PragmaGO: 25% wzrost obrotów i 37% wzrost portfela klientów w III kwartale 2023

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO

PragmaGO po trzecim kwartale 2023 przekroczyła 1,4 mld zł obrotu (wzrost o 25% r/r) i sfinansowała o 97% więcej transakcji niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Spółka zwiększyła portfel klientów o 37% r/r, dostarczając finansowanie 14 269 przedsiębiorcom. Fintech w dalszym ciągu rozwija faktoring, który w tym czasie wygenerował 1,2 mld zł obrotu (wzrost o 15% r/r).

Druga część oferty PragmaGO – pożyczki online – osiągnęły 214 mln zł obrotu (wzrost o 142% r/r). W strategii Spółki ważne miejsce zajmują embedded finance. To usługi finansowe, które w prosty sposób mogą być wbudowane w środowisko partnera – przedsiębiorstw spoza branży finansowej.  Szacuje się, że w 2023 embedded finance na rynku europejskim wzrosną o 36%, osiągając CAGR na poziomie 25% w latach 2023-2029.

„W Polsce to my jesteśmy największym dostawcą usług B2B w tym innowacyjnym modelu współpracy partnerskiej. Embedded finance rozwijamy dzięki kompetencjom naszej spółki technologicznej PragmaGO.tech. Stworzyliśmy m.in. Merchant Cash Advance – elastyczne finansowanie, w którym klienci naszych partnerów otrzymują indywidualny prelimit finansowania, zanim jeszcze o niego zawnioskują. Prelimit jest obliczany m.in. na podstawie obrotów klienta z partnerem. Uregulowanie zobowiązania może następować jako uzgodniony procent od obrotów, dzięki czemu harmonogram spłat jest dostosowany do specyfiki biznesu klienta. Jest to możliwe dzięki naszemu zapleczu technologicznemu i automatyzacji procesów” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2023 z Merchant Cash Advance skorzystało 1 774 klientów biznesowych, którzy pozyskali finansowanie o wartości 86 mln zł. Z kolei inny produkt embedded finanse – płatności odroczone (BNPL B2B) wygenerowały obrót na poziomie 127 mln zł (wzrost o 76%) i pomogły w finansowaniu biznesu prawie 12 tys. firm.

W trzecim kwartale 2023 usługi pod marką PragmaGO.tech odnotowały 53% wzrostu r/r – zarówno w zakresie obrotów (126 mln zł), jak i liczby obsłużonych firm (8 472). Do partnerów PragmaGO należą takie marki jak Allegro, Polskie ePłatności czy imoje.

Podsumowanie wyników PragmaGO w III kwartale 2023:

  Klienci Obroty
  Liczba Dynamika r/r Wartość nominalna sfinansowanych należności (PLN) Dynamika r/r
Ogółem 9 131 45% 511 mln 22%
Faktoring 1 013 -11% 424 mln 12%
Pożyczki online 8 164 56% 87 mln 110%
         
Embedded finance 8 472 53% 126 mln 53%
w tym:        
· Merchant Cash Advance 1 097 351% 38 mln 139%
· BNPL B2B 7 323 44% 49 mln 90%

 

Podsumowanie wyników PragmaGO w I-III kwartale 2023:

  Klienci Obroty
  Liczba Wzrost r/r Wartość nominalna sfinansowanych należności (PLN) Wzrost r/r
Ogółem 14 269 37% 1,4 mld 25%
Faktoring 1 711 -15% 1,2 mld 15%
Pożyczki online 12 680 47% 214 mln 142%
         
Embedded finance 13 267 43% 331 mln 56%
w tym:        
· Merchant Cash Advance 1 774 621% 86 mln 438%
· BNPL B2B 11 479 35% 127 mln 76%