Grupa Lenovo – wyniki za drugi kwartał 2023/24

Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo
Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo

Lenovo dostrzega oznaki ożywienia w całym sektorze technologicznym – zapewnia poprawę wydajności kwartał do kwartału i jeszcze bardziej przyspiesza jako lider w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji.

(HKSE: 992) (ADR: LNVGY), wraz ze swoimi spółkami zależnymi, ogłosiło dziś wyniki za drugi kwartał, w którym przychody Grupy wyniosły 14,4 mld USD, a dochód netto 273 mln USD zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej spoza Hongkongu (HKFRS)[1]. Marża zysku brutto wzrosła rok do roku do 17,5%, co jest rekordowym wynikiem w drugim kwartale. Zdywersyfikowane motory wzrostu Grupy nadal zapewniały dobre wyniki, a przychody z działalności niezwiązanej z komputerami PC stanowiły 40% przychodów Grupy, co stanowi wzrost o trzy punkty rok do roku.

Grupa dostrzega wyraźne oznaki ożywienia w całym sektorze technologicznym, odnotowując silną realizację swojej strategii, doskonałość operacyjną i ciągłe inwestycje w innowacje jako kluczowe czynniki przyczyniające się do poprawy wyników kwartał do kwartału. Patrząc w przyszłość, Lenovo będzie dalej wykorzystywać możliwości stworzone przez sztuczną inteligencję, gdzie ma wyjątkową pozycję, aby odnieść sukces, biorąc pod uwagę hybrydowy model sztucznej inteligencji, portfolio rozwiązań pocket-to-cloud, silny ekosystem i partnerstwa oraz rosnące portfolio technologii i możliwości AI. Ciągłe inwestycje w innowacje, a w szczególności w sztuczną inteligencję, jeszcze bardziej wzmocnią zdolność Lenovo do uchwycenia wykładniczego wzrostu dzięki sztucznej inteligencji i napędzania zrównoważonego wzrostu i rentowności firmy. Grupa jest przekonana, że wkrótce będzie w stanie wznowić wzrost rok do roku.

Najważniejsze dane finansowe:

  Q2 FY 23/24

US$ millions

Q2 FY 22/23

US$ millions

Change

 

 
Przychody Grupy 14,410 17,090 (16%)  
Dochód przed opodatkowaniem 358 710 (50%)  
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy) 249 541 (54%)  
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy – non-HKFRS) [1] 273 591 (54%)  
 
Podstawowy zysk na akcję (centy amerykańskie) 2.09 4.54 (2.45)  

 

Rada Dyrektorów Lenovo ogłosiła śródroczną dywidendę w wysokości 8,0 centów HK na akcję.

Cytat prezesa i dyrektora generalnego – Yuanqing Yang:

„W ubiegłym kwartale, pomimo wyzwań makroekonomicznych, zaobserwowaliśmy wyraźne oznaki ożywienia w całym sektorze technologicznym. Dzięki solidnej realizacji, doskonałości operacyjnej i ciągłym inwestycjom w innowacje, z kwartału na kwartał osiągaliśmy coraz lepsze wyniki, co wskazuje na zachęcającą trajektorię ożywienia. Dzięki ciągłej realizacji naszej strategii inteligentnej transformacji oraz dalszemu wzmacnianiu naszego ekosystemu AI i partnerstwa, wykorzystamy nasze pełne możliwości AI, od kieszeni po chmurę, aby umożliwić hybrydowe aplikacje AI dla każdego przedsiębiorstwa i każdej osoby, ostatecznie napędzając zrównoważony wzrost naszej działalności „.

Przyspieszenie pozycji lidera AI

Sztuczna inteligencja nie jest nowością dla Lenovo i od dawna jest głównym elementem strategii cyfrowej i inteligentnej transformacji. Firma nakreśliła swoją wizję „AI for All” podczas dorocznego wydarzenia poświęconego innowacjom Tech World w październiku, koncentrując się w szczególności na swoim modelu hybrydowej sztucznej inteligencji, w ramach której modele publiczne, prywatne i osobiste współistnieją w celu umożliwienia AI dla wszystkich, przy jednoczesnym poszanowaniu bezpieczeństwa i prywatności. Wizja Lenovo obejmowała bogate portfolio inteligentnych urządzeń, w tym komputery PC, smartfony i tablety z obsługą AI, a także infrastrukturę, rozwiązania i usługi gotowe na AI i zoptymalizowane pod kątem AI. Lenovo ma wyjątkową pozycję, aby uchwycić wykładniczy wzrost dzięki sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę swoje portfolio od kieszeni do chmury, silny ekosystem i partnerstwa (w tym rozszerzenie partnerstwa firmy z NVIDIA) oraz rosnące portfolio technologii i możliwości AI.

Jak ogłoszono w ubiegłym kwartale, Lenovo przeznacza kolejny miliard dolarów na inwestycje w innowacje oparte na sztucznej inteligencji, które nie tylko zapewnią realizację wizji „AI dla wszystkich”, ale także będą napędzać zrównoważony wzrost całej firmy.

