Rosnące zobowiązania – jak pozbyć się długu?

0
Rosnące zobowiązania – jak pozbyć się długu

Czasami zobowiązania przerastają możliwości dłużnika, który w pewnym momencie traci płynność finansową. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ istnieją sposoby na wyjście z trudnej sytuacji materialnej.

Osoby z poważnymi problemami finansowymi najczęściej wybierają jedną z dwóch dróg do wyjścia z zadłużenia. Pierwszą jest próba umorzenia długu, natomiast drugą jest połączenie kilku zobowiązań w jedno, łatwiejsze do spłaty. Jak tego dokonać?

Kiedy można umorzyć dług?

Ewentualność umorzenia długu, czyli zrzeczenia się wierzyciela wszelkich roszczeń wobec dłużnika może mieć miejsce po spełnieniu kilku warunków. Wszelkie prawne kwestie związane z umorzeniem długu zawarte są w Kodeksie cywilnym. Umowa powinna być jasno skonstruowana i sporządzona na piśmie. Chodzi o porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem, w konsekwencji którego dług przestaje istnieć. Drugą formą jest odstąpienie od pozwu, jeżeli sprawa trafiła na wokandę sądu. Inną możliwością na umorzenie długu jest przejęcie go przez osobę trzecią. W efekcie zobowiązanie u pierwotnego dłużnika wygasa, natomiast miano nowego dłużnika przyjmuje wspomniana osoba trzecia, która zobowiązuje się do uregulowania należności. Tutaj również niezmiernie ważne jest, aby umowa miała charakter pisemny.

Czy umorzenie długu może być korzystne?

Z pozoru mogłoby się wydawać, że trudno znaleźć argumenty za umorzeniem pożyczki, skoro oznacza to jedynie stratę dla wierzyciela. Jednak sytuacja wcale nie musi być tak jednoznaczna. W wielu przypadkach uciążliwy proces, ciągłe koszty ponoszone na próby wyegzekwowania należności mogą z czasem okazać się wyższe, niż sam dług. Dotyczy to zwłaszcza osób czy przedsiębiorstw na granicy bankructwa. Często uruchomione są już procedury upadłościowe, co oznacza dla wierzyciela kolejne wydłużenie. W związku z tym sytuacje, kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązania lub umorzenia części długu wcale nie należą do odosobnionych przypadków. Niekiedy wierzyciel woli odzyskać chociażby szczątkową część należności, wliczając dług oraz naliczone przez czas zwłoki odsetki w koszty uzyskania przychodu.

Pożyczki dla zadłużonych

Niekiedy ostatnią deską ratunku dla osób będących dłużnikami jest pożyczka dla zadłużonych. Pieniądze uzyskane w ten sposób mogą posłużyć na spłatę najbardziej pilnych zobowiązań, a dłużnik zyskuje w ten sposób czas na znalezienie lepszego rozwiązania swoich kłopotów finansowych. Tego typu pomoc oferują niektóre firmy, specjalizujące się w udostępnianiu dodatkowych środków osobom w potrzebie. Dla przykładu pożyczka w Eurocent to oferta długoterminowa, a zatem spora szansa dla osób, które dotychczas ratowały się chwilówkami. Nawet jeśli dłużnik posiada negatywną historię kredytową, może starać się o pożyczkę w instytucji pozabankowej, która nie wymaga szeregu zabezpieczeń oraz nieskazitelnej sytuacji kredytowej.

Czym jest konsolidacja?

Istnieje jeszcze jedna droga dla osób zadłużonych. Bardzo często, kiedy przez dłuższy czas sytuacja finansowa nie ulega poprawie, ludzie zaciągają kilka zobowiązań jednocześnie. W efekcie muszą regularnie spłacać należności kilku osobom lub podmiotom, co z pewnością nie poprawia ich sytuacji. Rozwiązaniem takiego impasu może być konsolidacja, czyli połączenie wszystkich zobowiązań w jedną pożyczkę. Jak to możliwe? Otóż konsolidowanie kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań to dość częsta praktyka, przypominająca nieco przeniesienie długu. Nie zmienia się jednak dłużnik, a wierzyciel. Przy okazji nowej pożyczki konsolidacyjnej można wynegocjować korzystniejsze warunki oraz dłuższy okres spłaty.