Specjaliści od usług zaufania z Europy i świata spotkają się w czerwcu 2015 r. nad polskim Bałtykiem podczas XV EFPE

Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE
Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE
Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE
Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE

Specjaliści od usług zaufania z Europy i świata spotkają się w czerwcu  2015 r. nad polskim Bałtykiem podczas XV EFPE. Wydarzenie będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń po wprowadzeniu unijnego rozporządzenia eIDAS.

XV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom związanym z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Weszło ono w życie 23 lipca 2014 i otworzyło nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej.

Do nowej regulacji i związanych z nią aktów wykonawczych dostosowywane będą uregulowania krajowe państw członkowskich. Regulacja ta zastąpi od lipca 2016 r. wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i wpłynie na wszystkie akty odnoszące się do tych ustaw. Będzie też rodziła skutki dla usługodawców oraz sektora publicznego, ponieważ w systemach informatycznych administracji publicznej od połowy 2018 r. wystąpi konieczność uznawania zagranicznych środków elektronicznej identyfikacji. Niezbędne będą więc znaczące zmiany prawne, organizacyjne i techniczne (które będą omawiane podczas konferencji).

W naszej ocenie kluczowa jest wymiana doświadczeń oraz dialog pomiędzy administracją publiczną i przedstawicielami biznesu, który powinien doprowadzić do wypracowania dobrych praktyk wdrażania i świadczenia usług zaufania – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE.

W przeddzień rozpoczęcia forum, w Berlinie, odbędzie się CA-Day (9.06.) – spotkanie centrów certyfikacji z Europy. Organizatorzy EFPE po raz pierwszy w historii konferencji nawiązali współpracę z organizatorami tego partnerskiego eventu – również poświęconego elektronicznej identyfikacji i usługom zaufania oraz eIDAS – w celu wymiany uczestników.

Honorowym patronatem XV edycję konferencji objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Sejm RP), Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji.

XV edycja konferencji EFPE odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r.
w Międzyzdrojach (Polska).

# # #

O Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE)

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym: podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zgodnie z przyjętą misją, EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego prelegenci i uczestnicy z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i całego świata wymieniają się doświadczeniami i poglądami. Z tego względu wszystkie wystąpienia podczas EFPE są tłumaczone równolegle na oficjalne języki konferencji: angielski, polski oraz rosyjski.

W XIV edycji EFPE udział wzięło ponad 130 uczestników z blisko 20 krajów. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele Sekretariatu UNCITRAL (ONZ) i Komisji Europejskiej, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (między innymi organów i agencji rządowych), producentów oprogramowania i oprzyrządowania, a także podmiotów świadczących usługi zaufania w zakresie podpisu elektronicznego i identyfikacji elektronicznej.

Dotychczasowymi patronami honorowymi wydarzenia byli: Minister Gospodarki RP, Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Sejm RP – Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.