Wyniki finansowe Banku Pekao S.A po pierwszym półroczu 2018 roku

0
  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 932,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost o +7,3%[1] r/r i poprawę rentowności ‘RoE’ o 24bps r/r do poziomu 8,2%
  • Dochody z działalności banku komercyjnego2 wzrosły o 9% r/r
  • Wzrost wyniku odsetkowego do 2 441 mln zł, o +8,4% r/r przy ekspansji marży odsetkowej o +5bps r/r do 2,82%
  • Wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych w bankowości detalicznej do 61 297 mln, o +14,1% r/r
  • Konsekwentny wzrost bazy aktywnych użytkowników bankowości mobilnej do 1 126 tys., o +44% r/r
  • Utrzymanie wiodącej na rynku pozycji kapitałowej – współczynnik wypłacalności ‘Total Capital’ wyniósł 17,4% a współczynnik Tier 1 16,3%
  • Bank pozostaje liderem w sektorze w zarządzaniu ryzykiem przy wskaźniku kosztów ryzyka na poziomie 35bps w 1H’18
  • Dzięki wprowadzanej inicjatywie Cyfrowej Transformacji Bankowości Detalicznej Pekao przyspiesza działania ukierunkowane na podnoszenie efektywności operacyjnej w kluczowych segmentach
Michał Krupiński
Michał Krupiński

 – Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao S.A. w lepszą i bardziej efektywną organizację, co pokazały wyniki 2go kwartału i całej pierwszej połowy 2018 roku. Każdy kolejny kwartał to wdrażanie nowych inicjatyw produktowych oraz dalsze upraszczanie i ulepszanie procesów obsługi naszych klientów. Wzrost bazy klientów we wszystkich segmentach w pierwszej połowie roku jest najlepszym wyznacznikiem zmian, które realizujemy w Banku i miarą zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Po sukcesie Konta Przekorzystnego, wprowadziliśmy Pakiet Świat Premium, dla zamożnych klientów oraz w ostatnim tygodniu czerwca Konto Przekorzystne Biznes dla mikro-firm. Nowa oferta pozwoliła na otworzenie do tej pory 200 tys. nowych rachunków i pozyskanie 1 mld zł depozytów. Oprócz zmian w ofercie, modernizujemy Bank od środka, aby nasze działania były efektywne. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest uproszczona, zautomatyzowana ścieżka odnowień kredytów dla MŚP w rachunku bieżącym. Nowa firma z segmentu MŚP, oczekuje na decyzję kredytową maksymalnie 5 dni. Te działania spowodowały wzrost wolumenów kredytowych segmentu MŚP o +9% i co za tym idzie zwiększenie udziałów rynkowych. Będziemy kontynuować ten proces – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Czytaj również:  BLIK po pierwszym półroczu 2018 roku

Konsekwentna poprawa zysku netto pomimo kosztów jednorazowych. Bank Pekao S.A. zaraportował po pierwszym półroczu 2018 wzrost skonsolidowanego zysku netto 2,9% r/r do 932,1 mln zł (7,3% r/r po wyłączeniu kosztów jednorazowych3). Konsekwentna realizacja strategii umożliwiła poprawę o +6,6% zysku operacyjnego brutto. Dynamiczna poprawa zysku operacyjnego odzwierciedla wzrost o +5,8% r/r przychodów operacyjnych. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności tj. marży odsetkowej o 5pb do 2,82%, wzrost wskaźnika ROE do 8,2% o +24 bp r/r. i poprawę pozycji kosztów do dochodów o 42pb do 45,1% po wyłączeniu kosztów jednorazowych3.