Rośnie konkurencyjność Polski w produkcji sody. Ciech spodziewa się dobrych wyników za II półrocze

rp_be474b20d7_1423836606-ciech-kondycja.png

CEO Magazyn Polska

Produkcja w światowym przemyśle chemicznym w tym i kolejnym roku ma przyspieszać – wynika z prognoz międzynarodowych organizacji. Grupa Ciech ma zyskiwać przewagę nad konkurencją dzięki przenoszeniu się głównych odbiorców – producentów szkła – do Europy Środkowo-Wschodniej. Negatywnie na wyniki spółki może jednak oddziaływać eskalacja konfliktu między Rosją a Ukrainą, czyli państwami, które są ważnymi rynkami dla Organiki-Sarzyna.

Naszymi odbiorcami są przede wszystkim producenci szkła, którzy zamykają swoją produkcję na zachodzie Europy i przenoszą zakłady produkcyjne do naszej części Europy, dlatego też tendencja na tym rynku jest bardzo dobra. Analizując trendy, które notujemy w wynikach w segmencie sodowym za I i II kwartał, można z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech.

W krótkim terminie prognozy dla sektora chemicznego są korzystne. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) spodziewa się wzrostu produkcji branży o 2 proc. rok do roku, w 2013 r. wyniósł on 0,2 proc., a w 2012 r. – 1,5 proc. W przypadku światowej produkcji prognozy Amerykańskiej Izby Chemicznej (ACC) zakładają wzrost o 3,8 proc. w 2014 r. i o 4,1 proc. w kolejnym, podczas gdy w latach 2012-2013 podaż rosła w tempie odpowiednio 2,7 proc. i 2,4 proc.

Jeśli chodzi o biznes związany z produktami Organiki-Sarzyny, sytuacja jest także całkiem niezła. Tutaj możemy się jednak spodziewać lekkiego zachwiania rynku na skutek sytuacji za wschodnią granicą – twierdzi Krawczyk.

Zakłady w Nowej Sarzynie, w woj. podkarpackim, produkują środki ochrony roślin oraz żywice poliestrowe i epoksydowe, z których część trafia do Rosji i na Ukrainę. Spadek popytu na wschodnich rynkach spowodował, że wynik netto Organiki-Sarzyny w II kwartale br. był niższy od prognoz Grupy Ciech.

Obok poprawy w otoczeniu Grupy Ciech Krawczyk spodziewa się pozytywnych efektów związanych z restrukturyzacją oraz zmianą właściciela, którym nie jest już Skarb Państwa.

Obraz tej zmiany widać najlepiej, patrząc na zmianę składu rady nadzorczej. Na stanowisku przewodniczącego urzędnik państwowy średniego szczebla został zastąpiony przez prawdziwego wizjonera biznesu, prywatnego, z ugruntowanymi sukcesami na rynku [w lipcu przewodniczącym został dr Jan Kulczyk – red.] – wyjaśnia prezes Ciechu.

Chemiczna spółka dąży do obniżenia zadłużenia, w czerwcu wykupiła przed terminem obligacje o wartości 160 mln złotych. Poziom długu pozostaje jednak nadal głównym ryzykiem działalności Ciechu.

Ciech ma ciągle duży dług do spłacenia, który ciąży na spółce z różnych przyczyn, na skutek różnych zdarzeń, które działy się w przeszłości. Fakt, że odzyskaliśmy rentowność, zdolność do podejmowania nowych projektów oraz to, że jesteśmy spółką prywatną i mamy nowego właściciela z silnym zapleczem kapitałowym, powodują, że możemy z optymizmem patrzeć na wyzwania rynkowe i nowe projekty – uważa Krawczyk.

Ciech analizuje obecnie możliwość budowy nowych fabryk oraz akwizycji w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryce Północnej.

Celujemy w kraje, które są inne kulturowo, gospodarczo, panują tam inne uwarunkowania prawne i biznesowe. Stąd też analiza wymaga więcej czasu niż w przypadku projektów zlokalizowanych w Polsce, Niemczech czy Rumunii – mówi Dariusz Krawczyk.

W pierwszym półroczu 2014 r. wynik EBITDA Grupy Ciech wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 11 proc., do 251,3 mln zł, a wynik operacyjny o prawie 25 proc., do 150,6 mln zł.