Solutions and Services Group (SSG): Rekordowe przychody i zysk operacyjny, akumulacja rozwiązań i usług AI

Wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 23/24:

 • SSG pobiło rekordy w drugim kwartale zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, osiągając przychody w wysokości 1,9 mld USD i marżę operacyjną na poziomie 20%.
 • Głównym motorem zysku grupy SSG były usługi wsparcia i oprogramowanie.
 • W drugim kwartale nastąpił dalszy rozwój usług zarządzanych oraz usług związanych z projektami i rozwiązaniami, które łącznie stanowią obecnie 56% przychodów SSG, co oznacza wzrost o trzy punkty procentowe rok do roku.

Możliwości i zrównoważony wzrost:

 • SSG ma silną dynamikę w zakresie swoich głównych ofert, w tym rozwiązań dla cyfrowych miejsc pracy (DWS), chmury hybrydowej oraz rozwiązań i usług w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • SSG skoncentrowało się na swoich głównych ofertach, aby wspierać określone branże wertykalne za pomocą inteligentnych rozwiązań i usług, zdobywając przełomowe transakcje z klientami na wielu rynkach.
 • Nowa hybrydowa praktyka usług profesjonalnych AI Lenovo umożliwia również przedsiębiorstwom korzystanie z infrastruktury hybrydowej i sztucznej inteligencji w celu przekształcenia ich działalności.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Radzenie sobie z przeciwnościami rynkowymi, budowanie hybrydowej infrastruktury AI

Wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 23/24:

 • Przychody ISG spadły rok do roku do 2 mld USD, co było nieuniknionym skutkiem szerszych makroekonomicznych przeciwności w branży, spowolnienia gospodarczego i migracji platform.
 • ISG osiągnęło dobre wyniki w zakresie pamięci masowych, oprogramowania i usług, a także napędzało wzrost w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) i Edge.
 • Dział pamięci masowych osiągnął rekordowy poziom przychodów, dzięki czemu Lenovo stało się trzecim największym dostawcą pamięci masowych na świecie.

Możliwości i zrównoważony wzrost:

 • Wraz z dalszym rozwojem hybrydowej sztucznej inteligencji będzie ona napędzać przyszły wzrost i dywersyfikację globalnego rynku infrastruktury teleinformatycznej, do czego Lenovo jest dobrze przygotowane, biorąc pod uwagę bogate portfolio produktów i rozwiązań infrastrukturalnych.
 • ISG będzie nadal wzmacniać konkurencyjność swojego portfolio, a także doskonałość operacyjną i jest przekonane, że jak najszybciej wznowi wzrost i rentowność.

Intelligent Devices Group (IDG): Umocnienie pozycji lidera na rynku, wykorzystanie możliwości urządzeń AI

Wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 23/24:

 • IDG utrzymało pozycję globalnego lidera w drugim kwartale zarówno pod względem dostaw komputerów PC, jak i aktywacji, pomimo wyzwań rynkowych.
 • Przychody spadły rok do roku do 11,5 mld USD, ale rentowność została utrzymana dzięki wiodącej w branży marży operacyjnej na poziomie 7,4%.
 • Dział smartfonów osiągnął dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku, choć ogólnie rynek był płaski. Firma zwiększyła ogólną konkurencyjność produktów i zoptymalizowała swoje portfolio, zwiększając udział produktów premium, przy rekordowo wysokim udziale produktów premium napędzanych sprzedażą Razr.

Możliwości i zrównoważony wzrost:

 • Patrząc w przyszłość, IDG w pełni wykorzysta generatywną sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć wprowadzanie na rynek urządzeń AI nowej generacji, w tym wprowadzenie w przyszłym roku komputera PC AI.
 • Lenovo będzie dalej inwestować w innowacje technologiczne w celu zapewnienia wzrostu i długoterminowej konkurencyjności.

Najważniejsze osiągnięcia ESG

W minionym kwartale firma Lenovo została wyróżniona za kilka osiągnięć w zakresie ESG, w tym za

 • znalezienie się w indeksie 2023 Hang Seng Corporate Sustainability Index, w którym osiągnęła najsilniejszy wynik w branży IT pod względem osiągnięć środowiskowych i społecznych.
 • Grupa otrzymała również status „czempiona” w matrycy Canalys Global Sustainability Ecosystems Leadership.
 • Grupa otrzymała tytuł EPEAT Climate Champion, z ponad 400 produktami zarejestrowanymi w ramach pierwszej listy produktów oznaczonych EPEAT Climate+. EPEAT to najważniejsze globalne oznakowanie ekologiczne dla produktów elektronicznych i technologicznych.
 • We wrześniu Lenovo dołączyło do inicjatywy UN Global Compact Forward Faster, aby przyspieszyć działania sektora prywatnego na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w celu realizacji agendy 2030.

[1] Miara spoza HKFRS została skorygowana poprzez wyłączenie zmian wartości godziwej netto aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynikających z fuzji i przejęć, opłat związanych z fuzjami i przejęciami oraz odpowiednich skutków podatku dochodowego, jeśli takie występują.