Rosną przychody INDOS SA z tytułu faktoringu i pożyczek

0

Spółka konsekwentnie zwiększa zasoby kapitałowe

W ciągu trzech kwartałów 2015 roku INDOS SA wypracował 9,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,85 mln zysku. Spółka koncentruje się na zwiększeniu zasobów kapitałowych, które umożliwią dalszy rozwój usług faktoringowych oraz kolejne inwestycje w portfele wierzytelności  skupowane do Funduszu Sekurytyzacyjnego Indos 2.

Przychody ze sprzedaży INDOS SA po trzech kwartałach 2015 roku wyniosły 9,8 mln zł. Spółka kontynuuje intensywny rozwój działalności w segmencie faktoringu oraz krótkoterminowych pożyczek. Finansowanie i faktoring łącznie generują już blisko 60 procent przychodów firmy. Po trzech kwartałach 2015 roku przychody z tytułu faktoringu sięgnęły 4,255 mln zł, co oznacza wzrost o 78,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka korzysta z dobrej koniunktury na rynku usług faktoringowych skierowanych do sektora MSP, który jest podstawowym obszarem jej aktywności.

INDOS SA prowadzi działania zmierzające do zwiększenia kapitału, którego zaangażowanie w portfele wierzytelności sekurytyzowanych pozwoli na skokowy wzrost biznesu. Jak dotąd spółka przeprowadziła 9 emisji obligacji na łączną kwotę 25 mln zł. W 2015 roku, zgodnie ze strategią zarządu na lata 2015-2017, kapitał spółki zwiększył się o kwotę 3,67 mln zł pochodzącą z zysków. Dodatkowo w trzecim kwartale 2015 roku spółka pozyskała 2,3 mln zł z emisji akcji serii B.

Gromadzony kapitał, obok finansowania faktoringu i pożyczek, zostanie zagospodarowany na zakupy portfeli wierzytelności gospodarczych do Funduszu Sekurytyzowanego Indos 2. Jak dotąd INDOS SA wygrał przetargi na dwa takie pakiety. Szacowana rentowność zaangażowanych w te wierzytelności środków to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, procent rocznie.

W ramach Funduszu Indos 2 będziemy emitować certyfikaty inwestycyjne. Ich prywatną emisję planujemy jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy pozyskać od inwestorów około 45 mln zł, przy czym INDOS SA objąłby certyfikaty o wartości 5 mln zł. Fundusz dysponujący kwotą rzędu 50 mln zł pozwoli na zbudowanie optymalnego portfela wierzytelności o znaczącej, wielusetmilionowej wartości – mówi Ireneusz Glensczyk, Prezes Zarządu INDOS SA.

Czytaj również:  Dom Mediowy pozywa STS. Co na to bukmacher?