Rynek analityki biznesowej „ma się świetnie”

0

Do 2020 r rozmiary cyfrowego wszechświata wzrosną dziesięciokrotnie — od 4,4 bilionów gigabajtów do 44 bilionów gigabajtów – wynika z 7. Badania Digital Universe, przeprowadzonego przez firmę IDC na zlecenie EMC Corporation. Rosnąca ilość danych to szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dla wielu firm – pod warunkiem, że będą mogły szybko i sprawnie przetwarzać i analizować ogromne ilości informacji. Rynek analityki biznesowej rośnie.

Według IDC to „internet rzeczy” sprawia, że rozmiary cyfrowego wszechświata zwiększają się w tak ogromnym tempie. Według raportu liczba urządzeń lub przedmiotów, które można połączyć z Internetem, zbliża się do 200 mld, a 7 procent z nich (14 mld) już komunikuje się za pomocą sieci. Dane wygenerowane przez te urządzenia stanowią aktualnie 2 procent światowych zasobów. IDC przewiduje, że do 2020 r. liczba podłączonych do sieci urządzeń wzrośnie do 32 miliardów i będzie wytwarzać 10 procent światowych danych – z których część będzie stanowić tzw. dane użyteczne, które można przetwarzać i analizować.Rosnąca ilość zasobów stwarza ogromne możliwości dla firm, ale tylko od nich zależy czy przekują je w realne korzyści. Odpowiednie zarządzanie, przetwarzanie i szybka analiza istniejących zasobów to konieczność na dzisiejszym rynku. Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na analitykę biznesową stale rośnie. – mówi Michał Guzek, członek zarządu Hicron

Analiza danych – przewagą konkurencyjną firm

Szybki dostęp do danych wspomagających procesy decyzyjne, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych, uzyskanych z różnych źródeł – to podstawa konkurencyjności firm. Dlatego rynek analityki biznesowej „ma się świetnie”. Według analityków IDC w 2016 roku wartość rynku oprogramowania wspierającego raportowanie i analizy biznesowe ma sięgnąć niemal 51 mld USD. Do tego czasu dynamika rozwoju tego segmentu będzie utrzymywać się na poziomie około 10 proc. rocznie. Również z badań Instytutu Gartnera wynika, że narzędzia ułatwiające przetwarzanie i dostęp do informacji oraz podnoszenie efektywności procesów biznesowych znajdują się na szczycie priorytetów w planowanych inwestycjach IT.

Czytaj również:  Sklepy stacjonarne z elektroniką idą w odstawkę. Polacy traktują je jak wystawy, a kupują w Internecie

W dużym uproszczeniu, systemy Business Intelligence służą firmom do opisywania danej sytuacji i szukania przyczyn jej zaistnienia. Np. firma widzi, że na danym projekcie straciła dużo pieniędzy. Za pomocą systemu BI sprawdza, co do tego doprowadziło. Big Data pozwala firmom zrobić niewyobrażalny krok naprzód, włączając do analizy tryliony danych. Magia dużych liczb pozwala im z bardzo dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć na pytanie, jak nie doprowadzić do zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości, a więc wracając do naszego przykładu – co uwzględnić i jakie działania podjąć, by kolejny projekt zakończył się sukcesem – mówi Michał Guzek.