Robotyzacja i automatyzacja odpowiedzią na kryzys inflacyjny

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro
Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro

NACISKI: Brak pracowników i rosnące płace stymulują strukturalny rozwój automatyzacji i robotyki w celu zwiększenia wydajności. Jest to kluczowy czynnik napędzający wysokie wydatki inwestycyjne firm, zwłaszcza w sytuacji, gdy przeniesienie wybranych procesów przedsiębiorstwa za granicę jest obecnie trudniejsze – dzieje się tak, ponieważ firmy starają się bronić wysokich marż zysku. Na przykład, liczba instalacji robotów przemysłowych w ciągu ostatniej dekady potroiła się. W ubiegłym roku wzrosła o 27 proc, a w I kwartale tego roku w USA – o 28 proc. Branże automatyki, robotyki i sztucznej inteligencji to kolejne segmenty, w których (pomimo załamania wycen w branży technologicznej), widać pozytywne skutki obecnej presji makroekonomicznej, takie jak, na przykład, odnawialne źródła energii czy pojazdy elektryczne.

 

STRUKTURA: Spadek przyrostu ludności w wieku produkcyjnym, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych i w Chinach, już teraz spowodował strukturalne przesunięcie w kierunku automatyzacji. Odsetek ludności w wieku 15-64 lat osiągnął najwyższy poziom (66 proc.) blisko dziesięć lat temu. Badania pokazują, że w dalszej perspektywie, ponad 50 proc. obecnych pracowników sektora spożywczego, piwowarskiego i handlu detalicznego może zostać zwolnionych. Sektory te charakteryzują się, po pierwsze – wysokim stosunkiem liczby pracowników do sprzedaży, po drugie – niższymi marżami zysku, po trzecie – jednymi z najwyższych obecnie wzrostów płac. Z kolei sektory takie jak technologia i opieka zdrowotna, zachowują się odwrotnie i dzięki temu,  mogą być mniej narażone.

 

INWESTYCJA: Nagła skłonność do automatyzacji ma wiele aspektów inwestycyjnych. Wygląda na to, że liczba robotów przemysłowych w dalszym ciągu będzie rosła bardzo szybko (od 110 robotów na 10 000 pracowników) i że nie będzie już koncentrować się na przemyśle samochodowym. Japonia (EWJ) i Chiny (CQQQ) dominują w łańcuchu wartości w tej dziedzinie. 5G jest istotnym czynnikiem umożliwiającym automatyzację – koncentrują się na nim @5GRevolution i Defiance Next Gen Connectivity (FIVG). ARK autonomous tech & robotics (ARKQ) ma całościowe spojrzenie, a jego największymi udziałowcami są Tesla (TSLA) i Trimble (TRMB). Kolejny aspekt stanowią firmy zajmujące się automatyzacją procesów robotycznych, takie jak UiPath (PATH).

światowe wykorzystanie robotów

Wszystkie dane, liczby i wykresy są aktualne na dzień 09/06/2022.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro