Ronson Development z wyraźną poprawą wyników finansowych

0
  • Przychody Ronson Development rozpoznane w pierwszym półroczu 2018 r. przekroczyły 170 mln zł, czyli były o ponad 16% większe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint venture City Link I, całkowite przychody za sześć miesięcy tego roku sięgnęły 194 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r.
    • W pierwszym półroczu br. Ronson przekazał klientom klucze łącznie do 517 lokali, o 39% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (371 lokali).
    • 64 z 517 przekazanych lokali dotyczyło projektu City Link I, w którym Spółka ma 50-procentowy udział.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 27,6 mln zł, czyli o około 12% więcej w porównaniu z 24,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r. Całkowity wynik ekonomiczny (uwzględniając 100% zysku brutto z projektu City Link I) wyniósł 33,6 mln zł.
    • Średnia marża brutto na inwestycjach mieszkaniowych przekazanych klientom w okresie od stycznia do czerwca br. (uwzględniając projekt City Link I) wyniosła 17,3% wobec 15% przed rokiem.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom Ronson Development w pierwszym półroczu 2018 r. wyniósł 10,3 mln zł i był niemal 4-krotnie wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniósł niespełna 2,7 mln zł.

Komentarz do wyników finansowych:

– Dzięki bardzo udanemu drugiemu kwartałowi, całe pierwsze półrocze 2018 r. zakończyliśmy z wyraźnie lepszymi niż przed rokiem wynikami finansowymi na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Od początku tego roku przekazaliśmy klientom łącznie 571 lokali, czyli o 39% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, co przełożyło się na dynamiczny wzrost przychodów. Największy udział w rozpoznanych wynikach miał projekt Espresso na warszawskiej Woli, gdzie w pierwszym półroczu przekazaliśmy klientom 137 lokali o łącznej wartości ponad 56 mln zł i marży brutto na poziomie prawie 22%. W ukończonym w maju br. pierwszym etapie osiedla Miasto Moje na Białołęce w drugim kwartale zdążyliśmy przekazać 60 lokali o łącznej wartości prawie 17 mln zł z marżą brutto sięgającą niemal 25%. Dodatkowo, 134 lokale (o łącznej wartości 40 mln zł) w Miasto Moje I były już sprzedane na koniec czerwca i spodziewamy się, że zostaną one przekazane klientom i rozpoznane w rachunku wyników w trzecim kwartale tego roku – powiedział Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development. – W pierwszym półroczu przekazaliśmy również 24 lokale w projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie. Są to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej średniej cenie jednostkowej – łączna wartość przekazanych lokali to blisko 19 mln zł, a marża brutto przekroczyła 12%. Warto tutaj wskazać, że łączne spodziewane przychody z całego projektu Nova Królikarnia (uwzględniając etapy objęte opcjami zakupu) wynoszą niemal 450 mln zł – dodał Rami Geris.

Czytaj również:  Zolkiewicz & Partners: akcje w długim terminie biją na głowę „bezpieczne” obligacje

Wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu br.

Pod względem bieżącej sprzedaży mieszkań, pierwsza połowa tego roku, a w szczególności drugi kwartał, również była udana dla Ronson Development. Od kwietnia do czerwca spółka zakontraktowała sprzedaż 248 lokali, czyli o 38% więcej niż przed rokiem. Narastająco od początku tego roku Ronson Development znalazł nabywców łącznie na 436 lokali.