Ruszają rekrutacje na redaktorów naczelnych w Polska Press Grupie

polska press

Polska Press Grupa poinformowała o rozpoczęciu otwartych rekrutacji na stanowiska redaktorów naczelnych portali i gazet należących do spółki.

W pierwszym etapie poszukiwani są redaktorzy naczelni portali internetowych i tytułów prasowych „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Lubuska”, „Dziennik Bałtycki”, „Głos Dziennik Pomorza”, „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński”, „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”, „Nowości Dziennik Toruński”, „Głos Wielkopolski” oraz „Nowiny”.

W związku z dążeniem do utrzymania najwyższej jakości treści oraz dynamicznego rozwoju portali oraz tytułów prasowych należących do spółki Zarząd Polska Press Grupy podjął decyzję o rozpoczęciu procesów rekrutacyjnych na stanowiska redaktorów naczelnych. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w rekrutacjach powinni mieć bogate doświadczenie zawodowe w branży dziennikarskiej, a także wykazać się umiejętnościami przywódczymi oraz kreatywnością w kierowaniu redakcjami. Miejscem pracy wybranych redaktorów naczelnych będą redakcje w Makroregionach Pomorze, Zachód, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie oraz w Rzeszowie.

Rozpoczynamy proces poszukiwania redaktorów naczelnych w Polska Press, którzy nie tylko będą kształtować nasze media, ale również będą odzwierciedlać wartości, na których opiera się nasza firma, czyli rzetelność, różnorodność i zaangażowanie społeczne. Chcemy, by nasze media były znowu ważnymi graczami na regionalnych i lokalnych rynkachmówi Zenon Nowak, prezes Zarządu Polska Press Grupy.

W pierwszej kolejności poszukiwani są redaktorzy naczelni, którzy pokierują redakcjami „Gazety Wrocławskiej”, „Gazety Lubuskiej”, „Dziennika Bałtyckiego”, „Głosu Dziennika Pomorza”, „Głosu Szczecińskiego”, „Głosu Koszalińskiego”, „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, „Nowościami Dziennika Toruńskiego”, „Głosu Wielkopolskiego” oraz „Nowin”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacjach mogą przesyłać odpowiednie dokumenty za pośrednictwem strony https://polskapress.pl/kariera/oferty-pracy. Wymagane jest doświadczenie w pracy dziennikarskiej oraz zarządzaniu redakcjami.