Rynek e-learningu osiągnie w 2016 roku 51,5 mld dolarów

Onex Group

Rynek e-learningu czeka w ciągu najbliższych trzech lat szybki wzrost. Wg raportu Docebo, do 2016 roku jego wartość osiągnie 51,5 mld dolarów, a jednym z najszybciej rozwijających się w tym segmencie obszarów jest Europa Wschodnia. Potwierdza się to w danych Onex Group, dostawcy  rozwiązań e-learningowych, który zaobserwował w 1 kwartale br. 36% wzrost sprzedaży szkoleń w porównaniu z 1 kwartałem 2014 roku.

Popularność rozwiązań e-learningowych nieprzerwanie rośnie. Jest ona związana z dużą liczbą komputerów i urządzeń mobilnych, z których korzystamy, dostępnością internetu, a także zwiększającą się świadomością odnośnie korzyści, wynikających ze stosowania szkoleń online, zwłaszcza wśród pracodawców.

– Kryzys gospodarczy sprawił, że przedsiębiorcy jeszcze uważniej zaczęli przyglądać się kosztom – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający Onex Group. – Z jednej strony szukano oszczędności, z drugiej ciągle istniała mocna świadomość tego, jak ważne jest wspieranie rozwoju pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji i motywowanie ich. Odpowiedzią na te potrzeby stał się e-learning, dzięki któremu można wprowadzać w przedsiębiorstwach atrakcyjne cenowo szkolenia dla praktycznie nieograniczonej liczby pracowników – dodaje.

51,5 miliarda dolarów w ciągu 3 lat

Światowy rynek E-learningu osiągnął 35,6 miliarda dolarów w 2011 roku, a prognozy szacują wartość rynku w roku 2016 na 51,5 miliarda dolarów. Wg raportu „E-Learning Market Trends & Forecast 2014 – 2016 Report”, przygotowanego przez Docebo, średni wskaźnik wzrostu rynku e-learningu wynosi 7,6%, jednak są regiony, w których wzrost ten jest dużo wyższy i wynosi nawet 16,9 % w przypadku Europy Wschodniej.

Rosnące zainteresowania szkoleniami online potwierdzają dane sprzedażowe Onex Group, producenta rozwiązań e-learningowych z pakietu Microsoft Office – sprzedaż szkoleń online, oferowanych przez Onex Group, wzrosła w 1 kwartale br. aż o 36% w porównaniu z 1 kwartałem roku 2014.

Rozwiązania e-learningowe są coraz chętniej wykorzystywane nie tylko przez firmy  i korporacje, ale także w administracji publicznej. Za przykład może tu posłużyć Ministerstwo Finansów, które korzysta z naszych szkoleń z obsługi programów Microsoft Office – komentuje Jakub Hryciuk – Do programów ma dostęp 60 tysięcy pracowników Ministerstwa Finansów i podlegających mu instytucji, takich jak urzędy skarbowe czy urzędy celne – dodaje.

Szkolenia online – skuteczne i atrakcyjne kosztowo

Szkolenia online są zwykle udostępniane na internetowej platformie, a dostęp do niej może uzyskać praktycznie nieograniczona liczba uprawnionych pracowników. Są atrakcyjne cenowo, w ich przypadku znikają koszty dojazdu i często drogiej wejściówki, jak to jest w przypadku szkolenia stacjonarnego. – W zamian za to pracownicy otrzymują narzędzie, z którego mogą korzystać w dogodnym dla siebie momencie i z każdego miejsca z dostępem do internetu. Dostęp do szkoleń jest zwykle ograniczony czasowo, a same jednostki szkoleniowe kończą się testem, dzięki czemu pracodawca może zweryfikować skuteczność szkoleń – podkreśla Jakub Hryciuk  z Onex Group.

Wg raportu „Nowe technologie w uczeniu”, autorstwa Obserwatorium Zarządzania, w 2013 roku aż 65% polskich firm wykorzystało nagrania audio-wideo do celów szkoleniowych. Eksperci Onex Group przewidują, że rosnącej popularności e-learningu będzie towarzyszył rozwój oferty i skoncentrowanie się w szkoleniach online nie na wykładach, a na ćwiczeniach jak zdobytą wiedzę wykorzystać  w praktyce. W związku z tym oferta e-learningowa Onex Group obejmuje m.in. interaktywne ćwiczenia oraz testy, pozwalające utrwalić przyswojoną wiedzę.