Trendy HR & Legal 2024: Podwyżki, wynagrodzenia i perspektywy zatrudnienia

korporacja pracownik

Jakie trendy będą kształtować branżę HR & legal i jakich wynagrodzeń można spodziewać się na poszczególnych stanowiskach w tym roku? Na jakie stanowiska powinny aplikować osoby planujące zmianę organizacji? Jak wynika z „Raportu Trendów & Wynagrodzeń 2024”, przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl, na największe podwyżki w sektorze prawniczym mogą liczyć specjaliści podatkowi. W branży HR zainteresowaniem rekruterów nadal będą cieszyć się specjaliści z obszaru kadrowo-płacowego.

Pierwsza połowa ubiegłego roku była wymagającym czasem dla ekspertów HR. Liczba ogłoszeń o pracę w branży spadła o połowę w stosunku do roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa nie planowały aktywnej rozbudowy działów personalnych. Rok 2024 zapowiada się jako czas stabilizacji pod względem nowych rekrutacji.

– W obliczu dalszej niepewności w związku z wydarzeniami globalnymi, firmy będą nadal głównie uzupełniać braki kadrowe. Tym samym zyskają specjaliści odpowiedzialni za szkolenia i rozwój w organizacjach. Zatrzymanie w spółkach utalentowanych pracowników stanie się priorytetem, a specjaliści z obszaru kadrowo-płacowego będą nadal cieszyć się dużym zainteresowaniem. Na ich pozycję wpłyną liczne nowelizacje w kodeksie pracy, nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – mówi Ewelina Klik, Recruitment Business Partner w Manpower. – Kwestie związane z różnorodnością, równością płci i włączeniem (DE&I) także zyskają na znaczeniu. Firmy, szczególnie te duże, podejmują działania w celu promowania bardziej zrównoważonego i inkluzywnego środowiska pracy. W rozbudowanych strukturach HR tworzone są w efekcie zupełnie nowe stanowiska dla specjalistów i managerów zajmujących się tym aspektem – dodaje ekspertka.

Jak wskazują dane zebrane w raporcie, wynagrodzenia w branży utrzymują się na stabilnym poziomie, a najlepiej płatne stanowiska to HR Director, HR Manager, Senior HR Business Partner czy HR and Payroll Manager. Do najważniejszych ekspertów w sektorze mogą również dołączyć osoby korzystające w pracy z nowych technologii. – Wdrażanie AI do procesu rekrutacji, analiza danych do prognozowania potrzeb kadrowych czy użycie narzędzi do zarządzania wynagrodzeniem to kluczowe trendy. Korzystanie z AI optymalizuje procesy i ułatwia pracę w HR, ale nadal nie pomaga zbudować relacji z drugim człowiekiem − dlatego umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, przywództwo, kreatywność i umiejętność współpracy zyskują na znaczeniu, szczególnie w ramach stanowisk decyzyjnych – podsumowuje Ewelina Klik.

Raportu Trendów & Wynagrodzeń 2024

W branży legal podwyżki rzędu 15-20%

Rekrutacja i zarządzanie talentami to bez wątpienia największe wyzwania sektora prawnego na nadchodzące lata. Rynek cechuje się coraz wyraźniejszą specjalizacją, pojawia się wiele ofert pracy, a kandydaci chętnie biorą udział w rekrutacjach. Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników niezmiennie wskazuje sektor podatkowy – poszukiwani są głównie samodzielni specjaliści, którzy mają kilkuletnie doświadczenie i będą gotowi działać w rolach eksperckich po krótkim wdrożeniu w potrzeby organizacji. Sektor finansowy, w tym bankowość, poszukuje specjalistów prawnych do pełnej obsługi, wzmożoną aktywność można zaobserwować także w wewnętrznych działach prawnych.

– Kandydaci w branży legal otwarcie mówią o swoich potrzebach, w tym o chęci zachowania odpowiedniego work-life balance czy wdrażania w pracy innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Obserwujemy wzrost oczekiwań dotyczących wynagrodzeń. Najbardziej widoczne jest to w przypadku stanowisk juniorskich w kancelariach i samodzielnych specjalistów w wewnętrznych działach firm. W zależności od specjalizacji, oczekiwania zawierają się w przedziale do około 15-20% wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sektor podatkowy, gdzie kandydaci liczą na wzrosty nawet powyżej 30%. Pracodawcy chcący pozyskać z rynku nowe talenty muszą wykazać się większą elastycznością i otwartością dotyczącą także kwestii finansowych – mówi Adrianna Wiśniewska, Starszy Konsultant Biznesowy ds. Rekrutacji Stałej w Manpower.wynagrodzenia w branży legal