Wyniki finansowe Banku Pekao S.A po pierwszym półroczu 2018 roku

0
  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 932,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost o +7,3%[1] r/r i poprawę rentowności ‘RoE’ o 24bps r/r do poziomu 8,2%
  • Dochody z działalności banku komercyjnego2 wzrosły o 9% r/r
  • Wzrost wyniku odsetkowego do 2 441 mln zł, o +8,4% r/r przy ekspansji marży odsetkowej o +5bps r/r do 2,82%
  • Wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych w bankowości detalicznej do 61 297 mln, o +14,1% r/r
  • Konsekwentny wzrost bazy aktywnych użytkowników bankowości mobilnej do 1 126 tys., o +44% r/r
  • Utrzymanie wiodącej na rynku pozycji kapitałowej – współczynnik wypłacalności ‘Total Capital’ wyniósł 17,4% a współczynnik Tier 1 16,3%
  • Bank pozostaje liderem w sektorze w zarządzaniu ryzykiem przy wskaźniku kosztów ryzyka na poziomie 35bps w 1H’18
  • Dzięki wprowadzanej inicjatywie Cyfrowej Transformacji Bankowości Detalicznej Pekao przyspiesza działania ukierunkowane na podnoszenie efektywności operacyjnej w kluczowych segmentach
Michał Krupiński
Michał Krupiński

 – Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao S.A. w lepszą i bardziej efektywną organizację, co pokazały wyniki 2go kwartału i całej pierwszej połowy 2018 roku. Każdy kolejny kwartał to wdrażanie nowych inicjatyw produktowych oraz dalsze upraszczanie i ulepszanie procesów obsługi naszych klientów. Wzrost bazy klientów we wszystkich segmentach w pierwszej połowie roku jest najlepszym wyznacznikiem zmian, które realizujemy w Banku i miarą zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Po sukcesie Konta Przekorzystnego, wprowadziliśmy Pakiet Świat Premium, dla zamożnych klientów oraz w ostatnim tygodniu czerwca Konto Przekorzystne Biznes dla mikro-firm. Nowa oferta pozwoliła na otworzenie do tej pory 200 tys. nowych rachunków i pozyskanie 1 mld zł depozytów. Oprócz zmian w ofercie, modernizujemy Bank od środka, aby nasze działania były efektywne. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest uproszczona, zautomatyzowana ścieżka odnowień kredytów dla MŚP w rachunku bieżącym. Nowa firma z segmentu MŚP, oczekuje na decyzję kredytową maksymalnie 5 dni. Te działania spowodowały wzrost wolumenów kredytowych segmentu MŚP o +9% i co za tym idzie zwiększenie udziałów rynkowych. Będziemy kontynuować ten proces – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Czytaj również:  Współpraca publicznego sektora ochrony zdrowia z prywatnym może skrócić kolejki do specjalistów. Prywatnie leczy się już ponad połowa Polaków

Konsekwentna poprawa zysku netto pomimo kosztów jednorazowych. Bank Pekao S.A. zaraportował po pierwszym półroczu 2018 wzrost skonsolidowanego zysku netto 2,9% r/r do 932,1 mln zł (7,3% r/r po wyłączeniu kosztów jednorazowych3). Konsekwentna realizacja strategii umożliwiła poprawę o +6,6% zysku operacyjnego brutto. Dynamiczna poprawa zysku operacyjnego odzwierciedla wzrost o +5,8% r/r przychodów operacyjnych. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności tj. marży odsetkowej o 5pb do 2,82%, wzrost wskaźnika ROE do 8,2% o +24 bp r/r. i poprawę pozycji kosztów do dochodów o 42pb do 45,1% po wyłączeniu kosztów jednorazowych3.