Metodologia *

Źródłem przedstawionych w analizie danych finansowych jest Grupa Kapitałowa eSky.pl SA. Zaprezentowane są wybrane informacje finansowe z I, II i III kwartałów (styczeń-wrzesień) w latach 2023, 2022 i 2019. Dane te bazują na zrealizowanych transakcjach we wszystkich serwisach należących do Grupy eSky, a uzyskane w wyniku analizy wartości finansowe – z uwagi na międzynarodowy charakter firmy i prowadzenie operacji finansowych w wielu krajach – zostały przeliczone na polski złoty po kursie z dnia utworzenia rezerwacji.